|miercuri, mai 31, 2023
  • Follow Us!

ANI: Constantin Oprea, primarul din Nicolae Bălcescu, și-a angajat ILEGAL fiica în primărie! 

constantinoprea26052012

COMUNICAT DE PRESĂ: Agenția Națională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativă în cazul lui OPREA CONSTANTIN, Primar al Comunei Nicolae Bălcescu, Județul Vâlcea, întrucât, în calitate de primar, a semnat dispoziția de numire și de avansare în funcție a fiicei sale. Astfel, fiica acestuia a încasat venituri de la Primăria Comunei Nicolae Bălcescu în cuantum de 15.702 Lei.

OPREA CONSTANTIN a încălcat dispozițiile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora„Primarii […] sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I”.

Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. OPREA CONSTANTIN nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese […] constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat existenţa conflictului de interese […] este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

Leave a Response