|marți, aprilie 20, 2021
  • Follow Us!

În acest an, Fiscul vâlcean a stabilit suplimentar pentru buget 153 milioane lei 

finante

 

În perioada 1 ianuarie – 30 septembrie a.c., Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea a întreprins 546 de acţiuni de inspecţie fiscală, fiind supuse verificării 1.329 surse de venit ale bugetului general consolidat.

La finalizarea inspecţiilor, pentru 783 de surse de venit nu s-au impus modificări ale bazelor de impunere fapt care atestă o creştere a responsabilităţii operatorilor economici în respectarea legislaţiei fiscale.

Totodată, inspectorii fiscali au dispus modificarea bazei de impunere pentru 555 surse de venit, stabilind pentru bugetul general consolidat venituri suplimentare în sumă totală de 153 milioane de lei.

Pentru prejudicii în sumă totală de 91 milioane lei, AJFP Vâlcea a înaintat 32 cazuri instituţiilor abilitate pentru continuarea şi definitivarea cercetărilor în vederea stabilirii persoanelor vinovate şi a gradului de participare a acestora la infracţiunile constatate.

Principalele deficienţe constatate, care au condus la calcularea de obligaţii fiscale suplimentare, aplicarea de sancţiuni contravenţionale şi întocmirea de sesizări penale, au fost: nedeclararea tuturor veniturilor impozabile, deducerea taxei pe valoarea adăugată şi a unor cheltuieli pe bază de facturi fiscale emise de contribuabili inactivi, efectuarea de tranzacţii fictive, reţinerea şi nevărsarea, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă, sustragerea de la plata taxelor şi impozitelor etc.

De asemenea, tot în aceeaşi perioadă, inspectorii fiscali au soluţionat 192 de cereri pentru rambursarea taxei pe valoarea adăugată în valoare totală de 107 milioane de lei, fiind admisă la rambursare suma totală de 75 milioane de lei.

Leave a Response