|miercuri, mai 31, 2023
  • Follow Us!

Ministrul Economiei se „spală pe mâini” de problema finanţării pârtiei de schi de la Voineasa 

Nita min. Economiei

În ultimii doi ani, mai mulţi parlamentari de Vâlcea atrăgeau atenţia Guvernului şi diverselor ministere despre problema finanţării de la pârtia de schi de la Voineasa. În cadrul unei interpelări recente depuse la ministrul Economiei, Constantin Niţă (responsabil direct de această investiţie) de un deputat liberal se menţiona următoarele: „În răspunsul pe care l-am primit de la Autoritatea Naţională pentru Turism la interpelarea cu nr. 497B/18 iunie 2013, având subiectul finanţării lucrărilor efectuate la domeniului schiabil de la Vidra-Obârşia Lotrului, mi-aţi comunicat faptul că Guvernul din care faceţi parte «intenţionează să continue sprijinirea finaciară a proiectului». în condiţiile în care în anul 2013 nu au fost alocate fonduri de la nivel guvernamental pentru achitarea lucrărilor efectuate, doresc să îmi comunicaţi ce înseamnă «să continue sprijinirea finaciară a proiectului» domeniul schiabil de la Vidra – Obârşia Lotrului? Tot prin intermediul unui răspuns la o interpelare, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice mi-a comunicat că acest obiectiv de investiţii se află în subordinea dumneavoastră, prin departamentul pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism şi implicit dumneavoastră îmi puteţi oferi detalii legate de plata lucrărilor efectuate la acest domeniu schiabil. Din valoarea totală a proiectului de 146.830.000 lei, până în prezent a fost alocată suma de 52.605.000 lei, desfăşurată în trei tranşe: pe anul 2010 – 4.855.000 lei, pe anul 2011 – 52.400.000 lei, pe anul 2012 – 37.000.000 lei; la care se adaugă şi contribuţia Consiliului Local Voineasa de 107.000 lei. Vreau să vă aduc la cunoştinţă şi faptul că administraţia locală din Voineasa poate intra oricând în incapacitate de plată, existând o hotărâre a instanţelor judecătoreşti pentru plata lucrărilor efectuate. Situaţia economică a judeţului Vâlcea, după cum probabil cunoaşteţi, se află într-un regres constant, finalizarea lucrărilor şi plata arieratelor pentru acest domeniu schiabil reprezentând una din şansele de dezvoltare a întregului judeţ. Doresc să-mi comunicaţi dacă pentru anul 2014 vor fi alocate sumele necesare pentru stingerea arieratelor pe care administraţia publică locală din Voineasa le are către constructor în contul acestei importante investiţii, iar în cazul unui răspuns favorabil, când preconizaţi că se vor achita sumele restante?”

În răspunsul venit zilele trecute de la ministrul Economiei se precizează: „Începând cu anul 2013, Autoritatea Naţională pentru Turism (ANT) a realizat mai multe informări cu privire la stadiul lucrărilor de execuţie şi necesarul de fonduri pentru finalizarea parţială sau totală a proiectelor aflate în derulare în cadrul Programului de investiţii în infrastructura de Turism, adresate Departamentului pentru IMM-uri Mediul de Afaceri şi Turism, Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Autorităţile publice locale beneficiare ale proiectelor de investiţii în turism au făcut memorii către Parlamentul României, Ministerul Finanţelor Publice, Departamentul pentru IMM-uri Mediul de Afaceri şi Turism, Autoritatea Naţională pentru Turism prin care se prezintă stadiul lucrărilor de execuţie şi consecinţele negative care rezidă din stoparea acestora. Totodată, la sediul agenţiei au fost depuse şi Memorandumurile firmelor de construcţii care au asigurat continuarea lucrărilor de execuţie la proiecte accesând credite bancare şi care sunt acum în imposibilitatea returnării acestor credite, fapt ce generează pierderea locurilor de muncă, neplata taxelor şi impozitelor la bugetul de stat, degradarea lucrărilor executate. ANT a informat Ministerul Finanţelor Publice şi Ministrul delegat pentru buget cu privire la memoriul primit din partea Ambasadei Austriei la Bucureşti referitor la restantele de plată pentru proiectele de construcţii din România, pe care compania Leitner GmbH le are de încasat de la firma Acomin SA, firmă cu care. a încheiat contracte de furnizare a instalaţiilor de transport pe cablu în cadrul proiectelor derulate în baza Programului de investiţii în infrastructura de turism gestionat de ANT. În ceea ce priveşte asigurarea fondurilor necesare pentru continuarea lucrărilor de execuţie la proiectele aflate în derulare, menţionam faptul că, până la această dată, în decursul acestui an, ANT-ului nu i-au fost alocate fonduri de la bugetul de stat pentru programul de investiţii. Conform prevederilor art. 39 alin 2 din Ordonanţa Guvernului nr.58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, sumele necesare realizării documentaţiilor şi lucrărilor de execuţie a obiectivelor de investiţii în turism aflate în proprietatea sau în administrarea autorităţilor publice locale se asigură din fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat şi din bugetele locale, prin bugetul unităţilor administrativ-teritoriale. Sumele de la bugetul de stat pentru finanţarea programelor de turism ai căror beneficiari simt autorităţile administraţiei publice locale se alocă prin transferuri din bugetul Ministerului Economiei, prin bugetul Autorităţii Naţionale pentru Turism, către bugetele locale, în limita fondurilor alocate anual cu această destinaţie. Totodată prin Hotărârea nr. 426 din 8 aprilie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea susţinerii financiare a autorităţilor administraţiei publice locale, în completarea surselor proprii ale acestora, pentru finanţarea proiectelor de investiţii în turism, se specifică faptul că sumele de la bugetul de stat pentru finanţarea proiectelor de investiţii se alocă, în limita fondurilor prevăzute anual cu această destinaţie, prin transferuri de la bugetul Ministerului Economiei, prin bugetul Autorităţii Naţionale pentru Turism, către bugetele locale, în completarea surselor proprii ale acestora. În Legea Bugetului de stat pe anul 2014, ANT-ului nu i s-au alocat fonduri pentru continuarea Programului de investiţii în infrastructura de turism. În concluzie, Autoritatea Naţională pentru Turism alături de Ministerul Economiei şi Departamentul pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism continuă să facă demersurile necesare către autorităţile competente, ca la următoarea rectificare bugetară din cursul acestui an, să se analizeze oportunitatea alocării sumelor necesare finalizării proiectelor aflate în derulare. Sperând că informaţiile furnizate aduc lămuririle necesare referitoare la problema ridicată de dumneavoastră, vă asigurăm domnule deputat de disponibilitatea Ministerului Economiei de a vă comunica în termen orice alt răspuns ce va fi solicitat”.

(Petre Coman)

Leave a Response