|miercuri, decembrie 8, 2021
  • Follow Us!

Nouă localităţi din judeţul Vâlcea s-au confruntat cu situaţii de urgenţă 

vezi-aici-diferentele-intre-situatia-de-urgenta-starea-de-alerta-si-starea-de-urgenta-130784

 

În data de 22 ianuarie 2014, prefectul Mircea Nadolu, în calitate de preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea, a convocat şedinţa extraordinară a acestui organism. În cadrul şedinţei s-a prezentat o informare cu privire la situaţiile de urgenţă înregistrate pe raza judeţului Vâlcea în perioada 8 octombrie 2013 – 21 ianuarie 2014. Au fost analizate evenimentele cu caracter de urgență înregistrate în perioada de referinţă pe raza a 9 localităţi, respectiv Voineasa – au fost identificate două situaţii de urgenţă, respectiv: pe drumul comunal DC 175 A, pe fondul precipitaţiilor înregistrate în ultima perioadă, zidul de sprijin situat pe malul stâng al pârâului Voineşiţa, cu rol în consolidarea platformei drumului, a fost deteriorat pe o lungime de cca. 50 ml; în satul Valea Măceşului, în zona adiacentă obiectivului turistic „Pensiunea Denisa”, imobil aflat în proprietatea SC Auto Europa SA, apele pârâului Lotru au produs o eroziune pe malul drept, pe o lungime de circa 30 m, fenomenul manifestându-se la o distanţă de circa 10 m de construcţie.

În Stoileşti – pe drumul comunal DC 38 Urşi-Obogeni, aflat în proces de modernizare în cadrul Proiectului „Refacerea şi Modernizarea infrastructurii rutiere afectate de inundaţiile din anul 2010 în comuna Stoileşti, judeţul Vâlcea”, finanţat prin PNDR – măsura 322 d,  urmare  precipitaţiilor din ultima perioadă, s-au constatat mai multe degradări, fiind necesară executarea unor lucrări, după cum urmează: la pichetul 14, în zona de racordare cu drumul de interes local Vlăduleşti se impune executarea unor lucrări pentru consolidarea taluzurilor partea stângă-dreaptă, pe o lungime de circa 2x40m, coroborate cu lucrări de racordare cu drumul de interes local, la realizarea cărora se va  ţine seama de posibilităţile tehnice de colectare şi dirijare a apelor pluviale din zonă; între pichetele 28-31, se impune refacerea şanţului pereat existent pe partea dreaptă a drumului, afectat de apele pluviale pe o lungime de circa 120 metri;  pichetul 39, se impune executarea unui zid de sprijin pentru consolidarea taluzului stâng al drumului, pe o lungime de circa 15 metri, precum şi identificarea unor soluţii pentru colectarea şi descărcarea apelor de suprafaţă în afara zonei indicate; pichetul 59, se impune executarea de lucrări pentru consolidarea taluzului stâng al drumului şi montarea unui parapet metalic pe o lungime de aproximativ 20 metri; între pichetele 111 şi 112, se impune executarea de lucrări pentru consolidarea taluzului stâng al drumului şi montarea unui parapet metalic pe o lungime de aproximativ 15 metri; între pichetele 123 şi 124, se impune consolidarea malului stâng al drumului prin lucrări specifice; la pichetele 141 şi 142, se impune executarea de ziduri de sprijin pentru consolidarea taluzului stâng al drumului; între pichetul 142 şi 143, în zona zidului de apărare provizorie a taluzului stâng, s-au constatat fenomene de eroziune şi ravenare a taluzului drumului ce necesită lucrări de intervenţie pentru  stoparea acestora şi de punere în siguranţă a platformei; la pichetul 146, se impune executarea de lucrări pentru consolidarea taluzului stâng al drumului şi montarea unui parapet metalic pe o lungime de aproximativ 15 metri; între pichetele 149-151, se impune executarea de lucrări pentru punerea în siguranţă a traficului rutier; la pichetul 152, executarea de lucrări pentru consolidarea taluzului stâng al drumului şi montarea unui parapet metalic pe o lungime de aproximativ 15 metri. De asemenea, tot pe raza localităţii Stoileşti, pe drumul comunal DC 39 Bulagei – Geamăna, aflat în proces de modernizare în cadrul Proiectului „Refacerea şi Modernizarea infrastructurii rutiere afectate de inundaţiile din anul 2010 în comuna Stoileşti, judeţul Vâlcea”, finanţat prin PNDR – măsura 322 d, la pichetul 109 sunt necesare executarea de lucrări de siguranţă a traficului rutier pe o lungime de circa 100 metri prin montarea unui parapet metalic.

