|marți, decembrie 7, 2021
  • Follow Us!

Asociația Club Sportiv Municipal, executată de Finanțele Publice Vâlcea 

Executare

 

Asociația Club Sportiv Municipal Râmnicu Vâlcea, executată de Finanțele Publice Vâlcea pentru datorii la bugetul statului. Într-un anunț publicat pe www.finantevalcea.ro se menționează: „Administraţia Judeteana a  Finanţelor Publice Vâlcea, in temeiul art.162 din O.G. 92 / 2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, face cunoscut că în data de 30.01.2014, orele 12.00, la sediul din Mun Rm. Vâlcea, Str. General Magheru, Nr.17, jud. Vâlcea, se va organiza a treia  licitaţie publică pentru vânzarea bunurilor mobile ce aparţin debitorului ASOCIATIA CLUB SPORTIV MUNICIPAL RM VALCEA, cu sediul în Rm. Vâlcea, Str. G-ral Praporgescu, Nr 14, jud. Vâlcea, cod fiscal 16717460, in dosarul de executare nr. 723,  astfel:

– autoturism Dacia Logan, berlina, nr identificare UU1LSDAEH36717458, an fabricatie 2006, benzina, culoare alb, 1390 cmc, nr inmatriculare VL.11.CSM, nr Km  65280, aripa stanga spate infundata, prezinta pete de rugina, masina este in stare de functionare -1 buc – pret pornire licitatie(exclusiv TVA) =  5313 lei.

– autoturism Dacia Logan, berlina, nr identificare UU1LSDAEH36718930, an fabricatie 2006, benzina, culoare alb, 1390cmc, nr inmatriculare VL.12.CSM, nr Km 141056 , bara spate exfoliata, prezinta puncte de rugina,   masina este in stare de functionare -1 buc , pret pornire licitatie(exclusiv TVA)  = 4835 lei.

Precizam ca pentru aceste autoturisme nu este achitata taxa de prima inmatriculare, valoarea acesteia fiind de aproximativ 595 Euro.

Menţionăm cabunurile mobile sechestrate se află in custodia ASOCIATIA CLUB SPORTIV MUNICIPAL RM VALCEA  sunt parcate in Loc Rm Valcea, Str Spl Independentei, Nr 13, Jud Valcea unde pot fi vizualizate de către ofertanţi.

     Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun sa înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru licitaţie.

            Împotriva prezentului inscris, cei interesaţi pot introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, in conformitate cu prevederile art. 172 – 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92 / 2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2), lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92 / 2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitaţie 29.01.2014 orele 16:00 : ofertele de cumpărare însoţite de certificatele fiscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local si bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor de şomaj, bugetul asigurărilor de sănătate, dovada depunerii taxei de participare reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei (inclusiv TVA) in contul A.J.F.P. Valcea, CUI 2540988, IBAN  RO30TREZ6715067XXX003560 deschis la Trezoreria Municipiului Rm Valcea  (raspunderea creditarii contului indicat pana la data tinerii licitatiei cu suma reprezentand taxa de participare, revine ofertantilor); ofertanţii pot constitui şi garanţii in condiţiile legii, sub forma de scrisori de garanţie  bancară;  împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant (prin procura specială autentică); pentru persoanele juridice – copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C, iar pentru persoanele fizice – copie de pe actul de identitate; declaraţie pe propria răspundere (autentificată) a ofertantului prin care certifică că nu este  persoana interpusă a debitorului. “

 

Leave a Response