|miercuri, aprilie 14, 2021
  • Follow Us!

Consiliul Local a stabilit noile chirii la locuinţele ANL pentru tinerii care au împlinit vârsta de 35 de ani 

large_12-8-10--22-34-51blocuri anl_2 pp

Marți, 30 septembrie, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat noua chirie pentru locuinţele pentru tineri destinate închirierii ai căror titulari de contract au împlinit vârsta de 35 de ani din blocurile ANL 7-ANL 14, după cum urmează: pentru garsoniere cu suprafaţă medie construită desfăşurată de 68,80 mp – 226 lei; pentru apartamente cu suprafaţă medie construită desfăşurată de 87,86 mp – 289 lei. În municipiul Râmnicu Vâlcea, prin programul de construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, s-au derulat obiectivele de investiţii „Ansamblul de locuinţe în regim de închiriere pentru tineri prin ANL – Ostroveni 6, etapa a II-a” respectiv „Ansamblul de locuinţe în regim de închiriere pentru tineri prin ANL – Ostroveni 6, etapa a II-a continuare”. În cadrul acestor obiective au fost realizate, recepţionate şi transmise spre administrare consiliului local şase blocuri de locuinţe P+2E, identificate conform nomenclatorului stradal ANL 9, ANL 10, ANL 11, ANL 12, ANL 13, respectiv ANL 14, având fiecare câte 18 unităţi locative şi două blocuri de locuinţe P+2E+M, identificate conform nomenclatorului stradal ANL 7, respectiv ANL 8, având fiecare câte 22 unităţi locative, în total 152 locuinţe. În conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, contractele de închiriere au fost încheiate pentru o perioadă de cinci ani de la data repartizării locuinţei, respectiv până la data de 31 octombrie 2014. După expirarea acestei perioade, contractele de închiriere se prelungesc pe o perioadă de un an, în următoarele condiţii: prin recalcularea chiriei pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 de ani (chiria va acoperi cheltuielile de administrare, întreţinere şi reparaţii, impozitele pe clădiri şi pe teren, precum şi recuperarea investiţiei, în funcţie de durata normată stabilită potrivit prevederilor legale, precum şi un profit supus negocierii între părţi); prin păstrarea condiţiilor contractuale iniţiale referitoare la cuantumul chiriei, pentru titularii de contract care nu au împlinit vârsta de 35 de ani. Pentru stabilirea chiriei potrivit dispoziţiilor menţionate anterior, se aplică modelul de calcul prevăzut în anexa nr. 16 a Hotărârii de Guvern nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, administratorii locuinţelor având posibilitatea să stabilească şi să aplice cotele proprii de cheltuieli pentru administrarea şi menţinerea în stare de folosinţă a clădirilor de locuit în care sunt amplasate acestea, în conformitate cu reglementările în vigoare. Având în vedere că aceste locuinţe sunt construite printr-un program cu caracter de protecţie socială, la stabilirea chiriei nu au fost luate în calcul profitul, precum şi impozitul pe clădire.

Leave a Response