|marți, aprilie 20, 2021
 • Follow Us!

COMUNICAT DE PRESA privind semnarea contractului de lucrări aferent proiectului: “Modernizare Parc Zăvoi în Municipiul Râmnicu Vâlcea” 

COMUNICAT DE PRESA

Data:09.10.2014

Privind semnarea contractului de lucrări aferent proiectului:

Modernizare Parc Zăvoi în Municipiul Râmnicu Vâlcea

 

În data de 6 martie 2012 a fost semnat Contractul de finantare 2960 aferent proiectului “ Modernizare Parc Zăvoi în Municipiul Râmnicu Vâlcea” între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Organismul Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia şi Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea. Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 1 – ”Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 – ” Planuri integrate de dezvoltare urbană”.

 

Bugetul proiectului este de 25.256.748,49lei, din care valoarea contribuţiei nerambursabile alocate este de 20.008.406,67 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 38 luni, începând cu data de 6 martie 2012.

 

Ca urmare a finalizării procedurii de licitaţie, în urma evaluării ofertelor primite, în data de 11.09.2014 a fost încheiat Contractul de execuţie lucrări nr. 30348, între UAT Municipiul Râmnicu Vâlcea şi Asocierea SC Europan Prod SA – SC RA & CO SRL. Perioada de execuţie este de 8 luni de la data începerii lucrărilor.

Lucrările propuse în proiect au ca obiectiv modernizarea Parcului Zăvoi prin:

 • amenajare alei pietonale;
  • amenajare locuri de joacă pentru copii inclusiv grup de joacă pentru copii cu dizabilităţi locomotorii ;
  • amenajare Zonă fitness ;
  • amenajare Skatepark şi rolepark ;
  • reabilitare amfiteatru – zonă spectacole în aer liber ;
  • achiziţionare şi montare cişmele ornamentale/artizanale cu reţea apă potabilă;
  • achiziţionare şi montare bănci – zonă relaxare;
  • achiziţionare şi montare coşuri de gunoi;
  • amenajare zona şah – activităţi persoane vârsta a treia;
  • reabilitare fântână arteziană „La peşti„ ;
  • reabiliare şi modernizare bazin parc ;
  • reabilitare şi modernizare bazin cu nuferi;
  • reabilitare zone istorice inclusiv „foişor verde” ;
  • împrejmuire parc inclusiv reabilitare căi de acces în parc ;
  • reabilitare reţea de canalizare publică, conducte apă potabilă, instalaţii iluminat ambiental şi realizare sistem de irigaţii a spaţiilor verzi aferente Parcului Zăvoi ;
  • construire grup sanitar şi grup gospodăresc în incinta parcului ;

 

 

Date de contact:

 

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea

Direcţia Dezvoltare Locală

Tel./Fax: 0250.735.470

E-mail: primaria@primariavl.ro

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Leave a Response