|miercuri, aprilie 14, 2021
  • Follow Us!

Controversatul bancher Dorin Dobrişan, condamnat la ani grei de închisoare 

Dorin Dobrisan

 

În data de 28 octombrie 2014, Tribunalul Călăraşi a pronunţat Hotarârea nr. 171/2014 în Dosarul nr. 2900/116/2012, având ca obiect infracţiuni de corupţie (Legea nr. 78/2000, Legea nr. 656/2002, art. 254, 255, 290, 248 Cod Penal. Vă prezentăm soluţia instanţei de judecată: „Respinge cererea formulată de inculpatul Dobrişan Dorin, prin apărător, de schimbare a încadrării juridice din infractiunea prev. de art. 13 indice 2 din Legea nr. 78/2000 cu ref. la art. 248, 248 indice 1 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. în infractiunea prev de art. 246 alin.1 C.p. rap. la art. 258 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p., precum şi cererea de încetare a procesului penal pentru această infracţiune, în baza art. 396 alin. 6 NCPP rap. la art. 16 alin. 1 lit. e NCPP. Respinge cererea formulate de inculpatul Dobrişan Dorin, prin apărător, de schimbare a încadrarii juridice din infracţiunea prev. de art. 17 lit.c din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 290 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p., în legatură directă cu infracţiunea prev. de art. 13 indice 2 din Legea nr. 78/2000 cu ref. la art. 248, 248 indice 1 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. în infracţiunea prev de art. 290 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p., precum şi de achitare pentru această infracţiune în baza art. 396 alin. 5 NCPP rap. la art. 16 alin. 1 lit. a NCPP. Respinge cererea formulată de inculpatul Dobrişan Dorin, prin apărător, de schimbare a încadrarii juridice din infractiunea prev. de art. 254 C.p. rap. la art. 5 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. în infractiunea prev de art. 254 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p., precum şi de achitare pentru această infracţiune în baza art. 396 alin. 5 NCPP rap. la art. 16 alin. 1 lit. a NCPP. Respinge cererea formulată de inculpatul Dobrişan Dorin, prin apărător, de schimbare a încadrării juridice din infractiunea prev. de art. 17 lit. e din Legea nr. 78/2000 rap. la art 23 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art 41 alin. 2 C.p., în legatură directă cu art. 13 indice 2 din Legea nr. 78/2000 cu ref la art. 248, 248 indice 1 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. în infractiunea prev de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, precum şi de achitare pentru această infractiune in baza art. 396 alin. 5 NCPP rap. la art. 16 alin. 1 lit. a NCPP. Respinge cererea formulată de inculpatul Dobrişan Dorin, prin apărător, de schimbare a încadăarii juridice din infracţiunea prev. de art.17 lit. c din Legea nr. 78/2000 rap la art. 291 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p., în legatură directă cu infractiunea prev de art. 13 indice 2 din Legea nr. 78/2000 cu ref. la art 248,248 indice 1 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. în infractiunea prev de art. 291 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. Respinge cererea de achitare pentru aceasta infractiune in baza art. 396 alin. 5 NCPP rap. la art. 16 alin. 1 lit. a NCPP. Respinge cererea formulată de inculpatul Dobrişan Dorin, prin apărător, de achitare in temeiul art 396 alin. 5 NCPP rap. la art. 16 alin. 1 lit. a NCPP. pentru infractiunea prev. de art 26 Cp. rap. la art. 215 indice 1 alin. 2 Cp. Admite, in parte, cererea formulata de DNA de schimbare de încadrare juridică, prin aplicarea legii penale noi si in baza art. 386 alin. 1 NCPP dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpatului Dobrişan Dorin, dupa cum urmează: – din art. 13 indice 2 din Legea nr. 78/2000 cu ref. la art. 248, 248 indice 1 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. în art. 13 indice 2 din Legea nr. 78/2000 cu ref. la art. 297 alin.1 NCP cu aplicarea art. 35 alin. 1 NCP şi art. 308 NCP (2 infractiuni); – din art. 17 lit.c din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 290 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p., in legatura directa cu infractiunea prev de art. 13 indice 2 din Legea nr. 78/2000 cu ref. la art. 248, 248 indice 1 