|marți, aprilie 20, 2021
  • Follow Us!

APAVIL continuă lucrările de înlocuire a reţelei de apă potabilă şi a branşamentelor 

Cristian Jianu Apavil

 

SC APAVIL SA a desfăşurat şi în săptămâna 29 septembrie – 3 octombrie, o activitate intensă în aria de operare, în colaborare cu autorităţile locale.

 

Au fost remediate 5 avarii la reţeaua de apă în Rm. Vâlcea – str. Calea lui Traian, bl. 7, Păuşeşti Măglaşi nr. 15B, Mihăeşti – Bârseşti, Vlădeşti şi Budeşti – Barza.

Au fost executate lucrări de amenajare a terenului, prin betonare şi asfaltare, fiind folosiţi 5 mc de beton şi 6 tone de asfalt în Rm. Vâlcea – pe str. Horia, Libertăţii, Calea lui Traian, Regina Maria şi în zona Ostroveni şi Ocnele Mari.

Au continuat lucrările la reţeaua de canalizare prin executarea a 6 racorduri Dn 160 pe str. Măceşului şi a 80 ml de ţeavă PVC Dn 250 mm pe str. Socului.

Au continuat lucrările de reabilitare a conductei OL Dn 400 mm pe str. Maior V. Popescu, fiind executate legături provizorii.

Au fost înlocuiţi 80 ml de ţeavă apă potabilă PEHD Dn 110 la bl. 5.

A fost executat un foraj pentru realizarea legăturii la reţeaua de apă potabilă PEHD Dn200 şi Dn219 OL pe str. Regina Maria, bl. 12.

Au fost înlocuiţi 20 ml de ţeavă PEHD Dn250 mm în zona Ostroveni, pe B-dul Panduri, Bl. A5.

Au început lucrările de racordare la reţeaua nouă PEHD Dn110 şi de dezafectare a reţelei provizorii.

Au continuat lucrările de înlocuire a reţelei de apă potabilă şi a branşamentelor pe str. 1 Decembrie şi Lunca din oraşul Ocnele Mari. De asemenea, au început pentru lucrările la staţia de pompe de pe str. Goruniş.

Au fost realizate o serie de lucrări punctuale: s-au curăţat manual căminele de canalizare şi gurile de scurgere în Zăvoi, Ostroveni, Petrişor, 1 Mai; s-au curăţat pompele de canalizare la staţiile Morilor – Arinilor şi Goranu; au continuat lucrările la canalizarea Dn 315 mm prin executarea a 2 racorduri Dn 160 mm şi refacerea suprafeţei carosabile prin decopertarea şi turnarea de beton C18/22,5; au fost terminate execuţiile racordurilor Dn 160 mm pe str. Toamnei – zona Copăcelu; a fost descoperit un capac cămin de canalizare şi a fost ridicat la cotă – bl. 27, zona Traian; au fost reparate două cămine de canalizare la bl. A65 şi A69 din Ostroveni; a fost efectuată o antemăsurătoare în vederea întocmirii unui deviz de ofertă pentru execuţia unui radier la bl. A64, sc. C. A fost acordată o atenţie deosebită şi curăţării căminelor şi gurilor de scurgere din municipiu, intervenindu-se prompt cu utilajele din dotare, la solicitarea cetăţenilor sau în urma observaţiilor făcute în teren. Activităţi de acest tip s-au desfăşurat în zonele Ostroveni (bl. A27/I – sc. A, B şi C, A7 – sc. A, B6, A1-A4 – sc. B, C4 -C5,A11/2, C27, C25, C26, C27, C28, A93 – sc. A, B şi C,PT2 – bl. C23, A64 – sc. C, A58, B2 – sc. A, C13 – sc. E, F, C10 – sc. A, C12 – sc. A), Colonia Nuci (Baraca 33), Zăvoi – Stadion, Nord (str. Rapsodiei – bl. I4, inters. N. Titulescu cu M. Basarab, Ferdinand – bl. CPL), precum şi pe străzile Cpt. Paul Capeleanu nr. 4, Calea lui Traian, N. Bălcescu nr. 12, Şt. Vodă, Arinilor – Morilor, Copăcelu şi Abatorului.

Tot în cursul săptămânii trecute, la solicitarea clienţilor sau ca urmare a expirării termenului de valabilitate metrologică au fost verificate, montate şi remontate un număr de 30 apometre, fiind întocmite şi un număr de 22 documentaţii tehnice.

Leave a Response