La Dăeşti – eroziunea de mal drept, pusă în evidenţă la începutul lunii octombrie s-a accentuat, afectând o proprietate privată şi punând în pericol podul de pe DJ 703 L, staţia de epurare a localităţii, un drum de interes local recent modernizat şi un punct de transformare aparţinând CEZ Distribuţie.

La Băile Govora au fost identificate două situaţii de urgenţă, respectiv: pe strada Horia Cloşca şi Crişan, nr.7, se află un imobil cu destinaţie locuinţe sociale, unde locuiesc un număr de 7 familii, proprietatea  Consiliului Local al oraşului Băile Govora. Imobilul este compus din subsol, parter, etaj şi mansardă, având o vechime de cca. 80 de ani. Învelitoarea din tablă, ca urmare a vechimii, s-a degradat determinând infiltrarea apei provenite din precipitaţii la toate nivelurile imobilului, fapt ce pune în pericol siguranţa locatarilor şi bunurilor acestora, existând riscul de prăbuşire a planşeului de la ultimul etaj; pe strada Eroilor, torenţii Rogojinoiu şi Bârlogeanu,  au provocat eroziuni de maluri ce au condus la instabilitatea terenului, fiind necesară întocmirea documentaţiei pentru efectuarea lucrărilor de punere în siguranţă a zonei.

La Păuşeşti Măglaşi – în satul Coasta,  există un torent ce colecteaza apele de pe versant, apele acestuia traversând mai multe proprietăţi private, existând riscul ca acestea să fie inundate în perioadele cu precipitaţii abundente. Având în vedere că zona respectivă se caracterizează printr-un exces de umiditate provenit atât din apele pluviale cât şi din izvoarele existente, sunt necesare executarea unor lucrări de preluare şi dirijare a apelor din zona de risc.

La Râmnicu Vâlcea – pe drumul naţional DN 7 (Calea Bucureşti) pe partea stângă, pe o lungime de cca. 100 ml, nu există  rigole de colectare şi dirijare a apelor pluviale provenite de pe platforma drumului naţional, existând riscul ca în perioadele cu precipitaţii abundente  gospodăriile cetăţenilor din zona respectivă să fie afectate, fiind astfel necesară executarea unei rigole carosabile de către administratorul drumului naţional.

La Nicolae Bălcescu – pe drumul judeţean DJ 678D, Galicea – Muzeul Nicolae Bălcescu (16,9 km) care realizează legătura între satele Valea Râului (Galicea) şi Dosu Râului (Nicolae Bălcescu), în punctul “La Dicu”, platforma drumului a fost prăbuşită pe o lungime de cca. 100 m de către un fenomen sever de eroziune de mal produs de apele Pârâului Topolog, circulaţia pietonală şi auto fiind întreruptă. Fenomenul de eroziune de mal a afectat grav şi conducta de apă potabilă amplasată adiacent drumului şi a pus în pericol reţeaua de alimentare cu energie electrică a satului Dosul Râului (doi stâlpi de joasă tensiune – cca. 2 m de albia minoră a pârâului).

La Oteşani – în perioada 24-25 11.2013, în care au fost înregistrate cantități de precipitații de cca 40 l/mp/24h, apele pârâului Luncavăț au produs un fenomen de eroziune de mal drept ce a afectat pe o porțiune de cca 30-35 m, platforma drumului comunal D.C. 116 C Oteşani-Cârstăneşti, în dreptul gospodăriei familiei Capaţâna Gheorghe, circulaţia auto desfăşurându-se cu dificultate.

La Ocnele Mari – pe strada Pinilor, nr. 56-58, într-o zonă cuprinsă între albia pârâului Sărat şi terasamentul căii ferate uzinale ce deserveşte Exploatarea Minieră Rm.Vâlcea, au fost identificate două imobile ce prezintă crăpături în pereţi, cu implicaţii în ceea ce priveşte siguranţa în exploatare a construcţiilor. În zonă nu s-au constat semne vizibile ale unei alunecări de teren, comisia formată din specialişti CJSU propunând întocmirea unui studiu geotehnic care să pună în evidenţă cauzele degradării construcţiilor. Până la efectuarea acestui studiu, imobilele vor rămâne în monitorizarea CLSU Ocnele Mari.

Leave a Response