|vineri, decembrie 1, 2023
  • Follow Us!

Activităţi în interesul vâlcenilor desfăşurate în octombrie de preşedintele Consiliului Judeţean, Constantin Rădulescu 

costi-radulescu-715x400-685x320

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a patricipat luni, 1 octombrie 2018, la recepţia unui obiectiv de investiţii deosebit de important, realizat de RAJDP Vâlcea în comuna Budeşti. Este vorba de obiectivul „Canal betonat şi drum – satul Barza, Valea Popeşti”, o lucrare complexă care a rezolvat problema locuitorilor satului Barza nevoiţi să folosească albia pârâului pentru acces în drumul principal (DJ 678 – centrul comunei) albie care, în perioadele ploioase, devenea impracticabilă. Această lucrare, a cărei valoare se ridică la suma de 11,34 miliarde lei vechi, este cea de-a treia realizată de drumarii RAJDP Vâlcea în comuna Budeşti, celelalte două fiind: „Consolidare drum şi amenajare albie în punctul Arvinte” şi „Modernizare DC Budeşti-Brânduşari”. Miercuri, 3 octombrie a.c.. Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, s-a deplasat la punctele de lucru ale constructorului cu care a fost semnat contractul pentru executarea lucrărilor de refacere a trei podeţe amplasate pe DJ 643 B pe teritoriul localităţilor Stăneşti şi Roeşti, pentru a verifica stadiul lucrărilor şi modul în care sunt executate acestea. Investiţia, în valoare de 1.786.222 lei, finanţată prin PNDL II, constă în: înlocuirea podeţelor existente; asigurarea unor variante provizorii de circulaţie pe o lungime de 50 m; realizarea de apărări de maluri cu gabioane; montarea de parapete de tip semigreu şi refacerea structurii rutiere pe o lungime de 30 m pentru fiecare podeţ. Lucrările sunt în grafic, iar constructorul s-a angajat să le finalizeze în termenul stabilit prin contract. Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea s-a deplasat, miercuri 3 octombrie a.c., în comunele Popeşti, Oteşani, Măldăreşti şi Vaideeni, unde a participat Ia predarea amplasamentelor către constructori, în vederea executării lucrărilor pentru înlăturarea efectelor produse de calamităţi. Alături de Preşedintele Constantin Rădulescu, la acţiunea de predare a amplasamentelor, au fost prezenţi: directorul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Ştefan Prală, reprezentanţi ai constructorilor şi primarii localităţilor pe raza cărora urmează să se realizeze lucrări a căror valoare totală depăşeşte 30 miliarde lei vechi. La invitaţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, joi 4 octombrie a.c, domnul Narcis Neaga, director general al CNAIR, a participat la o întâlnire de lucru, care s-a desfăşurat la sediul Consiliului Judeţean Vâlcea, întâlnire Ia care a luat parte şi domnul Cristian Andrei, director general-adjunct la Direcţia Generală Exploatare Infrastructură Rutieră. Cu acest prilej, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea a pus în discuţie o serie de probleme identificate pe reţeaua de drumuri naţionale care tranzitează judeţul Vâlcea. Discuţiile s-au purtat punctual şi au vizat reabilitarea drumurilor, intervenţia în zonele afectate de calamităţi şi posibilitatea realizării unor sensuri giratorii pentru fluidizarea traficului. Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea a semnat vineri. 12 octombrie a.c. contractul de servicii de elaborare a unei expertize tehnice, în vederea identificării cauzelor care au condus la degradarea drumului judeţean 665, pe raza comunei Vaideeni, şi stabilirii soluţiei tehnice de refacere a structurii rutiere şi a lucrărilor de artă distruse în zonele km 60+600, km 62+800. Drumul judeţean 665, reabilitat şi modernizat în cadrul proiectului „Reabilitare şi modernizare DJ 665 Limita judeţului Gorj – Mariţa – Izvorul Rece – Vaideeni – Horezu, km 53+650-69+169” (finanţat din fonduri europene prin Programul Operaţional Regional 2007-2013), a fost afectat de inundaţiile produse în luna iunie 2018 pe raza comunei Vaideeni, la doi ani de la recepţia lucrărilor. Prin Hotărârea Guvernului nr. 514 din 12.07.2018 privind aiocarea unei sume din Fondul de intervenţie ia dispoziţia Guvernuluiprevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unităţi administrativ-teritoriaie afectate de calamităţi naturale, judeţului Vâlcea i-a fost alocată suma de 4.500.000 lei pentru refacerea structurii rutiere afectate de calamităţi şi a lucrărilor de artă distruse pe DJ 665. Vineri. 