|sâmbătă, decembrie 2, 2023
  • Follow Us!

Primăria Râmnicului poate implementa un proiect major de infrastructură cu fonduri europene în valoare de 17,4 milioane euro 

97baa88714808c64bf94493d0701fc74_L

 

Luni, 8 octombrie 2018, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea va aproba devizul general centralizat al cererii de finanţare „Construirea unei artere de legătură între bdul. Nicolae Bălcescu şi bdul. Tineretului spre nord de la intersecţia acestuia cu strada Gib Mihăescu, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran de pe bdul Tudor Vladimirescu şi achiziţionarea de autobuze cu combustibili alternativi”, la valoarea totală de circa 80,4 milioane de lei cu TVA (17,4 milioae de euro). În cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, a fost lansat în data de 02.07.2018, apelul de proiecte POR/2018/4/4.1/2/proiecte nefinalizate, Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4e. Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilităţii urbane multimodale durabile şi a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă. Prin Obiectivul specific 4.1 din POR 2014-2020, sunt sprijinite acele proiecte care dovedesc că au un impact pozitiv direct asupra reducerii emisiilor de echivalent C02, generate de transportul rutier motorizat de la nivelul municipiilor reşedinţă de judeţ. Punctul de plecare în identificarea acestor proiecte se regăseşte în analiza efectuată, direcţiile de acţiune şi în măsurile propuse în Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă ale municipiilor reşedinţă de judeţ. În înţelesul ghidului solicitantului pentru apelul de proiecte mai sus menţionat, proiectul nefinalizat reprezintă un proiect care poate conţine mai multe elemente fizice sau componente sau articole sau activităţi şi care la data depunerii cererii de finanţare nu are finalizat integral cel puţin unul dintre acestea. Prin activităţile sau măsurile sprijinite în cadrul Obiectivului specific 4.1, se va urmări în principal îmbunătăţirea eficienţei transportului public de călători, a frecvenţei şi a timpilor săi de parcurs, accesibilităţii, transferului către acesta de la transportul privat cu autoturisme, precum şi a transferului către modurile nemotorizate de transport. De asemenea, se va urmări ca utilizarea autoturismelor să devină o opţiune mai puţin atractivă din punct de vedere economic şi al timpilor de parcurs, faţă de utilizarea transportului public/a modurilor nemotorizate, creându-se în acest mod condiţiile pentru reducerea emisiilor de echivalent C02 din transport.

 

Termenul limită de depunere a proiectului este marţi, 9 octombrie

 

În cadrul acestui apel de proiecte, Primăria Râmnicului va depune până la termenul limită de 09.10.2018, cererea de finanţare „Construirea unei artere de legătură între bdul. Nicolae Bălcescu şi bdul. Tineretului spre nord de la intersecţia acestuia cu strada Gib Mihăescu, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran de pe bdul Tudor Vladimirescu şi achiziţionarea de autobuze cu combustibili alternativi”, ce cuprinde obiectivele de investiţii: „Prelungire bdul. Tineretului spre nord, între strada Gib Mihăescu şi strada Libertăţii”, „Arteră de legătură între bdul. Nicolae Bălcescu şi bdul. Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran”, precum şi achiziţionarea de autobuze mai puţin poluante, proiecte incluse în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Râmnicu Vâlcea 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Consiliul Local nr. 381/31.08.2018. Astfel, prin hotărârea nr. 186/74 din 31.08.2016, Consiliul Local a aprobat Studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici la valoarea totală de 23.172,924 mii lei cu TVA, respectiv 5.187,465 mii euro cu TVA pentru obiectivul de investiţii „Prelungire bdul. Tineretului spre nord, între strada Gib Mihăescu şi strada Libertăţii”, iar prin hotărârea nr. 119/29.03.2017 s-a aprobat Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie şi indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiţii Arteră de legătură între bdul. Nicolae Bălcescu şi bdul. Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran”, refacere şi completare, la valoarea totală de 43.713.720 lei cu TVA, respectiv 9.665.617 euro cu TVA. Ulterior, după desfăşurarea procedurilor de licitaţie pentru atribuirea contractelor de lucrări, au fost încheiate contractele nr. 23249/14.06.2017, la valoarea de 3.385.329,41 lei cu TVA, respectiv nr. 33113/13.09.2018, la valoarea de 24.771.393 lei cu TVA. În conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru apelul de proiecte menţionat anterior, în cazul în care se depun mai multe documentaţii tehnico-economice, se va prezenta inclusiv un deviz general centralizat la nivel de cerere de finanţare, hotărârea de aprobarea a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, precum şi anexa privind descrierea investiţiilor din Studiul de fezabilitate/Studiu de oportunitate/DALI/PT/ contract de achiziţie publică.

(Petre Coman)

Leave a Response