|luni, iulie 22, 2024
  • Follow Us!

Primăria Râmnicului a alocat noi fonduri la instituţii de cultură şi pentru sport, în urma unei rectificări a bugetului local 

primaria-ramnicu-valcea-cladire-4

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă de îndată, la data de 9 noiembrie 2018, a aprobat rectificarea bugetului local pentru anul 2018 în plus cu suma de 196.500 lei, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli. Bugetul pe anul 2018, rectificat, are valoarea totală de 207.453.400 lei, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, din care 186.198.400 lei – venituri estimate pentru anul 2018 şi 21.255.000 lei – excedent an 2017. S-a mai aprobat suplimentarea subvenţiei Teatrului Municipal „Ariel” cu suma de 112.000 lei şi s-a mai decis transferul sumei de 150.000 lei de la Consiliul Judeţean Vâlcea către Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea. După ultima rectificare bugetară, aprobată prin HCL nr. 290/11.09.2018 valoarea totală a bugetului local consolidat este de 207.256.900 lei, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, creditele bugetare fiind repartizate pe secţiuni după cum urmează: secţiunea funcţionare – 168.834.900 lei; secţiunea dezvoltare – 38.422.000 lei. Prin HCJ nr. 189/31.10.2018 s-a aprobat transferul sumei de 150.000 lei de la Judeţul Vâlcea prin Consiliul Judeţean Vâlcea, pentru realizarea obiectului contractului de asociere încheiat între Judeţul Vâlcea prin Consiliul Judeţean Vâlcea şi Municipiul Râmnicu Vâlcea prin Consiliul Local al municipiul Râmnicu Vâlcea, în vederea susţinerii sportului de performanţă în cadrul competiţiilor organizate de Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea. Se majorează veniturile proprii ale bugetului local estimate pentru anul 2018 cu suma de 46.500 lei. Veniturile suplimentare în sumă de 45.000 lei, provin din încasările aferente proiectului „Reabilitare Pod peste Olt”, iar suma de 1.500 lei provine din diferenţa de curs valutar pentru plăţile aferente despăgubirilor la terenuri. Astfel, s-a decis transferul sumei de 1.500 lei din cont extrabilanţier, în veniturile bugetului local pe anul 2018.
La partea de cheltuieli, suma de 196.500 lei se repartizează astfel: 150.000 lei la Sport Club Municipal, sumă aprobată de Consiliul Judeţean Vâlcea prin HCJ nr. 189/31.10.2018 pentru realizarea obiectului contractului de asociere cu Municipiul Rm. Vâlcea în vederea susţinerii sportului de performanţă; 46.500 lei se repartizează la CAP 67 „Cultură, recreere şi religie” pentru organizarea Centenarului Marii Uniri de către Teatrul Municipal Ariel. Totodată pentru completarea finanţării proiectului „Centenarul Marii Uniri” se disponibilizează credite bugetare în sumă de 65.500 lei. Urmare analizei efectuate privind execuţia bugetului local, la partea de cheltuieli a secţiunii de dezvoltare s-a constatat că se impune şi o rectificare prin virări de credite bugetare în cadrul listei de investiţii, de la un capitol la altul sau de la un obiectiv la altul. Astfel, se disponibilizează credite bugetare în sumă de 829.200 lei. Creditele bugetare disponibilizate se repartizează astfel: 51.000 lei pentru completarea finanţării la obiectivul de investiţii „Reabilitare trotuare şi iluminat public str. Ştirbei Vodă, tronson cuprins între centrul Winmarkt şi acces auto parc Zăvoi” şi 778.200 lei pentru completarea finanţării la obiectivul de investiţii „Arteră de legătură între bd. N. Bălcescu şi bd. Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran”.
(Petre Coman)

Leave a Response