|luni, decembrie 4, 2023
  • Follow Us!

Primăria Băbeni continuă activităţile în cadrul proiectului „SISTEM – Servicii Integrate de Sănătate, Trai, Educație si Muncă” 

Bogdan babeni

 

Primăria Orașului Băbeni este beneficiar al proiectului „SISTEM Băbeni  – Servicii Integrate de Sănătate, Trai, Educație si Muncă în Băbeni”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. În cadrul activității A1 – Sprijin pentru cresterea accesului si participarii la educatie, s-au continuat acțiunile de pregătire a membrilor grupului țintă pentru „Stimularea accesului la educatie timpurie”, „Combaterea fenomenului de parasire timpurie a scolii” și „ Activitati educative remediale de tip a doua sansa”. În cadrul subactivității proiectului A4.1. Furnizarea de servicii sociale/medicale/socio-medicale, avand în vedere ca MEN a dat aviz negativ privind schimbarea destinației cabinetului Scolii Gimnaziale Valea Mare, din „cabinet medical scolar” în „cabinet medical comunitar”, responsabilul activitati socio-medicale, a revenit asupra adreselor inaintate la minister, prin adaugarea de noi precizari, menite sa clarifice anumite aspecte in vederea obtinerii avizului favorabil de functionare a cabinetului. Au fost continuate cursurile cu membrii grupului țintă pentru „Furnizarea serviciilor de consiliere profesionala pentru viitorii antreprenori” și „Furnizarea programului de formare antreprenoriala”, urmănd ca să se realizeze în lunile viitoare concursuri de planuri de afaceri si acordarea de micro-granturi. O problemă a apărut la activitatea A2.2. Furnizarea serviciilor de informare si consiliere profesională deoarece la ora actuală calificarile existente in cererea de finantare nu se mai regasesc in opțiunea agentilor economici, lucru care trebuie reglat printr-un Act Aditional. De asemenea încă nu au fost identificati furnizori de formare pentru calificarile cerute de agenții economici. La data de 3 septembrie 2018, Consiliul Local al oraşului Băbeni a aprobat documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie aferentă obiectivului de investiţii „Asfaltare străzi în oraşul Băbeni”, în valoare de circa 22 miliarde de lei vechi. În vara acestui an, primarul oraşului Băbeni, Ştefan Bogdan, a lucrat din plin la asfaltarea următoarelor artere: Aleea Brutăriei, Dealul Grecilor, Râioasa, Brâncuşi, Braia, Berbeniţei, Dejului, Morii, Oromului, Primăverii, Rovinei, Sondelor, Ţarinei, Târgului şi Aleea Ioneşti. La iniţiativa primarului oraşului Băbeni, Ştefan Bogdan, Consiliul Local Băbeni a aprobat în luna martie documentaţia tehnico-economică aferentă obiectivului de investiţii „Amenajare locuri de joacă în Parcul Mare din oraşul Băbeni, judeţul Vâlcea” în sumă de 514.013 lei.

Leave a Response