|miercuri, aprilie 14, 2021
  • Follow Us!

Luni, 27 octombrie, termen de plată pentru impozitul pe venituri din activităţi agricole! 

finante

 

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, în conformitate cu prevederile art. 74 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 27 octombrie 2014, inclusiv, au obligaţia plăţii primei rate a impozitului pe venit, contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, provenind din:

– cultivarea produselor agricole vegetale;

– exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea;

– creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.

Normele de venit sunt stabilite pe unitatea de suprafaţă (ha)/cap de animal/familie de albine pentru categoriile de produse vegetale şi animalele prevăzute la art. 72 alin. (2) din Codul fiscal.

Începând cu anul fiscal 2014, normele de venit au fost propuse de către entităţile publice mandatate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe baza metodologiei stabilite prin hotărâre a Guvernului, au fost aprobate şi au fost publicate de către administraţiile judeţene ale finanţelor publice, până la data de 15 februarie 2014.

Contribuabilii care realizează venituri din cultivarea produselor vegetale de pe suprafeţe mai mici sau deţin animale sau păsări mai puţine decât limita impozabilă, prevăzută la articolul 72 alin. (2) din Codul fiscal, nu au obligaţii declarative.

Impozitul ce trebuie plătit reprezintă 16% din norma de venit stabilită pentru fiecare ha sau cap de animal.

 

Termene de plată

Plata impozitului către bugetul de stat se face în două rate egale, de 50%, până la 25 octombrie inclusiv, respectiv 15 decembrie, inclusiv.

Impozitul este final şi nu se recalculează de organul fiscal.

Reamintim contribuabililor care realizează venituri din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit că, potrivit art. 1 alin. (1) din Ordinul nr. 1.714/2013, persoanele fizice care datorează impozit şi contribuţii aferente veniturilor din activităţi agricole, precum şi accesorii pentru neachitarea la scadenţă a acestora, pot efectua plata acestor obligaţii fiscale şi la compartimentele de specialitate ale unităţii administrativ-teritoriale corespunzătoare localităţii în care îşi au domiciliul fiscal, în numerar, dacă în localitatea unde îşi au domiciliul fiscal nu există o unitate teritorială a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi între unitatea administrativ-teritorială, prin primar, şi direcţia generală regională a finanţelor publice în a cărei rază se află localitatea, prin directorul general sau împuternicitul acestuia, s-a încheiat un protocol în acest scop.

Leave a Response