|marți, decembrie 7, 2021
  • Follow Us!

Arhitectul Suciu repune pe tapet problema construirii ilegale a clinicii Rapitest din zona Nord a Râmnicului 

cladire-18062013

 

 

Zilele trecute, arhitectul Alexandru Suciu a depus la Primăria Râmnicului o contestaţie prin care cere revocarea în parte a Hotărârii Consiliului local al municipiului Râmnicu Vâlcea cu nr. 18/2013, prin care s-a actualizat Planul Urbanistic General al Râmnicului, prin preluarea PUD „Cabinete medicale Calea lui Traian nr. 162” (unde se află clinica Rapitest). Concret, arhitectul Suciu solicită municipalităţii înlăturarea tuturor modificărilor aduse PUG, prin preluarea acestui PUD, şi să dispună revocarea tuturor actelor administrative eliberate pentru intrarea în legalitate a construcţiilor edificate în temeiul PUD „Cabinete medicale Calea lui Traian nr. 162”. De asemenea, Alexandru Suciu mai cere inventarierea în registrul local al spaţiilor verzi a terenului afectat de PUD „Cabinete medicale Calea lui Traian nr. 162” aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Rm. Vâlcea nr. 1/2009. „Hotărârea nr. 18/2013 a Consiliului Local are ca temei un act nelegal şi nul, respectiv HCL nr. 1/2009 prin care s-a aprobat Planul Urbanistic de Detaliu «Cabinete medicale Calea lui Traian nr. 162», documentaţie de urbanism care a fost anulată prin decizia nr. 1256/2013 a Curţii de Apel Piteşti, hotărâre judecătorească irevocabilă ce a fost pronunţată în contradictoriu cu Primăria Râmnicului. Prin decizia nr. 1256/2013 a Curţii de Apel Piteşti s-a statuat că terenul vizat de PUD-ul aprobat prin HCL nr. 1/2009 este spaţiu verde această destinaţie neputând fi modificată de autoritatea locală prin documentaţii de urbanism, sub sancţiunea nulităţii absolute, potrivit dispoziţiilor exprese ale art. 7 din OUG 195/2005, modificat prin OUG 114/2007. Ca urmare s-a dispus anularea HCL 1/2009. Totodată, în temeiul aceloraşi dispoziţii legale, Curtea de Apel Piteşti a constatat că este interzisă construirea în spaţiile verzi, sub aceeaşi sancţiune a nulităţii absolute, dispunând şi anularea autorizaţiei de construire emisă sub nr. 418/2009. În aceste condiţii, nu se poate prelua în PUG o documentaţie nelegală şi anulată, să se transforme un spaţiu verde în zonă mixtă şi să se emită autorizaţii de construire pentru intrarea în legalitate a unor construcţii edificate nelegal, deoarece s-a încălca atât dispoziţiile OUG 195/2005 cât şi dispoziţiile unei hotărâri judecătoreşti irevocabile, decizia 1256/2013 a Curţii de Apel Piteşti. Singura soluţie pentru restabilirea legalităţii şi respectarea deciziei 1256/2013 a Curţii de Apel Piteşti în ce priveşte construcţiile edificate în mod nelegal pe spaţiul verde afectat de PUD-ul aprobat de HCL 1/2009 şi preluat în PUG prin HCL 18/2013 este înlăturarea acestui PUD şi a efectelor sale din cuprinsul HCL 18/2013, revocarea tuturor documentaţiilor de urbanism emise pentru intrarea în legalitate a acestor construcţii şi demolarea construcţiilor ilegale. Vă amintim, pe lângă argumentele arătate mai sus, că: nu este permisă iniţierea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism care au ca scop intrarea în legalitate a unor construcţii edificate fără autorizaţie do construire sau care nu respectă prevederile autorizaţiei de construire (art. 561 din Legea 350/2001); constituie contravenţie schimbarea destinaţiei spaţiilor verzi, sub sancţiunea amenzii în cuantum 30.000-60.000 de lei; în temeiul art. 18 alin. 1 din Legea 24/2007, răspunderea pentru reducerea suprafeţelor spaţiilor verzi revine autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale”, spune Alexandru Suciu.

