|marți, mai 30, 2023
  • Follow Us!

PIPEREA, PLĂTEȘTE CE AI CONSUMAT! CET Govora a redus livrările de abur industrial către Oltchim! 

Cet-Govora

• Datorii de 199 milioane lei ale combinatului chimic către furnizorul de energie!

Ca urmare a lipsei resurselor financiare, determinate în principal de neîncasarea producţiei livrate de abur tehnologic şi energie electrică către SC Oltchim SA, consiliul de administraţie al CET Govora a decis zilele trecute să ia măsura de reducere a livrărilor de abur industrial către SC Oltchim SA. De asemenea, CET Govora a comunicat Ministerului Economiei, SC Oltchim SA şi Consiliului Judeţean Vâlcea că au apărut probleme deosebite privitoare la imposibilitatea constituirii rezervei de stat, ca urmare a lipsei resurselor financiare. Concret, stocul de cărbune, la sfârşitul lunii august 2014, era de 85.000 tone, care asigură o funcţionare de numai douăsprezece zile, iar CET Govora se află în imposibilitatea de a constitui, la sfârşitul lunii octombrie 2014, rezerva de stat în cantitate de 250.000 tone cărbune energetic. În actuala realitate economică, Consiliul de Administraţie al CET Govora nu mai este de acord cu propunerea de plăţi înaintată de către SC Oltchim SA, care nu asigură resursele pentru plata furnizorilor, inclusiv pentru plata cărbunelui energetic livrat. SC Oltchim SA datorează CET Govora suma de peste 199,1 milioane de lei, din care 136,9 milioane de lei creanţă existentă înainte de deschiderea procedurii insolvenţei; 62,2 milioane de lei creanţă după data deschiderii procedurii insolvenţei. Pentru a evita blocajele care au apărut deja în aprovizionarea cu cărbune şi în încheierea unui nou contract, pe fondul neachitărit datoriei către Complexul Energetic Oltenia, CET Govora a făcut demersuri către principalul debitor, respectiv SC Oltchim SA, pentru încasarea creanţelor curente la termenele stabilite prin contracte şi reglementarea la plată a celor restante provenite din livrările de energie electrică şi termică. Ţinând cont de cele prezentate, Consiliul de Administraţie al CET Govora, prin Decizia nr. 57/18 august 2014, şi-a menţinut punctul de vedere anterior şi aprobat prin Decizia nr. 47/21 iulie 2014, adică plata sumei de 22,6 milione lei de către SC Oltchim SA, până la data de 31 august 2014. Totodată, prin aceeaşi decizie, s-a aprobat reducerea furnizării energiei electrice la 5 MWh şi a aburului tehnologic la 10 tone/oră, dacă suma aferentă lunii august, nu va fi achitată. Aceste măsuri au fost luate de către consiliul de administraţie având în vedere următoarele justificări: imposibilitatea constituirii stocului de rezervă de stat în cantitate de 250.000 tone până în data de 31 octombrie 2014 si asigurarea unui stoc total de 400.000 tone, care să asigure trecerea vârfului de iarnă în condiţii de siguranţă; din cauza neîncasarii creanţelor, CET Govora a acumulat o datorie de peste 176 milioane lei faţă de Complexul Energetic Oltenia SA, ceea ce a dus la diminuarea livrărilor de cărbune, la nivelul de 60.000 tone; la data de 28 august 2014 stocul de cărbune al SC CET Govora SA era de 40.000 tone; pentru a putea constitui, până la data de 31 octombrie 2014, stocul de rezervă de stat în cantitate de 250.000 tone, CET Govora are nevoie să aprovizioneze, în lunile septembrie – octombrie, o cantitate de 510.000 tone cărbune, din care: 300.000 tone pentru consumul curent şi 210.000 tone pentru constituirea stocului de rezervă de stat; CET Govora nu dispune de rezervele financiare necesare pentru a plăti cantitatea de cărbune de 510.000 tone, la care se adaugă şi contravaloarea transportului, în sumă de 46 milioane lei.

Până la 31 octombrie, CET va trebui să restituie 250.000 tone de cărbune împrumutată din rezerva de stat

Pentru a putea achiziţiona, în cursul lunilor septembrie şi octombrie cantitatea de 510.000 tone cărbune, există două posibilităţi: încasarea integrală a creanţei SC Oltchim SA după data deschiderii procedurii insolvenţei; achiziţionarea, în contul creanţei după data deschiderii procedurii insolvenţei, a cantităţii de 630.000 tone cărbune energetic tip lignit, cantitate care să fie livrată eşalonat. într-o perioadă de 6 luni, începând cu luna septembrie, respectiv o cantitate lunară de 105.000 tone/lună. Legat de acest aspect, preşedintele CJ Vâlcea, Ion Câlea, spune: „Precizez că este absolut necesar ca până la data de 31 octombrie 2014 să fie restituită integral cantitatea de 250.000 tone de cărbune împrumutată din rezerva de stat, din următoarele motive: se poate împrumuta cărbune din rezerva de stat doar după apariţia actului normativ care reglementează condiţiile în care se face acest împrumut şi numai în condiţiile în care întreaga cantitate de 250.000 tone cărbune împrumutată de la rezerva de stat a fost restituită până la data de 31 octombrie 2014; dacă CET Govora nu va avea un stoc de cărbune de minim 250.000 tone la începutul iernii, nu se va putea asigura funcţionarea în siguranţă a centralei pe timpul vârfului de iarnă; în condiţiile în care la data de 31 octombrie 2014 nu va fi restituită cantitatea de 250.000 tone cărbune, în afară de penalităţile de 1,12 milioane de lei, ANRSPS – UT 515 ar putea emite factură fiscală la sfârşitul lunii noiembrie pentru suma de 25 milioane de lei, reprezentând contravaloarea cantităţii de 250.000 tone cărbune nerestituit, pe care o poate investi cu titlu executoriu. În concluzie, până la reglementarea situaţiei creanţei pe care o avem de încasat de la SC Oltchim SA, am cerut ca, pentru deblocarea acestei situaţii şi asigurarea aprovizionării cu cărbune, Ministerul Economiei, să organizeze o întâlnire, lucru care s-a întâmplat în data de 28 august. La această audienţă, împreună cu mine au mai participat conducerile CET Govora, SC Oltchim SA şi administratorii judiciari. Cu această ocazie s-au stabilit măsuri imediate şi procedurile necesare pentru derularea relaţiilor comerciale între părţi până la privatizarea SC Oltchim SA, astfel încât să nu fie afectată funcţionarea CET Govora SA, a consumatorilor aferenţi şi populaţia municipiului Râmnicu Vâlcea”.

(Petre Coman)

Leave a Response