|vineri, decembrie 1, 2023
  • Follow Us!

Fosta clădire a Liceului de Arte va fi dată în administrare Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân” 

Liceu Arte Giuleanu

 

Marţi, 30 octombrie, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea va aproba darea în administrare Colegiului Naţional Mircea cel Bătrân a imobilului „Liceul de Artă Victor Giuleanu – clădire şcoală”, având regimul de înălţime P+1 şi suprafaţa construită la sol de 542 mp şi terenul aferent în suprafaţă de 1.133 mp, situat în str. Popa Şapcă nr. 7, proprietate publică a municipiului Râmnicu Vâlcea. Darea în administrare a imobilului se va face prin protocol de predare-primire, pe perioada existenţei acestei unităţi de învăţământ şi pentru desfăşurarea activităţilor specifice procesului educaţional. Titularul dreptului de administrare poate folosi şi dispune de imobil în condiţiile stabilite de lege. Dreptul de administrare încetează odată cu încetarea dreptului de proprietate publică sau prin actul de revocare emis, în condiţiile legii, dacă interesul public o impune, de organul care l-a constituit. Prin Hotărârea nr. 491/2017, Consiliul Local a aprobat proiectul reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul şcolar 2018-2019, în conformitate cu prevederile din Ordinul 5472/2017 al Ministrului Educaţiei Naţionale, potrivit cărora, în vederea organizării reţelei şcolare locale, consiliile locale întocmesc un proiect al reţelei şcolare, care se transmite inspectoratului şcolar de către primar, în vederea emiterii avizului conform. Ţinând seama că, prin adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean nr. 6735/15.12.2017 s-a avizat reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ din municipiul Râmnicu Vâlcea pentru anul şcolar 2018-2019 propusă prin hotărârea anterior menţionată, fiind adăugate în reţeaua şcolară Palatul Copiilor şi Clubul Sportiv Şcolar, Consiliul Local a aprobat reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul şcolar 2018-2019, modificările principale faţă de reţeaua aprobată pentru anul şcolar 2017-2018 fiind următoarele: structurile fară personalitate juridică Şcoala gimnazială Waldorf şi Grădiniţa cu program prelungit Waldorf, de pe Calea lui Traian nr. 170 vor fî arondate, începând cu anul şcolar 2018-2019, unităţii cu personalitate juridică – Colegiul de Silvicultură şi Protecţia Mediului; unitatea de învăţământ cu personalitate juridică – Liceul de Arte „Victor Giuleanu” va avea sediul în Râmnicu Vâlcea, strada Henri Coandă nr. 23, începând cu anul şcolar 2018-2019; unitatea de învăţământ cu personalitate juridică – Liceul Tehnologic „Henri Coandă” se reorganizează începând cu anul şcolar 2018-2019, prin divizare totală; unitatea de învăţământ Liceul Tehnologic „Oltchim” se reorganizează începând cu anul şcolar 2018-2019, prin divizare totală.

În urma reorganizării reţelei şcolare, începând cu data de 1 septembrie 2018, activitatea Liceului de Arte „Victor Giuleanu” se desfăşoară în fosta locaţie a Liceului Tehnologic „Henri Coandă” din str. Henri Coandă nr. 23. Astfel, imobilul – construcţie „Liceul de Artă Victor Giuleanu – clădire şcoală”, situat în str. Popa Şapcă nr. 7, având regimul de înălţime P+l şi suprafaţa de construită la sol de 542 mp şi terenul aferent în suprafaţă de 1.133,82 mp, proprietate publică a municipiului Râmnicu Vâlcea, utilizate în anul şcolar 2017-2018 de către Liceul de Arte „Victor Giuleanu”, a rămas disponibil, urmând să primească o destinaţie specifică activităţii de învăţământ. Cu adresa înregistrată la Primăria municipiului în data de 18.10.2018, Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân a solicitat ca spaţiul în care a funcţionat Liceul de Arte „Victor Giuleanu” să fie pus la dispoziţia sa pentru desfăşurarea programului claselor din învăţământul primar, pregătitoare – IV. Având în vedere că imobilul respectiv este situat în imediata vecinătate a Colegiului Naţional Mircea cel Bătrân, apreciem ca oportun ca imobilul – construcţie şi teren aferent situat în strada Popa Şapcă nr. 7 să fie dat în administrare acestei unităţi de învăţământ. Precizăm că, potrivit prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, unităţile de învăţământ de stat pot deţine în administrare bunuri proprietate publică. Terenurile şi clădirile unităţilor de educaţie timpurie, de învăţământ preşcolar, şcolilor primare, gimnaziale şi liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învăţământ din cadrul acestora, înfiinţate de stat, fac parte din domeniul public local şi sunt administrate de către consiliile locale. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea acestora şi sunt administrate de către consiliile de administraţie, conform legislaţiei în vigoare.

(Petre Coman)

Leave a Response