 

Primăria Râmnicului spune că instanţa de judecată nu s-a pronunţat asupra demolării construcţiei

 

În replică, conducerea Primăriei Râmnicului recunoaşte că documentaţia de urbanism PUD aprobată prin HCL nr. 1 din 2009 şi autorizaţia de construire AC nr. 418/12483/17 aprilie 2009 au fost anulate de către Curtea de Apel Piteşti prin decizia nr. 1256 din 10 aprilie 2013, însă această hotărâre a fost pronunţată în data de 10 aprilie 2013, după aprobarea Planului Urbanistic General aprobat în 31 ianuarie 2013, cu aplicabilitate de la 1 aprilie 2013. „În Planul Urbanistic General abrobat prin HCL nr. 18 /2013, documentaţia de urbanism «PUD – Cabinete medicale» aprobat prin HCL nr. 1/2009 a fost preluată ca atare, conform anexei nr. 6 din documentaţia de urbanism. Zonificarea funcţională prevăzută în PUG aprobat prin HCL 18/2013 este M2 – subzona mixtă cu clădiri având regim de înălţime continuu şi discontinuu şi înălţimi maxime P+14 E, utilizarea funcţională permite funcţiunea existentă a clădirii. Conform adreselor din partea Direcţiei Dezvoltare Locala, terenul in suprafaţa de 713 mp nu a figurat si nu figureaza in evidenta spatiilor verzi din intravilanul municipiului, întocmita in anul 2007 in baza prevederilor Legii nr. 24 din 2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane. Terenul in suprafaţa de 713 mp este proprietate privata, cu categoria de folosinţa curţi-constructii asa cum este înregistrat si in cartea funciara 36364. Acceasi categorie de folosinţa a fost stabilita si la restituirea terenului către foştii proprietatri prin Ordinul Prefectului nr. 149 din anul 1998. Ca urmare a preluării in cadrul noului PUG a construcţiei edificate cu destinalia de cabinete medicale, investitorii au solicitat intrarea in legalitate conform Ordin 839/2009 – art. 59 – intrarea in legalitate «în situaţia în care construcţia realizată fără autorizaţie de construire întruneşte condiţiile urbanistice de integrare în cadrul construit preexistent, autoritatea administraţiei publice locale competente poate proceda la emiterea unei autorizaţii de construire în vederea intrării în legalitate, în coroborare cu luarea masurilor legale care se impun, numai în baza concluziilor unui referat de expertiză tehnică pentru cer inia eseniială de calitate rezistenţă mecanică şi stabilitate privind starea structurii de rezistenţă în stadiul fizic în care se află construcţia, precum şi pentru cerinţa esenţială de calitate securitatea la incendiu, numai după emiterea acordului de mediu, in condiţiile legii». Investitorii au solicitat emiterea unei noi autorizatii de construire pentru intrare in legalitate. avand la baza toate actele prevăzute de lege , mai sus mentionate (documentatia tehnica insolita de expertiza tehnica, acordul de mediu, taxa pentru emiterea autorizaţiei de construire in cuantum de 25679 lei. Valoarea construcţiei edificate, inscrisa la Direcţia Economica in vederea impozitării este de 2,56 milioane de lei. Autorizatia de construire pentru intrare in legalitate nr. 899/35529 din 25 octombrie 2013, a fost emisa în baza PUG aprobat prin HCL din 31 ianuarie 2013 care a preluat PUD aprobat prin HCL nr. 1/2009. Instanta de judecată, prin decizia Curţii de Apel nr. 1256 din 10 aprilie 2013, nu s-a pronunţat asupra demolării construcţiei, ci doar asupra anulării celor două acte administrative”, arată conducerea Primăriei Râmnicului.

(Petre Coman)

Foto: Viata Valcii

One Response to Arhitectul Suciu repune pe tapet problema construirii ilegale a clinicii Rapitest din zona Nord a Râmnicului

  1. vai de tine, ramnicule.

    carciuma ariel… podul de langa podul vinerii mari… multe magarii, prea multe. zero rezultate. oras prapadit, la cheremul unei mafii taranoide.

     

Leave a Response