|marți, aprilie 20, 2021
  • Follow Us!

Care este stadiul lucrărilor la proiectul „Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea” 

spital

 

Potrivit unei recente informări realizată de preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Ion Cîlea, proiectul „Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea” a dezvoltat o iniţiativă a Ministerului Sănătăţii privind reabilitarea a 15 spitale judeţene de urgentă din tară, care au fost incluse în POR în vederea finanţării. La nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia a fost declarată prioritară pentru Axa 3.1 reabilitarea spitalelor judeţene de urgenţă Gorj şi Vâlcea, în scopul eficientizării serviciilor de sănătate. În cazul judeţului nostru contractul de finanţare între Autoritatea de Management – actualul Minister al Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Organismul Intermediar – Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia şi beneficiar – Unitatea Administrativ Teritorială judeţul Vâlcea, a fost semnat în data de 9 septembrie 2011 şi el are o durată de implementare de 48 luni. Termenul limită de finalizare a proiectului este decembrie 2015. Valoarea totală a proiectului este de 17,17 milioane de euro. Prin proiect se reabilitează corpurile A şi B ale clădirii Spitalului din Strada Calea lui Traian nr. 201 si se va realiza dotarea cu echipamente medicale şi nemedicale. La momentul depunerii cererii de finanţare numărul de paturi a fost de 582. Numărul total de paturi după finalizarea proiectului va fi de 506. Prin urmare, pentru diminuarea impactului generat de reducerea numărului de paturi, coroborat cu condiţiile necesare obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu s-a agreat de către toţi factorii implicaţi soluţia de a transforma mansarda (etajul 6), care era destinată serviciilor administrative, în spatii cu destinaţie medicală. Conform proiectului tehnic lucările de construcţii şi instalaţii au început a se realiza de la etajul 6 în jos, întrucât soluţia tehnică prevedea demolarea mansardei şi construirea alteia care să respecte prevederile legale în vederea obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu. Principalele lucrări care au fost realizate la etajul 6 sunt: refacerea acoperişului şi a învelitorii; izolarea termică; compartimentarea spaţiului din mansarda pentru saloane (vor funcţiona grupuri sanitare în fiecare salon); instalaţii sanitare, instalaţii electrice, instalaţii gaze medicale (oxigen, aer comprimat, vacuum); instalaţii pentru telefonie, reţea internet, instalaţie radioficare, instalaţie de cablu pentru televizune; instalaţii pentru anunţare personal medical de către pacient în caz de urgenţa (instalaţie soră -bolnav); instalaţii pentru avertizare la incendiu şi desfumare în caz de incendiu; instalatie aer condiţionai cu posibilitatea reglării temperaturii şi volumului de aer în fiecare salon; finisaje interioare adecvate la saloane şi grupuri sanitare. Pentru celelalte etaje s-au realizat următoarele lucrări: consolidarea structurii la etajul 5, finisaje interioare, compartimentări funcţionale, instalaţii termice, electrice, fluide medicale; intervenţii de arhitectură la clădire în ansamblu (izolarea termică, refacerea finisajelor exterioare, schimbarea tâmplariei exterioare – ferestre cu tâmplarie din aluminiu si geam termopan; în subsol s-au schimbat toate instalaţiile; extinderea clădirii cu un corp pentru scară şi lift de materiale. Procedura de achiziţie publică pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de echipamente, dotări şi mobilier medicale a fost lansată în data de 2 octombrie 2013, iar în data de 31 ianuarie 2014 a fost întocmit raportul privind anularea procedurii deoarece nici o ofertă nu a respectat cerinţele din caietul de sarcini. În urma lansării unei noi proceduri de achiziţie publică, finalizată la ora actuală, dotarea spaţiilor de la etajul 6 se va realiza după atribuirea acestui contract. În urma finalizării lucărilor, în data de 22 septembrie 2014, a fost realizată predarea-primirea spaţiilor de la etajul 6 (mansardă), în care va funcţiona Secţia de Cardiologie. Modernizări asemănătoare vor fi realizate în toate secţiile şi pe toate celelalte etaje ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea.

Leave a Response