|miercuri, aprilie 14, 2021
  • Follow Us!

CJ Vâlcea a scos la licitaţie lucrarea de modernizare a drumului DJ 651 Păuşeşti Măglaşi – Stoeneşti 

consiliul-judetean

Zilele trecute, conducerea Consiliului Judeţean Vâlcea a scos la licitaţie publică lucrarea de reabilitare şi modernizare a drumului DJ 651 Păuşeşti Măglaşi – Stoeneşti, pe o porţiune de circa 5 km. Valoarea estimată a lucării este de peste 8,12 milioane de lei (1,86 milioane de euro). Lucrările prevăzute a se executa vor fi realizate în conformitate cu documentaţia tehnico-economică elaborată, avizată şi aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 83/22 iulie 2014. Ponderea cheltuielilor diverse şi neprevăzute din valoarea estimată a contractului de achiziţie publică fără cheltuielile diverse şi neprevăzute, conform documentaţiei tehnico-economice aprobate (la faza de proiect tehnic actualizat) este de 5%, suma aferentă fiind de 387.000 lei. În vara acestui an, Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat documentaţia tehnico-economică, faza proiect tehnic actualizat, pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 651 Păuşeşti Măglaşi – Stoeneşti, comunele Păuşeşti Măglaşi şi Stoeneşti, judeţul Vâlcea”, elaborată de către proiectantul SC Consintel SRL Râmnicu Vâlcea. Durata de realizare a investiţiei este de 16 luni, iar finanţarea lucrării se va face de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administratei Publice (PNDL aprobat prin OUG 28/2013), din bugetul propriu al judeţului şi din alte surse legal constituite, conform programului de investiţii aprobat potrivit legii. În lista de dotări independente şi alte cheltuieli de investiţii pe anul 2014, cu finanţare din credite bancare interne, este inclusă lucrarea „Reabilitare şi modernizare DJ 651 Păuşeşti Măglaşi -Stoeneşti, comunele Păuşeşti Măglaşi şi Stoeneşti, judeţul Vâlcea”, suma alocată fiind de 2,1 milioane de lei. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 53 din 31 octombrie 2012 s-a aprobat documentaţia tehnico-economică, faza studiu de fezabilitate, pentru acest obiectiv de investiţii. În anul 2014 a fost derulată procedura de achiziţie publică de lucrări pentru acest obiectiv de investiţii, procedură finalizată fără declararea unui ofertant câştigător. Având în vedere perioada de timp scursă de la elaborarea documentaţiei tehnice, precum şi precipitaţiile abundente înregistrate în acest an, a fost necesară actualizarea documentaţiei tehnico-economice faza proiect tehnic pentru acest obiectiv de investiţii, pentru ca lucrările prevăzute a se realiza să corespundă cu noua situaţie reală din teren. În acest sens, a fost actualizată documentaţia tehnico-economică faza proiect tehnic de către proiectantul iniţial SC Consintel SRL Rm. Vâlcea. Drumul judeţean DJ 651 Păuşeşti Măglaşi – Deleni – Mănăstirea Jgheaburi – Stoeneşti, în lungime de 15,7 km, asigură legătura între comunele Păuşeşti Măglaşi şi Stoeneşti, făcând totodată legătura cu reţeaua de drumuri naţionale prin DN 64 Limita jud. Olt-Drăgăşani-Râmnicu Vâlcea-Olăneşti şi DN 67 Limita Jud. Gorj – Horezu – Râmnicu Vâlcea (varianta Sud) – Goranu (DN 7). În prezent, tronsonul de drum judeţean care va fi reabilitat şi modernizat, cu o lungime de 4,65 km, este balastat şi este încadrat de restul traseului care este asfaltat. Starea tehnică a acestui tronson de drum, după ploile abundente căzute în acest an şi după traversarea unei ierni destul de grea, este rea, având o structura de tip împietruire, neuniformă, aceasta fiind constituită din balast nisipos şi pe alocuri cu piatră spartă amestecată cu pietriş grosier. Sunt vizibile deteriorări de suprafaţă – erodări, cauzate de apele pluviale ce nu sunt preluate şi evacuate deoarece şanţurile de pământ sunt discontinue şi colmatate, iar podeţele existente sunt degradate. Realizarea proiectului vizează creşterea gradului de accesibilitate şi atractivitate a zonei prin îmbunătăţirea condiţiilor oferite de infrastructura de transport, realizarea accesului corespunzător la obiectivele turistice, impulsionarea dezvoltării economice, a mobilităţii populaţiei şi forţei de muncă din zonă. Reabilitarea DJ 651 va contribui la fluidizarea traficului, reducerea timpului de transport, realizarea transportului în condiţii de siguranţă sporită. îmbunătăţirea infrastructurii de transport, va permite şi accesul autovehiculelor speciale la locuitorii acestei zone pentru urgenţe medicale sau tratamente efectuate la domiciliu, precum şi intervenţia rapidă a autospecialelor de Pompieri sau Protecţie civilă în cazul unor accidente, calamităţi naturale sau incendii.

(Petre Coman)

Leave a Response