|luni, aprilie 12, 2021
  • Follow Us!

Senatorul Cotescu a cerut detalii ministrului Fondurilor Europene despre conflictul de interese şi incompatibilitate 

Adranel Cotescu senator

Recent, senatorul liberal Adrănel Cotescu a adresat în plenul Parlamentului o interpelare lui Eugen Teodorovici, ministrul Fondurilor Europene, pe tema instrucţiunilor privind conflictul de interese şi incompatibilitate. „În legislaţia românească nu există prevederi specifice legate de conflictul de interese sau incompatibilitate în domeniul implementării fondurilor europene, fiind aplicabile prevederile generale. De multe ori interpretarea situaţiilor cu potenţial conflict de interes sau incompatibilitate nu este de competenţa Autorităţilor de Management sau Organismelor Intermediare. Interpretarea este lăsată în seama instituţiilor naţionale abilitate prin lege. Numai că astfel se creează un blocaj, primii care se lovesc de acesta fiind beneficiarii, iar pe termen lung chiar Statul român, luând în calcul multele cazuri când s-au sistat plăţile de către Comisia Europeană. Analiza prevederilor legale în vigoare şi identificarea situaţiilor care intră în sfera conflictului de interese ce pot să intervină în gestionarea proiectelor finanţate din fonduri europene, prin utilizarea corectă a instrumentelor puse la dispoziţie pentru aceste situaţii, trebuie realizată fară echivoc de către instituţiile cu rol de implementare a fondurilor structurale. De asemenea, trebuie ca aceste instituţii să identifice şi soluţioneze situaţiile de incompatibilitate conform legislaţiei româneşti şi regulamentelor europene. Iar cunoaşterea şi aplicarea corectă a prevederilor din «Codul de Conduita pentru evitarea situaţiilor de incompatibilitate şi conflict de interese de către personalul implicat în gestionarea programelor finanţate din fonduri europene nerambursabile» nu este de ajuns, fiind situaţii pe care acest cod nu le prevede. Ca atare, identificarea şi tratarea neregulilor, clasificarea, abordarea şi raportarea diferitelor tipuri de nereguli, identificarea şi soluţionarea situaţiilor de fraudă nu se face în mod unitar de către instituţiile cu rol de gestionare şi implementare a Programelor Operaţionale. Având în vedere cele expuse, vă rog să îmi comunicaţi, domnule ministru, dacă veţi elabora o Instrucţiune, prin ministerul pe care îl conduceţi, pentru fiecare Program Operaţional în parte, în vederea clarificării situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilitate atât pentru angajaţii instituţiilor în cauză, cât şi pentru beneficiarii proiectelor cu finanţare europeană. De asemenea, vă rog să îmi comunicaţi dacă angajaţii Organismelor Intermediare vor beneficia de cursuri în vederea adaptării la cerinţele noului Acord de Parteneriat 2014-2020. Vă rog să îmi comunicaţi răspunsul dumneavoastră scris”, spune senatorul PNL de Vâlcea, Marin Adrănel Cotescu.

Leave a Response