|luni, aprilie 12, 2021
  • Follow Us!

680 de societăţi comerciale din Vâlcea au fost radiate 

dizolvare-firma

 

Zilele trecute, Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vâlcea a comunicat că numărul radierilor de firme operate în primul semestru din acest an s-a ridicat la cifra de 679 de societăţi comerciale, cu 0,44% mai puţin faţă de situaţia din perioada similară a anului trecut. Tot ORC Vâlcea a mai anunţat că, anul trecut, au fost radiate 1.231 de societăţi, cu aproape 2% mai puţin faţă de nivelul din 2012. Potrivit specialiştilor din domeniu, desfiinţarea unei firme parcurge, în principiu, două etape: dizolvarea şi radierea. Prima fază este dizolvarea, care se poate face voluntar, prin hotărârea asociaţilor (respectiv decizia asociatului unic) sau prin hotărâre judecătorească, în cazul în care între asociaţi apar neînţelegeri grave sau din diverse alte motive prevăzute de lege. În anumite situaţii, după dizolvare urmează lichidarea firmei. Dacă procedura de înscriere a unei firme la Registrul Comerţului durează doar câteva zile, cea de dizolvare se poate întinde de la câteva luni până la patru-cinci ani, în funcţie de complexitatea cazului de lichidare. Motivele pentru care proprietarul sau proprietarii unei firme intenţionează să radieze societatea sunt diverse: cererea partenerilor de afaceri, din cauza lipsei de activităţi, au dispărut asociaţii sau din considerente personale. Deoarece formalităţile durează mult timp şi costurile aferente unei radieri sunt mai mari de 1.000 de lei, mulţi patroni preferă să lase firmele fără activitate timp de trei ani, după care are loc desfiinţarea din oficiu. Cel mai uşor de desfiinţat sunt societăţile de tip SRL. De regulă, procesul presupune parcurgerea a două etape: cea de dizolvare şi cea de radiere. Excepţii de la aceste reguli sunt SRL-urile care au un singur asociat şi cazurile în care asociaţii nu se înţeleg în privinţa împărţirii bunurilor. În acest din urmă caz se apeleaza la un lichidator autorizat. Pentru a-şi închide firma, asociatul unic trebuie să se prezinte la sediul Registrului Comerţului în raza căruia firma îşi are stabilit sediul social, cu un dosar care va include o cerere de radiere în original, o decizie a asociatului prin care se ia act de dizolvarea de drept a societăţii ca urmare a expirării duratei de funcţionare. Se va decide apoi radierea societăţii, certificat emis de organul fiscal competent din care să rezulte că societatea nu are datorii la bugetul de stat şi la cel de contribuţii sociale, certificate de rol fiscal de la Primărie, din care să rezulte că firma nu are datorii la bugetul local, situaţia financiară de lichidare şi dovezile privind plata taxelor şi tarifelor legale.

Leave a Response