|duminică, aprilie 11, 2021
  • Follow Us!

Candela, binecuvântare a Luminii line 

candela-ziar

Candela este un obiect liturgic pe care-l aflăm așezat înaintea icoanelor de pretutindeni, în biserici, în casele credincioșilor și la morminte. În biserici, candelele sunt așezate deasupra sfintelor icoane, pe catapeteasmă, lângă Sfintele Moaște și pe Sfânta Masă, în Sfântul Altar, unde ard neîncetat. În casele credincioșilor, candela stă aprinsă înaintea unei sfinte icoane, iar în cimitire, ea luminează mormintele celor dragi.

Candela, fie suspendată, fie așezată pe un suport fix, se prezintă sub forma unui vas cu ulei, pe suprafața căruia, o plută susține un fir de bumbac ce se aprinde și arde lin. Firul de bumbac absoarbe uleiul din vas, iar flacăra își păstrează aceeași intensitate.

Aprinderea unei candele, înaintea unei icoane, este un dar, o jertfă curată adusa lui Dumnezeu, Maicii Domnului sau sfântului zugrăvit în icoană. „Lumina lui Hristos luminează tuturor”, cântă Biserica. Iisus Hristos este Răsăritul cel de Sus, care a răsărit Lumii lumina Învierii și a Împărăției Sale. Astfel, lumina candelei închipuie lumina Învierii pe care o dorim, atât în această viaţă, cât mai ales după trecerea în viața cea veșnică.

Oamenii şi casa în care stă aprinsă o candelă, ca semn văzut al credinței și al evlaviei, sunt păziţi de un înger al lui Dumnezeu. Văzând lumina candelei, mintea se adună mai ușor în cuvintele rugăciunii, iar sufletul nu încetează a priveghea, neștiind când va veni Mirele Hristos, spre a-l pofti în cămara Sa de Nuntă, adică în Împărăția Cerurilor.

Cuviosul Paisie Aghioritul, vorbind despre evlavie, spune: „Odinioară, femeile aveau mare evlavie. Niciodată nu spălau candela, ci o curățau cu mare grijă. Nu aruncau la gunoi uleiul învechit din ea, căci acela era primit ca o mare binecuvântare, fiind sfințit de mulțimea rugăciunilor săvârșite în fața ei”. Candela se cuvine, deci, să fie aprinsă tot timpul, iar curățarea acesteia să fie facută la vreme, cu evlavia cuvenită.

Mulți credincioși s-au tămăduit de diferite boli, ungându-se cu ulei sfințit din candelele care ard înaintea icoanelor sfinților. Înțelegem de aici că uleiul din candelă se sfințește, prin arderea lui înaintea icoanei și prin rugăciune.

 

Arhiepiscopia Râmnicului

Leave a Response