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p în art. 322 NCP cu aplicarea art. 35 alin. 1 NCP; – din art.17 lit. c din Legea nr. 78/2000 rap la art. 291 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p., in legatura directa cu infractiunea prev de art. 13 indice 2 din Legea nr. 78/2000 cu ref. la art 248,248 indice 1 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. în 323 alin. 1 NCP cu aplicarea art. 35 alin. 1 NCP; – din art. 254 C.p. rap. la art. 5 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. în 289 alin. 1 NCP rap la art. 5 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 NCP şi art. 308 NCP; – din art. 17 lit. e din Legea nr. 78/2000 rap. la art 23 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art 41 alin. 2 C.p., in legatură directă cu art. 13 indice 2 din Legea nr. 78/2000 cu ref la art. 248, 248 indice 1 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p in art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 NCP; – din art 26 Cp. rap. la art. 215 indice 1 alin. 2 Cp. cu aplicarea art. 41 alin.2 C.p. în art. 48 NCP rap. la art. 295 alin. 1 NCP cu aplicarea art. 308 alin. 1 si art. 35 alin. 1 NCP. In baza art. 386 alin. 1 NCPP dispune schimbarea încadrării juridice a faptei prev. de art. 13 indice 2 din Legea nr. 78/2000 cu ref. la art. 248, 248 indice 1 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p.in art. 244 alin. 2 NCP cu aplicarea art. 35 alin. 1 NCP ( pentru obtinerea celor doua credite de nevoi personale in baza unor adeverinte de salariu false). 1. In baza. art. 13 indice 2 din Legea nr. 78/2000 cu ref. la art. 297 alin.1 NCP, cu aplicarea art. 35 alin. 1 NCP, art. 308 NCP si art. 5 NCP condamnă pe inculpatul Dobrişan Dorin, la 2 ani închisoare si interzicerea pe 1 an a exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica ( pentru 2 infractiuni – atribuirea contractului de achizitii de lucrari nr. 26977/2007, respectiv plati nejustificate a contractelor de intermediere 2. In baza art. 244 alin. 2 NCP cu aplicarea art. 35 alin. 1 NCP si art. 5 NCPP condamnă pe inculpatul Dobrişan Dorin la 1 an inchisoare ( pentru obtinerea creditului de nevoi personale in baza unor adeverinte de salariu false) 3. In baza art. 322 NCP cu aplicarea art. 35 alin. 1 NCP si art 5 NCPP condamnă pe inculpatul Dobrişan Dorin la 6 luni inchisoare. 4. In baza art. 323 alin. 1 NCP cu aplicarea art. 35 alin. 1 NCP si art 5 NCPP condamna pe inculpatul Dobrisan Dorin la 3 luni inchisoare. 5. In baza art. 289 alin. 1 NCP rap la art. 5 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 NCP, art 5 NCPP şi art. 308 NCP condamnă pe inculpatul Dobrisan Dorin la 2 ani inchisoare. si interzicerea pe 1 an a dreptului de a exercita profesia sau activitatea in executarea careia a comis fapta. 6. In baza art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 NCP si art 5 NCPP condamnă pe inculpatul Dobrisan Dorin la 3 ani inchisoare. 7. In art. 48 NCP rap. la art. 295 alin. 1 NCP cu aplicarea art. 308 alin.1, art. 35 alin. 1 NCP si art 5 NCPP condamnă pe inculpatul Dobrişan Dorin la 1 an şi 4 luni inchisoare si interzicerea pe 1 an a exercitării dreptului de a ocupa o functie publica. In baza art. 38 alin. 1- 39 alin.1 lit.b si art 45 alin.2 NCP inculpatul Dobrisan Dorin va executa pedeapsa cea mai grea, respectiv 3 ani inchisoare, la care se adauga un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, respectiv 2 ani si 5 luni inchisoare, avand de executat in total 5 ani si cinci luni inchisoare si interzicerea pe 1 an a exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfasura activitatea de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii. În baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.p. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfasura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea pedepsei principale. In baza art. 404 alin. 4 NCPP deduce din pedeapsa pronuntata perioda retinerii si arestarii preventive a inculpatului Dobrisan Dorin de la 01.09.2010 pana la 15.06.2011. În baza art 274 NCPP obligă pe inculpatul Dobrişan Dorin către stat la plata sumei de 15.000 lei, cu titlu de cheltieli judiciare, din care 10.000 lei reprezintă cheltuieli judiciare efectuate în faza de urmărire penală.

