|sâmbătă, decembrie 2, 2023
  • Follow Us!

Proiectul major de infrastructură din Râmnic, diminuat de Consiliul Local la valoarea de 15,2 milioane euro 

Primaria Ramnicu Valcea cladire (4)

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a adoptat recent completarea raportului nr. 36579/05.10.2018 pentru aprobarea devizului general centralizat aferent cererii de finanţare „Construirea unei artere de legătură între bdul. Nicolae Bălcescu şi bdul. Tineretului spre nord de la intersecţia acestuia cu strada Gib Mihăescu, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran de pe bdul Tudor Vladimirescu şi achiziţionarea de autobuze cu combustibili alternativi”, cu o valoare scăzută până la 70,24 milioane de lei cu TVA (15,2 milioane de euro). Prin raportul respectiv, s-a propus Consiliului Local aprobarea devizului centralizat al cererii de finanţare, indicatorii tehnico-economici ai proiectului, precum şi memoriul privind descrierea investiţiilor din cadrul acestei cereri de finanţare. În etapa de elaborare a bugetului cererii de finanţare, s-a constatat că, în mod eronat în cuprinsul devizului general centralizat, a fost înscrisă valoarea TVA aferentă exproprierilor, precum şi valoarea aferentă lucrărilor pentru amenajarea terenului în capitolul 1.2 – Amenajarea terenului, deşi aceasta a fost ofertată de către executant în cadrul lucrărilor de construcţii şi instalaţii şi înscrisă şi în acest capitol, respectiv 4.1 – Construcţii şi instalaţii.

Proiectul „Construirea unei artere de legătură între bdul. Nicolae Bălcescu şi bdul. Tineretului spre nord de la intersecţia acestuia cu strada Gib Mihăescu, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran de pe bdul Tudor Vladimirescu şi achiziţionarea de autobuze cu combustibili alternativi” cuprinde obiectivele de investiţii „Prelungire bdul. Tineretului spre nord, între strada Gib Mihăescu şi strada Libertăţii”, „Arteră de legătură între bdul. Nicolae Bălcescu şi bdul. Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran”, precum şi achiziţionarea de autobuze mai puţin poluante, proiecte incluse în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Râmnicu Vâlcea 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Consiliul Local nr. 381/31.08.2018. Astfel, prin hotărârea nr. 186/74 din 31.08.2016, Consiliul Local a aprobat studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici la valoarea totală de 5,18 milioane de euro cu TVA pentru obiectivul de investiţii „Prelungire bdul. Tineretului spre nord, între strada Gib Mihăescu şi strada Libertăţii”, iar prin hotărârea nr. 119/29.03.2017 s-a aprobat documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie şi indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiţii „Arteră de legătură între bdul. Nicolae Bălcescu şi bdul. Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran”, refacere şi completare, la valoarea totală de 9,66 miloane de euro cu TVA.

(Petre Coman)

Leave a Response