|joi, iunie 1, 2023
  • Follow Us!

CJ Vâlcea va aproba un nou regulament pentru Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap 

consiliul-judetean

 

Marţi, 9 septembrie, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Vâlcea, cu opt proiecte de hotărâri sau informări plus punctul „Diverse” pe ordinea de zi. Se vor dezbate şi aproba următoarele propuneri: aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea din data de 19 august 2014; informare privind activitatea desfăşurată de preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Ion Cîlea, de la şedinţa ordinară precedentă şi până în prezent; informare privind activitatea din trimestrul al II-lea 2014 a instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Vâlcea; proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Vâlcea, pe anul 2014; proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Judeţene de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Vâlcea; proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului referitor la stabilirea condiţiilor în care se realizează accesul de către furnizorii de reţele de comunicaţii electronice, pe proprietatea publică şi privată a judeţului Vâlcea în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, precum şi a unor măsuri privind constituirea de reţele de comunicaţii electronice; proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului „Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Vâlcea, în perioada 2014-2020” – etapa I şi a investiţiei aferente judeţului Vâlcea, cuprinsă în lista de investiţii prioritare finanţate prin Programul Operaţional Sectorial Mediu, în sectorul de apă/apă uzată pentru perioada 2014-2020, judeţul Vâlcea; proiect de hotărâre privind modificarea poziţiilor nr. 101 şi 116 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 87 din 28 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Leave a Response