|luni, decembrie 11, 2023
  • Follow Us!

Important!!! Consiliul Local a stabilit un regulament de organizare şi funcţionare a parcării subterane din centrul Râmnicului 

parcare-subterana-Unirea
  • Important!!!

Consiliul Local a stabilit un regulament de organizare şi funcţionare a parcării subterane din centrul Râmnicului

 

Recent, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat regulamentul de organizare şi funcţionare a parcării subterane din zona centrală. Astfel, taxele de utilizare a parcării subterane din zona centrală sunt după cum urmează: taxă parcare 1 oră sau fracţiune de oră – 2 lei; taxa parcare de la 2 la 5 ore – 6 lei; taxa parcare 1 zi (minim 10 ore în intervalul orar 6-18) – 10 lei; taxa per ora de depăşire perioada de valabilitate tichet – 3 lei; taxa eliberare tichet pierdut – 15 lei; abonament lunar Economic Parcare de Noapte – 100 lei; abonament lunar Economic Parcare Zi – 120 lei; abonament lunar Full – 300 lei. Sumele încasate din taxele de parcare vor fi utilizate pentru acoperirea costurilor de întreţinere şi exploatare a parcării subterane din zona centrală. Direcţia Economico-Financiară va comunica lunar Direcţiei Dezvoltare Locală situaţia veniturilor încasate şi a cheltuielilor efectuate pentru întreţinerea şi exploatarea obiectivului de investiţii, în vederea urmăririi respectării condiţiei impusă prin adresa nr. 1084 din 11.01.2018 de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, repectiv instituirea taxei să nu genereze venituri mai mari decât costurile de întreţinere a parcării.

În cadrul Programului Operaţional Regional, s-a derulat de către municipiul Râmnicu Vâlcea, obiectivul de investiţii „Reorganizarea şi amenajarea spaţiului public central din Municipiul Râmnicu Vâlcea”, a cărui valoare este de 42,73 milioane de lei fără TVA, ordinul de începere al lucrărilor fiind emis în data de 12 ianuarie 2015, iar termenul de finalizare a acestora conform actului adiţional nr. 6 fiind 30 septembrie 2017. Lucrările principale care s-au realizat în cadrul obiectivului de investiţii au fost: amenajarea spaţiului public şi construirea unei parcări subterane şi a unui pasaj pietonal. Recepţia la terminarea lucrărilor a fost efectuată în conformitate cu prevederile HG 343/2017 pentru modificarea şi completarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, încheindu-se în acest sens procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor din 29 noiembrie 2017.

Parcarea subterană construită pe două niveluri are o capacitate de 200 de locuri, din care 189 locuri pentru automobile si 11 locuri pentru motociclete şi în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 5/15.01.2018 aceasta este administrată şi întreţinută de către societatea Pieţe Prest SA. Cu adresa nr. 1084 din 11.01.2018, primăria a solicitat Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, punctul de vedere privind posibilitatea instituirii unei taxe pentru utilizarea parcării publice subterane realizată în cadrul proiectului, iar prin răspunsul formulat cu adresa nr. 7848/08.02.2018, MDRAPFE a comunicat acordul privind posibilitatea instituirii unei astfel de taxe, cu condiţia ca aceasta să nu genereze venituri mai mari decât costurile de întreţinere a parcării, ţinând cont de prevederile contractului de finanţare, potrivit cărora beneficiarul s-a obligat să nu utilizeze obiectele/bunurile, fie mobile sau imobile, finanţate în cadrul contractului pentru realizarea de activităţi economice, în scopul obţinerii de venituri, prin cedarea folosinţei oricăruia dintre obiecte/bunuri către o terţă parte, cu excepţia activităţilor corespunzătoare destinaţiei principale a acestora, pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului. Transmiterea dreptului de folosinţă către o terţă parte pentru îndeplinirea activităţilor corespunzătoare obiectivelor proiectului se face prin licitaţie publică. Astfel, odată cu instituirea taxei se impunea şi adoptarea unui regulament care să stabilească condiţiile pentru organizarea şi funcţionarea parcării subterane din zona centrală, Râmnicu Vâlcea.

(Petre Coman)

Leave a Response