|sâmbătă, decembrie 2, 2023
 • Follow Us!

SC GOVORA SA: Tranzacţie fictivă care a dus la câştigarea unei licitaţii si…. cesiuni de creante care pun in pericol posibilitatea de reorganizare a societatii 

GOVORA-600

 

Compania de construcţii GOVORA SA Râmnicu Vâlcea (CUI: 1474711) s-a cerut în insolvenţă pe data de 25 iunie 2018, iar în documentaţia depusă la Dosarul nr.1746/90/2018 a precizat că are datorii certe, lichide şi exigibile în sumă de 12.079.906,77 lei, din care 1.319.894 lei reprezintă salarii restante pe lunile martie, aprilie, mai şi iunie 2018.

Judecătorul sindic Sorinel PETRIA a dispus deschiderea procedurii generale de insolvenţă abia pe 18 iulie 2018 şi a numit practicianul propus de debitoare, VIZAL CONSULTING IPURL (Claudiu IORDACHE), în funcţia de aministrator judiciar provizoriu, cu un onorariu iniţial de 5.000 lei/lună!

Tabelul preliminar al creanţelor, publicat pe 25 septembrie 2018, prezintă o masă credală de 17,17 milioane lei, mult mai mare decât suma vehiculată în cererea introductivă, cei mai importanţi 3 creditori fiind următorii:

 • ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI SA – 4.294.967,01 lei (25.02% din total)
 • CEC BANK – 3.485.947 lei (20,31%)
 • BANCA TRANSILVANIA – 1.300.003,78 lei (7,57%)

Creanţele salariale se ridică la 1,39 milioane lei, şi această suma fiind mai mare faţă de cea declarată la momentul înregistrării dosarului de insolvenţă.

O golănie… cât două basculante

Administratorul judiciar a publicat în BPI şi raportul privind cauzele insolvenţei, document în care trece în revistă şi o golănie, o tranzacţie fictivă între GOVORA SA şi S.C.A.D.T. SA Slatina (CUI: 1512351)… care le-a permis celor două să câştige împreună (în asociere) o licitaţie:

 • În data de 10.05.2018 a fost încheiat un contract de vânzare cumpărare între debitoare, în calitate de vânzător, şi SCADT SA, în calitate de cumpărător, având ca obiect două autobasculante MAN, la preţul de 118.110 lei plus TVA /bucata
 • Administratorul judiciar constată că bunurile au fost înstrăinate la un preţ mult mai mic decât valoarea reală a acestora (sub 30% din valoarea reală)
 • De asemenea, adminstratorul judiciar constată că – în aceeaşi zi (10.05.2018) – s-a efectuat transferul banilor în contul debitoarei, care a achitat debitul fiscal (aceeaşi sumă) şi i s-a eliberat un certificat fiscal în vederea participării la o licitaţie ca asociat al cumpărătorului
 • Practic, avand în vedere aceste operaţiuni, vânzătorul nu a dorit să vândă şi cumpărătorul nu a dorit să cumpere, ci părţile s-au înţeles să achite datoria fiscală a debitoarei în vederea eliberării certificatului fiscal care să ii permită participarea la asociere (cumpărătorul având nevoie de “proba experienţei similare” a debitoarei, iar licitaţia a fost câştigată de asocierea SCADT-GOVORA SA). Practic, contractul de vânzare-cumpărare a fost încheiat cu scopul de a justifica plata către debitoare a sumelor necesare achitării datoriilor fiscale, părţile neintenţionând transferul dreptului de proprietate
 • În aceste condiţii, administratorul judiciar consideră că se impune introducerea unei acţiuni pentru anularea actului de vânzare cumpărare

Cesiuni de creanţe care lezează drepturile creditorilor

Tot în raportul privind cauzele insolvenţei, VIZAL CONSULTING IPURL prezintă o situaţie care “pune în pericol inclusiv posibilitatea de reorganizare a societăţii”. Iată despre ce e vorba:

 • Administratorul judiciar constată că există încheiate, anterior deschiderii proceduriiinsolvenţei, mai multe contracte de cesiune de creanţă, rezultând intenţia părţilor de a leza drepturile celorlalţi creditori şi de a deturna de la principiul prevăzut în art.2 din Legea 85/2014 instituirea unei proceduri colective
 • Prin încheierea acestor contracte de cesiune de creanţă se plătesc cu prioritate şi cu preferinţă numai anumiţi creditori, iar sumele de bani cesionate astfel nu mai pot fi distribuite tuturor creditorilor. De altfel, cesiunile pun în pericol inclusiv posibilitatea de reorganizare a societăţii, întrucât lipsesc societatea de lichidităţile necesare continuării activităţii
 • Administratorul judiciar constată astfel că pot exista atât motive de nulitate, cât şi motive de anulare a contractelor de cesiune de creanţă. Contractele de cesiune de creanţă despre care a luat cunoştinţă administratorul judiciar până la acest moment sunt:
  – Contractul nr. 81 din 21.05.2018 incheiat cu CIMELECTRO SRL pentru o valoare de 341.548,7 lei;
  – Contractul 2327/08.06.2018 încheiat cu OTEMA SRL pentru toate creanţele împotriva CET GOVORA SA (derivate din contractul nr.18079 din 14.05.2018) din următoarele 6 luni şi până la concurenţa debitului dintre debitoare şi cesionar;
  – Contractul nr. 1 din 15.06.2018 incheiat cu NOBASCOM CONSTRUCT SRL pentru toate creanţele împotriva CET GOVORA SA (derivate din contractul 18079/14.05.2018) din următoarele 30 de zile şi până la concurenţă debitului dintre debitoare şi cesionar(117.007,15 lei).

Deşi în sentinţa de deschidere a procedurii de insolvenţă era menţionată data de 1 octombrie 2018 pentru prima Adunarea a Creditorilor, administratorul judiciar provizoriu a convocat această întrunire pentru 19 octombrie 2018, ora 12:00, la punctul de lucru al administratorului judiciar din Râmnicu Vâlcea, str.Daniil Ionescu nr.6A, clădirea VIZAL, et.1.

Următorul termen de judecată în Dosarul de insolvenţă nr.1746/90/2018, al debitoarei GOVORA SA Râmnicu Vâlcea, este programat pe 31 octombrie 2018. (sursa foto: videoblocks.com)

Sursa: https://supervizor.ro/govora-tranzactie-fictiva-care-a-dus-la-castigarea-unei-licitatii-si-cesiuni-de-creante-care-pun-in-pericol-posibilitatea-de-reorganizare-a-societatii/

DOCUMENTE ATAŞATE:
GOVORA SA – Încheiere de deschidere a procedurii insolvenţei în formă generală

GOVORA SA – Raport privind cauzele şi împrejurarile care au dus la apariţia stării de insolvenţă

GOVORA SA – Tabel preliminar al creanţelor

GOVORA SA – Convocare Adunarea Creditorilor

Leave a Response