Respinge cererea formulată de inculpata Popescu Luminita prin apărător, de schimbare a incadrarii juridice din infractiunea prev. de art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 290 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p.in legatură cu infractiunea prev de art. 26 C.p. la art. 13 indice 2 din Legea nr. 78/2000 rap la art 248 C.p. in art. 290 C.p., precum si cererea de achitare pentru aceasta infractiune, in baza art. 16 alin. 1 lit. a NCPP. Admite, in parte, cererea formulata de DNA de schimbare de incadrare juridică, prin aplicarea legii penale noi si in baza art. 386 alin. 1 NCPP dispune schimbarea incadrarii juridice a faptelor retinute in sarcina inculpatei Popescu Luminita, dupa cum urmeaza: – din art. 26 C.p. rap. la art. 13 indice 2 din Legea nr. 78/2000 cu ref. la art. 248 C.p. in art 48 NCP rap. la art 13 indice 2 din Legea nr. 78/2000 rap la art. 297 alin. 1 NCP si 308 NCP;- – art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 290 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p.in legatura cu infractiunea prev de art. 26 C.p. la art. 13 indice 2 din Legea nr. 78/2000 rap la art 248 C.p in art 322 NCP cu aplicarea art. 35 alin.1 NCP. 1. In baza in art 48 NCP rap. la art 13 indice 2 din Legea nr. 78/2000 rap la art. 297 alin. 1 NCP si 308 NCP si art 5 alin. 1 NCP condamnă pe inculpata Popescu Luminita, la 2 ani inchisoare si interzicerea pe 1 an a exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica. 2. In baza art 322 NCP cu aplicarea art. 35 alin.1 NCP si art 5 alin. 1 NCP condamnă pe inculpata Popescu Luminita la 6 luni inchisoare. In baza art. 38 alin. 1- 39 alin.1 lit.b si art 45 alin.2 NCP inculpata Popescu Luminita va executa pedeapsa cea mai grea, respectiv 2 ani inchisoare, la care se adauga un spor de o treime din cealalta pedeapsa stabilitea respectiv 2 luni inchisoare, avand de executat in total 2 ani si 2 luni inchisoare si interzicerea pe 1 an a exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica V. Respinge cererea formulata de inculpata Kovacs Florina prin apărător, de schimbare a incadrarii juridice din infractiunea prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 13 indice 2 din Legea nr. 78/2000 cu ref. la art. 248 C.p. in infractiunea prev de art. 26 C.P rap. la art. 13 indice 2 din legea 78/2000- în forma în vigoare în prezent rap. la art. 246 alin.1 C.p. cu aplicarea art. 258 alin. 1 C.p., precum si cererea de achitare pentru aceasta infractiune, in baza art. 16 alin. 1 lit. a/e NCPP. Respinge cererea formulata de inculpata Kovacs Florina prin aparator, de schimbare a incadrarii juridice din infractiunea prev. de art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 290 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p.in legatura cu infractiunea prev de art. 26 C.p. la art. 13 indice 2 din Legea nr. 78/2000 rap la art 248 C.p. in art. 290 C.p., precum si cererea de achitare pentru aceasta infractiune, in baza art. 16 alin. 1 lit. a NCPP. Admite, in parte, cererea formulata de DNA de schimbare de incadrare juridica, prin aplicarea legii penale noi si in baza art. 386 alin. 1 NCPP dispune schimbarea incadrarii juridice a faptelor retinute in sarcina inculpatei Popescu Luminita, dupa cum urmeaza: – din art. 26 C.p. rap. la art. 13 indice 2 din Legea nr. 78/2000 cu ref. la art. 248 C.p. in art 48 NCP rap. la art 13 indice 2 din Legea nr. 78/2000 rap la art. 297 alin. 1 NCP si 308 NCP;- – art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 290 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p.in legatura cu infractiunea prev de art. 26 C.p. la art. 13 indice 2 din Legea nr. 78/2000 rap la art 248 C.p in art 322 NCP cu aplicarea art. 35 alin.1 NCP. 1. In baza in art 48 NCP rap. la art 13 indice 2 din Legea nr. 78/2000 rap la art. 297 alin. 1 NCP si 308 NCP si art 5 alin. 1 NCP codamna pe inculpata Kovacs Florina la 2 ani inchisoare si interzicerea pe 1 an a exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica. 2. In baza art 322 NCP cu aplicarea art. 35 alin.1 NCP si art 5 alin. 1 NCP condamna pe inculpata Kovacs Florina la 6 luni inchisoare. In baza art. 38 alin. 1- 39 alin.1 lit.b si art 45 alin.2 NCP inculpata Kovacs Florina va executa pedeapsa cea mai grea, respectiv 2 ani inchisoare, la care se adauga un spor de o treime din cealalta pedeapsa stabilitea respectiv 2 luni inchisoare, avand de executat in total 2 ani si 2 luni inchisoare si interzicerea pe 1 an a exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica. În baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b si g C.p. interzice inculpatelor ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi alese în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfasura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea pedepsei principale. In baza art. 91-92 NCP dispune suspendarea sub supraveghere a executarii pedepselor aplicate inculpatelor Popescu Luminita si Kovacs Florina pe o durata de 3 ani, incepand cu data ramanerii definitive a prezentei hotarari. In baza art. 93 NCP inculpatele, pe perioada termenului de supraveghere, trebuie sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere: – sa se prezinte la Serviciul de Probatiune Ramnicu Valcea, la datele fixare de acesta; – sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa; – sa anunta in prealabil schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile; – sa comunice schimbarea locului de munca; – sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta; – sa frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare sociala derulate de serviciul de probatiune sau organizate in colaborare cu institutii din comunitate; – va presta o munca nerenumerata in folosul comunitatii pe o perioada de 60 de zile, afara de cazul in care din cauza sanatatii nu poate presta aceasta munca. Atrage atentia inculpatelor asupra dispozitiilor art. 96 NCP cu privire la revocarea suspendarii sub supraveghere in caz de nerespectare a masurilor de supraveghere sau de neindeplinire a obligatiilor civile stabilite prin hotarare.

