|marți, aprilie 13, 2021
  • Follow Us!

Finanţele scot la vânzare clădirea principală a Sistemplast SA 

birouri-si-hala-productie-p1e---5474-mp-ramnicu-valcea

Miercuri, 22 octombrie, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Vâlcea va organiza prima licitaţie publică pentru vânzarea unui bun imobil sechestrat aparţinând debitorului SC Sistemplast SA Râmnicu Vâlcea, în dosarul de executare nr. S746. Fiscul vinde la licitaţie o construcţie compartimentată în spaţii cu destinaţia de birouri şi o hală de producţie situată la parterul construcţiei. Hala are o suprafaţă utilă de 4.830 mp, iar birourile situate la parter şi etaj au o suprafaţă utilă de 644 mp. Mai spunem că suprafaţa construită la sol a construcţiei este de peste 5.000 mp, în timp ce preţul de pornire a licitaţiei este de 2,95 milioane de lei (fără TVA). Terenul pe care se află construcţia nu face obiectul licitaţiei fiind în proprietatea SC Oltchim SA. Menţionăm că intabularea, respectiv toate costurile referitoare la această operaţiune cad în sarcina cumpărătorului. Asupra bunurilor mobile, ce fac obiectul publicaţiei de vânzare, nu sunt înregistrate alte privilegii. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitaţie, ofertele de cumpărare însoţite de certificatele fiscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local şi bugetul general consolidat al statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, şomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate şi bugetul de stat), precum şi dovada depunerii taxei de participare reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei. Potrivit dispoziţiilor din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. SC Sistemplast SA s-a înfiinţat în 12 februarie 1999, iar obiectul principal de activitate îl constituie producerea şi comercializarea articolelor din PVC şi polietilenă (tuburi, conducte, fitinguri şi accesorii). Capitalul social este în valoare de 7,7 milioane de lei, cu următoarea structură a acţionariatului: SC Oltchim SA – 94,4%, Charity Holdings – 5,2%, alţi acţionari – 0,4%. În prezent, societatea are în proprietate o clădire pe care o are închiriată la terţe societăţi comerciale. Principalii indicatori economico-financiari realizaţi în anul 2013 sunt: cifra de afaceri – 28.000 lei, costul vânzărilor – 1,14 milioane de lei, pierdere – 279.000 lei. În noiembrie 2013, SC Sistemplast SA a preluat activitatea de mentenanţă de la SC Mentchim SA, societate în faliment. SC Oltchim SA mai deţine participaţii cu procente sub 50% la următoarele societăţi comerciale: SC Protectchim SRL (30%), SC Euro Urethane SRL (41,28%), SC Oltquino SA (46,64%). Pentru societăţile asociate, la care SC Oltchim SA deţine între 20% şi 50% din capitalul social, la întocmirea situaţiilor financiare consolidate în conformitate cu standardele internaţionale de raportare financiară, s-a avut în vedere doar profitul calculat în funcţie de aportul la capitalul social.

Leave a Response