|luni, iulie 22, 2024
  • Follow Us!

Primăria Câineni a operat rectificarea bugetului local pe 2018 cu suma de 4 miliarde de lei vechi 

primar-caineni

 

 

În cursul lunii trecute, la propunerea primarului Nicolae Ion, Consiliul local al comunei Câineni a aprobat rectificarea bugetului local pe 2018 cu suma de 4 miliarde de lei vechi, atât la partea de venituri, cât şi la cheltuieli. Prin Hotărârea nr. 43/2018, Consiliul local al comunei Câineni a aprobat alocarea sumei de 30 mii lei prin transfer din bugetul local pe anul 2018 unităţii de cult din comuna Cîineni, Parohia Robeşti-Balota, cu Hramul Sf. Voievozi pentru conservarea şi întreţinerea bunurilor din patrimoniu. Documentele justificative privind decontarea sumelor alocate vor fi transmise la compartimentul buget-finanţe din cadrul Primăriei Câineni până la 31 decembrie 2018. În luna iulie, la propunerea primarului Nicolae Ion, Consiliul local al comunei Câineni a aprobat depunerea si implementarea proiectului „Dotare Serviciu Social şi Educaţional, comuna Câineni, Judeţul Vâlcea” prin FEADR-PNDR 2014-2020, GAL Ţara Oltului, Măsura 19/6B/1 „Facilitarea şi implicare locala prin centru suport comunitar”. S-a mai aproba necesitatea, oportunitatea si potenţialul economie al proiectului „Dotare Serviciu Social şi Educaţional, comuna Câineni, Judeţul Vâlcea”. Toate cheltuielile aferente proiectului sunt prevăzute în bugetul local pentru perioada de realizare a investiţiei, precum şi pe toată perioadă de monitorizare şi de mentenanţă a proiectului în cazul obţinerii finanţării prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – PNDR, potrivit legii. Autoritatea administrativ teritorială comuna Cîineni se obligă să asigure toate sumele necesare acoperirii cheltuielile de mentenanta a investitii ce sunt necesare pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi de la AFIR pentru proiectul „Dotare Serviciu Social şi Educaţional, comuna Câineni, Judeţul Vâlcea”. Numărul locuitorilor deserviţi de proiect este de 2500 locuitori. Consiliul local al comunei Câineni se angajează că, proiectul „Dotare Serviciu Social şi Educaţional, comuna Câineni, Judeţul Vâlcea” nu va fi generator de venit pentru nici una din componentele social şi educaţional ce urmează a se dota prin prezentul proiect. Primăria Câineni se angajează să asigure din bugetul local cofmantarea proiectului precum si toate costurile neeligibile ce derivă prin implementarea proiectului. Consiliul Local al Comunei Câineni se angajează sa asigure sustenabilitatea investiţiei din surse proprii pe toata perioada de derulare a investiţiei precum si pe toata perioada de monitorizare a proiectului.

Leave a Response