In baza art. 256 NCPP cu referire la art. 25 alin. 3 NCPP dispune anularea urmatoarelor inscrisuri falsificate: – adeverinta de venit nr. 42/16.11.2007 emisa de SC Marlev SRL Ramnicu Valcea pentru numita Dobrisan Cornelia, in scopul obtinerii in mod necuvenit a creditului in suma de 1.200.000 lei de catre inculpatul Dobrisan Dorin; – adeverinta de venit nr. 36/12.122007 emisa de SC Lyzconstruct SRL Ramnicu Valcea pentru inculpatul Bododea Constantin , in scopul obtinerii in mod necuvenit a creditului in suma de 700 000 lei, de catre inculpatul Bododea Constantin, credit de care in realitate a beneficiat inculpatul Dobrisan Dorin; – facturile fiscale ce atesta in mod nereal prestarea serviciilor de intermediere de catre SC Marvelov SRL Ramnicu Valcea pentru CEC BANK-Sucursala Ramnicu Valcea, respect cu seria VLWCA si numerele urmatoare: 8311007/04.04.2007 8311008/07.05.2007 8311009/05.06.2007 8311010/02.07.2007 8311011/30.07.2007 8311012/13.09.2007 8311013/01.10.2007 8311015/09.11.2007 8311017/03.12.2007 8311020/10.01.2008 8311021/05.02.2008 8311024/10.03.2008 8311029/14.04.2008 8311031/09.05.2008 8311033/16.06.2008 8311035/04.07.2008; – facturile fiscale ce atesta in mod nereal prestarea serviciilor de intermediere de catre SC PRO CONFORT SRL Ramnicu Valcea pentru CEC BANK-Sucursala Ramnicu Valcea, respectiv cu seria VL VGC si numerele urmatoare: 3898476/29.12.2006 3898477/29.12.2006 3898478/09.02.2007 3898480/06.03.2007 3898485/05.04.2007 3898486/03.05.2007 3898488/05.06.2007 3898490/10.08.2007 3898494/16.10.2007 3898497/04.12.2007 3898498/12.05.2008; – facturile fiscale ce atesta in mod nereal prestarea serviciilor de intermediere de catre SC DE LUX IMOBILIARE SRL Ramnicu Valcea pentru CEC BANK-Sucursala Ramnicu Valcea, respectiv: seria VL VED nr. 05954745/20.12.2006, seria VL VED nr. 05954750/08.02.2007, seria VL VED nr. 03/08.03.2007, 09/04.05.2007, 12/07.06.2007,18/19.09.2007, 25/14.11.2007, 27/07.12.2007, 04/14.02.2008, 06/05.03.2008, 14/02.06.2008, 18/02.07.2008. In baza art. 289 alin. 3 NCP si art. 290 alin. 5 NCP dispune confiscarea de la inculpatul Dobrisan Dorin a bunurilor care au facut obiectul savarsirii infractiunilor de luare si dare de mita si a celor dobandite prin savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu contra intereselor publice si delapidare in forma continuata, respectiv: – un Volkswagen Passat HL, inmatriculat sub nr. B 57 DBH sau contravaloarea acestuia in suma de 37.818,60 euro; – un Audi A6 Quattro 3TDI, .inmatriculat sub nr B 01 DAD sau contravaloarea acestuia in suma de 71.147,02 euro – un Audi A4 2.7 TDI, A8M, inmatriculat sub nr. B 94 BED sau contravaloarea acestuia in suma de 55.456,74 euro – un Volksvagen Passat model CC inmatriculat sub nr VL 99 DAD sau contravaloarea acestuia in suma de 38.570,28 euro; – un home cinema Philips HTS3357, un aparat uscat si indreptat parul Rowenta CV 9021, 2 buc. LCD Sony 40S 2530, un home cinema LG HT 502 TH, 2 buc. set saci VORVO EL 01/03, un LCD Samsung 23 R 32, un LCD TV Funay D 2007, un Home cinema Samsung HT Q 9, un aspirator Philips, un cuptor cu microunde Electrolux EMS 2040, o combina frigarifica LG B399 BQA, o masina de spalat Daewo cu bule, 2 buc. aparat indreptat parul Rowenta Kissima PH 570, o masina de spalat Daewo DWF 800, o combina frigorifica LG GR B399BQA, o plasma tv LG 42PC52, un suport LCD, 2 buc. Uscator de par Philips 4981, 2 buc. LCD Samsung S81, 2 buc LCD tv Panasonic 2LA80, 4 buc. