|miercuri, mai 31, 2023
  • Follow Us!

Primăria Râmnicului alocă 116.000 euro pentru un sistem de irigaţii 

irigatii gigi matei

 

În urma propunerii făcute de primarul interimar Ion Gigi Matei, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici aferenţi pentru obiectivul de investiţii „Sistem de irigaţii a spaţiilor verzi din municipiul Râmnicu Vâlcea”, la valoarea de 508.000 lei, respectiv 116.000 euro. În municipiul Rm. Vâlcea, în administrarea domeniului public este în evidenţă o suprafaţă de 398.160 mp spaţii verzi, din care 32.735 mp aliniamente stradale, 129.735 mp parcuri, 28.276 mp scuaruri şi 207.414 mp spaţii verzi intravilane. Răspândirea zonelor verzi pe teritoriul oraşului nu este uniformă. Potrivit unui raport tehnic semnat de primarul interimar Ion Gigi Matei, „din tema de proiectare rezultă că este necesară realizarea unei instalaţii de irigat pentru întreţinerea zonelor verzi, fiind identificat atât un deficit în relaţia dintre cantitatea necesară de apa a plantelor şi cantitatea de apă disponibilă natural, cât şi o inegală distribuţie a apei provenite din surse naturale datorită drenajului asimetric. Problema spatiilor verzi este tratată în Strategia de dezvoltare a municipiului Râmnicu Vâlcea 2014-2020, prin care se propune marirea spatiilor verzi din municipiu pana la rezolvarea cerinţei din normele internaţionale ca pe cap de locuitor sa revină 17-26 mp spaţiu verde, municipiul avand in prezent 4 mp/cap locuitor. Elementele care au stat la baza dimensionării sistemului de irigaţie au fost: suprafaţa irigată; normele de udare în luna de vârf; timpul de revenire a udării pe aceeaşi suprafaţă; timpul maxim de funcţionare a staţiei pe zi; numărul de aspersoare cu funcţionare simultană. Dimensionarea sistemului s-a făcut pentru asigurarea următoarelor norme de udare: pentru gazon – 30 l/m2 săptamânal; pentru flori – 10-15 l/m2 la 3 zile; pentru arbuşti – 10-20 1/ arbust săptămânal, în funcţie de mărimea arbustului; pentru arbori – 20-50 l/arbore săptămânal, în funcţie de mărimea arborelui. Pentru suprafeţele cu apă freatică la mică adâncime, accesibilă direct rădăcinilor sau prin capilaritatea solului, normele de udare nu vor depăşi 15-20 l/m2 săptămânal, indiferent de vegetaţie. Pentru stabilirea lucrărilor şi determinarea elementelor de dimensionare a acestora s-au luat în considerare următoarele: suprafaţa totală a zonei suprafaţa irigabilă spaţii florale spaţii înierbate; metoda de udare propusă: aspersiune (prin rotaţie); norma de udare – minim 200 m3/ha (20 l/m2); timpul de revenire cu udare pe aceeaşi suprafaţă – după o săptămână; tipul amenajării: reţea de distribuţie divizata in zone de udare, ramificata către elemente de aspersiune telescopice, cu montare suberana; debitul maxim de alimentare (debit de dimensionare) pentru udare este de minim 7 mc/h; tipul aspersoarelor propuse a se utiliza. Diametrul maxim al zonei de stropire al aspersorului este de 28 m. Pentru o maximă siguranţă în funcţionarea sistemului, s-a propus o reţea inelară, cu vane de izolare corespunzătoare pentru modularizarea sa. Pe racorduri sunt prevăzute vane în cămin, apometru, conform aviz SC Apavil SA nr. 21215/26 iunie 2014, instalaţii de golire, instalaţii aerisire dezaerisire, dupa caz. Pentru fiecare intersecţie a reţelei sunt evaluate lucrările de desfacere şi refacere a îmbrăcăminţii existente. De mentionat ca o parte a locaţiilor au deja branşamentele executate cu apometre cu tot, (conform avizului mentionat mai sus) în proiectul de fata sunt propuse racorduri numai unde nu exista pentru care se va obţine avizul tehnic de racordare de la acelaşi operator de sistem. Lucrările propuse se vor realiza pe raza municipiului Râmnicu Valcea conform temei de proiectare. Terenul pe care urmeaza a fi amplaste sistemele de irigaţii este domeniul public şi a fost stabilit de beneficiar, Primăria Râmnicului”. Durata de realizare a investiţiei este de 18 săptămâni.

Leave a Response