|joi, iunie 1, 2023
  • Follow Us!

PCC a înghiţit acţionarul Polyolt şi a ajuns să deţină direct 32,3% din capitalul Oltchim 

06OLTCHIM_9620f42297

 

Depozitarul Central a înregistrat în data de 11 septembrie 2014 transferul de proprietate al unui număr de 48,13 milioane de acţiuni (reprezentând 14,02% din capitalul social) emise de societatea Oltchim, din contul societăţii Polyolt Holding Limited în contul societăţii PCC SE, ca urmare a fuziunii prin absorţie a societăţii Polyolt Holding Limited. Menţionăm faptul că Depozitarul Central va proceda la transmiterea cu celeritate a structurii sintetice a societăţii Oltchim la data de referinţă 11 septembrie 2014, ulterior consolidării registrului acţionarilor societăţii. În data de 8 ianuarie 2013, conducerea Oltchim a primit din partea acţionarului minoritar Petro Carbo Chem SE o notificare cu privire la preluarea de către acesta a pachetului de acţiuni deţinut de Carlson Ventures International Ltd la societatea Polyolt Holding Limited. Ultima dintre ele deţinea un pachet de acţiuni reprezentând 14,025% din capitalul social al SC Oltchim SA. Concret, PCC SE din Germania, în calitate de acţionar al SC Oltchim SA, a preluat întregul pachet de acţiuni deţinut de Carlson Ventures International Ltd, cu sediul în Insulele Virgine Britanice, în societatea Polyolt Holding Limited, firmă înfiinţată în mod legal şi care funcţionează în conformitate cu legile în vigoare în Cipru. Preluarea pachetului de acţiuni de către PCC SE, de la Carlson Ventures International Ltd. a fost înregistrată la autoritatea competentă din Cipru la data de 7 ianuarie 2013. În acest moment, PCC SE deţine în SC Oltchim SA, în mod direct, o participaţie de 32,3%, după achiziţionarea pachetului de acţiuni deţinut anterior de Carlson Ventures International. Conform unor surse din piaţă, în urma eşuării privatizării SC Oltchim SA, Carlson Ventures a decis să-şi retragă investiţia în acţiuni de la combinatul chimic vâlcean, considerând că situaţia companiei şi viitorul acesteia sunt incerte. Potrivit unui comunicat de presă, PCC SE consideră investiţia de la SC Oltchim SA drept una strategică şi de lungă durată. De fapt, PCC SE a achiziţionat acţiunile deţinute anterior de Carlson Ventures, prin Nachbar Services Limited, în baza memorandumului de a acţiona concertat cu privire la SC Oltchim SA, semnat între PCC SE şi Carlson Ventures în data de 17 iunie 2011 şi notificat în timp util către Bursa de Valori Bucureşti şi Comisia Naţională de Valori Mobiliare. Compania Petro Carbo Chem SE a devenit acţionar al SC Oltchim SA prin achiziţii de acţiuni pe piaţa de capital efectuate în cursul anului 2007 (perioada mai-noiembrie), ajungând să deţină, în luna noiembrie 2007, peste 1,1% din capitalul social al societăţii. Ulterior, ca efect al aplicării prevedrilor OUG nr. 45/2006, participaţia PCC SE la capitalul social al SC Oltchim SA s-a majorat la 12,15%, prin diminuarea capitalului social al SC Oltchim SA cu valoarea unei creanţe a statului român (prin intermediul AVAS). Informaţiile disponibile privind structura controlului în această companie arată că PCC SE este deţinută în proporţie de 100% de către cetăţeanul german de origine poloneză Waldemar Preussner, care a deţinut şi calitatea de administrator al SC Oltchim SA în perioada ianuarie 2008 – martie 2009. În acelaşi timp, acesta asigura atât conducerea companiei PCC SE, cât şi a întregului grup PCC, în calitatea sa de preşedinte al acestora. Reprezentarea PCC SE în România este asigurată de Wojciech Zaremba, care deţine în acest moment şi calitatea de membru în Consiliul de Administraţie de la SC Oltchim SA. Totodată, Wojciech Zaremba deţine o poziţie de conducere în cadrul grupului de firme PCC, controlat de Waldemar Preussner, ceea ce denotă o subordonare ierarhică a lui Wojciech Zaremba faţă de Waldemar Preussner, precum şi un comportament concertat al acestora.

(Petre Coman)

Leave a Response