|vineri, decembrie 1, 2023
  • Follow Us!

Primăria Malaia se va asocia cu oraşul Horezu şi comuna Vaideeni, în cadrul ADI „Oltenia Carpatica” 

tolea_gabriel

 

Consiliul Local al comunei Malaia, întrunit în şedinţa ordinară din data 24.09.2018, a aprobat asocierea cu oraşul Horezu şi comuna Vaideeni, în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia Carpatica” în vederea realizării unor proiecte comune de interes public. S-a aprobat cotizaţia anuală a comunei Malaia la asociaţie, în sumă de 5.000 lei, care se va plăti începând cu anul 2019. Conducerea asociaţiei este realizată de un consiliu de administraţie compus din reprezentanţi ai unităţilor administrativ teritoriale competente desemnate de consiliul local, la propunerea primarului sau consilierilor locali. Consiliul de administraţie va fi compus din reprezentanţii unităţilor administrativ teritoriale componente şi va fi condus de un preşedinte ales cu votul majorităţii membrilor săi. Asociaţia „Oltenia Carpatica” va fi constituită în scopul implementării Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a judeţului Vâlcea si a Strategiilor locale ale localitatilor membre prin măsuri şi proiecte care să contribuie la dezvoltarea economică durabilă a zonei de Nord a judeţului Valcea, dezvoltarea sociala, menţinerea, dezvoltarea şi atragerea forţei de muncă locale, valorificarea, protecţia si conservarea mediului, a culturii locale, a capitalului natural şi construit, material si imaterial, conservarea identitatii teritoriului, realizarea unei traiectorii economice si demografice pozitive la nivelul arealului vizat de prezenta asociere. Asociaţii declară că interesul comun ce stă la baza constituirii asociaţiei este interesul general al locuitorilor de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătăţirea nivelului de trai al populaţiei, atingerea şi respectarea standardelor europene privind protecţia mediului, calitatea vieţii, precum şi creşterea capacităţii de atragere a fondurilor pentru finanţarea investiţiilor necesare în dezvoltarea infrastructurii locale, dezvoltarea economica, sociala si culturala in judeţul Valcea, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile. Obiectivele Asociaţiei „Oltenia Carpatica” sunt următoarele: sprijinirea dezvoltării economico-sociale a judeţului Valcea; implementarea, monitorizarea, evaluarea si actualizarea Strategiilor de dezvoltare judeţene şi ale localităţilor membre; identificarea mijloacelor si oportunitatilor de imbunatatire a infrastructurii generale, a serviciilor de interes public ale unitatilor administrativ-teritoriale membre si punerea in practica a acestora; identificarea mijloacelor si oportunitatilor de imbunatatire a infrastructurii sociale, culturale, de invatamant si sanatate, infrastructurii, operationalizarii si interconectării serviciilor pentru situatii de urgenta, infrastructurii de agrement, recreere si practicarea activitatilor sportive in unitatile administrativ-teritoriale membre si punerea in practica a acestora; valorificarea durabila a potenţialului local; promovarea imaginii si potenţialului de dezvoltare a judeţului Valcea; sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri local, etc.

Leave a Response