|luni, decembrie 11, 2023
  • Follow Us!

Consiliul Local, chemat să aprobe rectificarea bugetului de venituri proprii şi subvenţii ale instituţiilor de cultură, sport şi asistenţă socială 

primaria-ramnicu-valcea-cladire-4

 

Se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 28.09.2018, în sala de şedinţă a Primăriei, cu următoarea ordine de zi: raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii şi subvenţii al instituţiilor de cultură, sport şi asistenţă socială pentru anul 2018; raport şi proiect de hotărâre privind prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii în Consiliul de Administraţie la Societatea Apavil SA; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri; raport şi proiect de hotărâre privind transmiterea unei suprafeţe de teren în administrarea Consiliului Judeţean Vâlcea; raport şi proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere în participaţiune încheiat cu Librăriile Humanitas SA; raport si proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 192 din 27.06.2018; raport si proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 67 din 31.03.2014; raport şi proiect de hotărâre privind stabilirea destinaţiei unor imobile situate în strada Nicolae Titulescu, la parterul blocului 85 bis, scara B; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la o locuinţă de serviciu, în ordinea de prioritate; raport si proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 69/28.03.2018; raport şi proiect de hotărâre pentru actualizarea Regulamentului privind organizarea Târgului „Decembrie Magic” în municipiul Râmnicu Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 390/2017; raport şi proiect de hotărâre privind cedarea către ENGIE România SA a conductei de gaze de pe strada – intersecţie strada Ştrandului cu DN 64, în lungime totală de 82,3 m; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 308/2017; raport şi proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”APA VÂLCEA”, pentru modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare nr. 1/2008, cu modificările şi completările ulterioare; raport        şi proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art.5 din „Regulamentul de autorizare a activităţilor din sectorul comercial şi al serviciilor de piaţă organizate în zonele publice din municipiul Râmnicu Vâlcea”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 104/2003, cu modificările şi completările ulterioare; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Vâlcea, începând cu data de 01.10.2018; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială; raport şi proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Râmnicu Vâlcea să semneze Protocolul de colaborare între Ministerul Mediului, Judeţul Vâlcea – Consiliul Judeţean Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea – Consiliul Local al municipiului Rm. Vâlcea şi Instituţia Prefectului – judeţul Vâlcea pentru organizarea unui seminar pe probleme climatice; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării a 4 (patru) consilieri locali la a 14-a Conferinţă a Oraşelor şi Regiunilor Europene; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea reproducerii în anul 2018 a logo-ului dedicat Centenarului Marii Uniri de la 1918 pe prima pagină a actelor administrative ale autorităţilor publice locale ale municipiului Râmnicu Vâlcea; raport şi proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiu pentru anul şcolar 2018-2019.

Leave a Response