|duminică, decembrie 10, 2023
  • Follow Us!

ITM Vâlcea aplicat luna trecută 15 avertismente şi 12 amenzi în valoare totală de 174.800 lei 

itm

 

În luna septembrie 2018 Serviciul Control Relaţii de Muncă din cadrul ITM Vâlcea a efectuat un număr de 125 controale, fiind dispuse 367 de măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul relaţiilor de muncă şi contractului colectiv de muncă. Au fost aplicate 27 sancţiuni contravenţionale, din care 15 avertismente şi 12 amenzi în valoare de 174.800 lei. În timpul controalelor au fost identificate 13 persoane primite la muncă fără a avea încheiat contract individual de muncă în formă scrisă. Au fost depuse 2 contracte colective de munca. Principalele neconformităţi constatate în controalele efectuate au fost: neîncheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă; netransmiterea datelor referitoare la angajarea salariaţilor în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor în format electronic; neplata drepturilor salariale; neexecutarea de către angajatori a clauzelor din Contractul Colectiv de Muncă şi Contractul Individual de Muncă; neîntocmirea foilor colective de prezenţă; neacordarea repausului săptămânal; neplata orelor suplimentare; neplata orelor de noapte; nerealizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă în procesele verbale de control. În luna septembrie 2018, Serviciul Control Sănătate şi Securitate în Muncă a efectuat un număr de 87 de controale, fiind dispuse 239 măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Au fost aplicate 239 sancţiuni contravenţionale din care, 1 amenzi in valoare de 4.000 lei si 238 avertismente. Tot în luna septembrie 2018 au fost înregistrate 7 accidente de munca cu urmare incapacitate temporară de muncă si un accident mortal.

Leave a Response