12 octombrie a.c.. podul care traversează pârâul Raporoasa, pe raza oraşului Băile Olăneşti, Ia km 1 + 950 al DJ 656 (Olăneşti – Comanca – Tisa – Vila 1 Mai), a fost repus în circulaţie. O veste bună pentru locuitorii din zonă, pentru turişti şi pentru pelerinii care vor să viziteze Schitul Bradu, unul dintre cele mai frumoase lăcaşuri de cult din judeţ. Având în vedere că DJ 656 este folosit şi pentru transportul materialului lemnos exploatat din pădurile din zonă, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea va dispune toate măsurile legale care se impun pentru respectarea limitelor de greutate impuse transportatorilor care folosesc acest pod, în scopul protejării acestei investiţii. Luni, 15 octombrie a.c.. Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea s-a deplasat la Muzeul Memorial Nicolae Bălcescu, în scopul identificării unei posibile locaţii pentru realizarea unui obiectiv de investiţii, care ar contribui la dezvoltarea zonei. În acest sens, a emis o dispoziţie privind constituitrea unei comisii, care să analizeze oportunitatea realizării unui „Complex turistic, agrement şi de servicii” pe un teren proprietate a Muzeul Memorial Nicolae Bălcescu, să identifice amplasamentul şi să stabilească etapele edificării acestui obiectiv. Tot luni, 15 octombrie 2018, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, s-a întâlnit cu managerul interimar al SJU Vâlcea, Radu Sebastian Bododea, pentru a identifica împreună soluţii la problemele curente cu care se confruntă conducerea unităţii spitaliceşti. Cu acest prilej, s-a discutat şi despre evoluţia actului medical, ca urmare a înnoirii aparaturii din unele secţii ale spitalului, despre măsurile luate pentru îmbunătăţirea relaţiilor dintre personalul medical şi pacienţi, dar şi despre demararea, în ritm alert a lucrărilor de construcţie a spaţiului în care urmează să fie instalat aparatul RMN. Urmare demersurilor şi documentaţiei depuse de Consiliul Judeţean Vâlcea, marţi. 16 octombrie 2018. Compania Naţională de Investiţii a publicat şi demarat achiziţia de proiectare pentru obiectivul de investiţii “Reabilitarea, modernizarea şi dotarea secţiilor din clădirea – corp principal C5 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, situat în str. General Magheru, nr.54”, termenul de depunere a ofertelor fiind 15 noiembrie 2018. Proiectul, cu o valoare estimată de 42.248.111,35 lei (peste 422 miliarde lei vechi), este finanţat în cadrul Programului Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social, Subprogramul „Unităţi sanitare din mediul urban”, derulat de către Compania Naţională de Investiţii. Prin proiect se propune reabilitarea, modernizarea şi dotarea cu mobilier specific a clădirii C5 unde funcţionează în prezent secţiile: Oftalmologie, Psihiatrie 2, Compartimentul de psihiatrie infantilă şi Secţia de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie. Se vor executa lucrări de consolidare, de reabilitare a şarpantei şi a învelitorii, lucrări de reabilitare şi recompartimentare interioară, inclusiv lucrări de refacere a instalaţiilor termice, sanitare şi electrice. De asemenea, instalaţiile interioare se vor completa cu instalaţii specifice pentru oxigen, vacuum, aer comprimat, instalaţii de semnalizare, avertizare şi stingere incendiu, instalaţie de voce – date, instalaţii de ventilaţie. Judeţul Vâlcea, în parteneriat cu Ministerul Sănătăţii şi spitalele din regiunea Sud – Vest Oltenia, a depus spre finanţare, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale, Prioritatea de investitie 8.1 – Investitii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea ia nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunităţi, Operaţiunea 8.2., proiectele: „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populaţia din Regiunea Sud-Vest Oltenia, prin dotarea cu aparatură de înaltă performanţă” şi „îmbunătăţirea accesului populaţiei din Regiunea Sud-Vest Oltenia la servicii medicale de urgenţă, prin dotarea cu aparatură de înaltă performanţă. În cadrul acestei linii de finanţare urmează a se deconta 50.470.900 lei, reprezentând echipamente şi dotări medicale care au fost parţial achiziţionate pentru Regiunea Sud – Vest Oltenia, din care pentru Consiliul Judeţean Vâlcea si spitalele partenere din iudet va fi rambursată suma de 9.042.864.57 lei (peste 90 miliarde iei vechi). Cele două proiecte menţionate se află în etapa de precontractare, urmând a se semna contractele de finanţare. Astfel, vineri. 