|duminică, decembrie 10, 2023
  • Follow Us!

Primăria Călimăneşti și Muzeul Județean au semnat un acord în vederea înființării unui muzeu la Complexul Expozițional Seaca 

calimanesti_4 Florinel Constantinescu

 

Consiliul Local al oraşului Călimăneşti, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.09.2018, a decis încheierea unui acord de parteneriat între Primăria Călimănești și Muzeul Județean „Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea, în vederea înființării unui muzeu în cadrul Complexului Expozițional Seaca. A fost împuternicit primarul orașului Călimănești, Florinel Constantinescu să semneze acordul de parteneriat. Primăria va pune la dispoziția Muzeului Judeţean Aurelian Sacerdoţeanu Vâlcea a Pavilionul B1 din cadrul Complexului Expoziţional Seaca, situat pe DN7 km 188+500, Calea lui Traian nr. 1 bis, în vederea realizării proiectului expozițional istorico-etnografic, documentar și artistic, dezvoltat pe mai multe direcții, care să constituie un pol de atracție pentru turiștii stațiunii, pentru locuitorii zonei, pentru publicul care tranzitează zona. Primăria Călimăneşti are următaorele responsabilităţi: pune la dispoziţia Muzeului Judeţean materiale de promovare a oraşului Călimăneşti; prezintă şi promovează în mod public, prin orice mijloace, proiectul expoziţional istorico-etnografic, documentar şi artistic; ia măsuri pentru repararea și menținerea în stare de siguranță în exploatare și funcționalitate a clădirii pe toată durata de folosire a acestuia de către Muzeul Judeţean Aurelian Sacerdoţeanu Vâlcea; își dă acordul, în codițiile legii, pentru racordarea spațiului la rețelele de utilități; îmbunătățirile aduse spațiului de către Muzeul Judeţean Aurelian Sacerdoţeanu Vâlcea. Muzeul Judeţean are următoarele responsabilităţi: ia în primire spațiul ce face obiectul prezentului acord de parteneriat, în baza unui proces verbal de predare-primire; realizează proiectul expoziţional istorico-etnografic, documentar şi artistic; administrează patrimoniul expus; asigură personalul necesar, inclusiv restauratori şi conservatori care să asigure o stare expoziţională bună a patrimoniului; asigură fondurile necesare pentru minime sisteme de protejare a patrimoniului expus; achită contravaloarea utilităţilor spaţiului pus la dispoziţie; realizează un stand cu imagini din oraşul Călimăneşti şi din zonă în scopul promovării localităţii; realizează parteneriate şi proiecte educaţionale cu unităţile de învăţământ din oraşul Călimăneşti prin care să ofere elevilor posibilitatea lărgirii orizontului cultural; folosește spațiul potrivit destinației rezultate din prezentul Acord de parteneriat; efectează reparațiile a căror necesitate rezultă din folosința exclusivă a bunului; efectează lucrările de întreținere, reparații sau înlocuire a elementelor componente ale instalațiilor din spațiile de folosință exclusivă; repară sau înlocuiește elementele de construcții și instalații deteriorate ca urmare a utilizărilor necorespunzătoare, cu excepția cazului în care deteriorarea se datorează vechimii, unei întâmplări neprevăzute sau forței majore, etc.

Leave a Response