|marți, aprilie 20, 2021
  • Follow Us!

ANUNŢ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare 

cet_govora_orizontal

 

SC CET Govora SA titular al proiectului: „Extindere reţea apă fierbinte pe B-dul. Dem Rădulescu pentru alimentare Baza de Agrement-Ostroveni, inclusiv minipunct termic şi racordare alte imobile din zonă”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Vâlcea, fără evaluare de impact, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul „Extindere reţea apă fierbinte pe B-dul. Dem Rădulescu pentru alimentare Baza de Agrement-Ostroveni, inclusiv minipunct termic şi racordare alte imobile din zonă”, propus a fi amplasat în str.Ostroveni nr.166.

  1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Vâlcea din Rm.Vâlcea, str.Remus Bellu nr.6, jud.Vâlcea, în zilele de luni–vineri, între orele 900–1400, precum şi la următoarea adresă de internet office@apmvl.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

 

                                                            DIRECTOR TERMOFICARE URBANĂ,

                                                                            ing. Ion COCLEŢ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CET- 164- R3

Leave a Response