19.10.2018, Ia sediul Consiliului Judeţean Vâlcea s-au reunit managerii spitalelor partenere din proiect din judeţele Vâlcea, Gorj şi Dolj pentru a semna, alături de Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Acordurile de parteneriat revizuite ca urmare a solicitărilor de clarificări primite din partea Autorităţii de Management. Luni, 22 octombrie a.c., Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, s-a deplasat în mai multe zone ale judeţului Vâlcea, unde se execută lucrări pentru înlăturarea efectelor produse de calamităţi, dar şi lucrări de reparaţii şi întreţinere drumuri judeţene, în vederea verificării stadiului lucrărilor şi a termenelor prevăzute în contracte. Au fost vizitate zonele în care constructorul a început organizările de şantier în vederea demarării lucrărilor de înlăturare a efectelor produse de calamităţi la Milcoiu (punctul Fasca), Stoileşti şi Olanu (pârâul Ursana) şi Drăgoeşti (pârâul Geamăna). Printre lucrările verificate, în cursul zilei de luni, 22 octombrie a.c., de Preşedintele Constantin Rădulescu, au fost şi cele de întreţinere şi reparaţii asfaltice executate de drumarii RAJDP Vâlcea pe DJ 678 H – Galicea – Stoileşti – Olanu. Aici, echipele lotului Vâlcea al RAJDP, bine organizate, s-au angajat ca, în cursul lunii octombrie, să încheie lucrările la acest segment de drum a cărui lungime este de aproximativ 11 km. Tot luni, la invitaţia primarului comunei Măciuca, Mugur Mărcoianu, preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea a participat la inaugurarea lucrărilor de modernizare a 7 drumuri comunale, cu o lungime totată de 15 km. Obiectivele de investiţii, finanţate cu fonduri guvernamentale, au fost realizate de drumarii RAJDP Vâlcea. Marti. 23 octombrie a.c., cu începere de la ora 11.00, Preşedintele Constantin Rădulescu a participat la conferinţa „START UP NATION 2018”, care s-a desfăşurat în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Vâlcea. Evenimentul, organizat de Consiliul Judeţean Vâlcea, în parteneriat cu Agenţia pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului (A.I.M.M.A.I.P.E.) Craiova, a avut drept scop punerea în legătură directă a societăţilor aplicante în cadrul programului „START UP NATION 2018” cu reprezentanţi ai instituţiilor bancare partenere în program. La eveniment au participat: doamna Paula Marinela Pîrvănescu, secretar de stat în Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, domnul Radu Mihai Ghinea, director executiv al A.I.M.M.A.I.P.E. Craiova, domnul Dorian Butoi, reprezentant al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru întreprinderilor Mici şi Mijlocii, reprezentanţi ai instituţiilor bancare partenere în program (Banca Comercială Română, Banca Transilvania, CEC Bank), reprezentanţi instituţiilor publice locale, societăţi aplicante în cadrul programului „START UP NATION 2018”, reprezentanţi ai IMM-urilor locale şi antreprenori din Regiunea Sud-Vest Oltenia. La initiativa Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, miercuri, 24 octombrie a.c.. la sediul instituţiei s-a desfăşurat o întâlnire cu şefii de centre din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, cu scopul de identifica soluţii la problemele specifice activităţii pe care o desfăsoară, astfel încât serviciile furnizate beneficiarilor din aceste institutii să fie conforme cu normele şi standardele legale în vigoare. Cu acest prilej, s-a discutat şi despre oportunitatea completării numărului de personal cu specialişti, acolo unde este nevoie, precum şi despre măsurile care trebuie luate, în vederea pregătirii corespunzătoare acestor instituţii, pentru sezonul rece.

Leave a Response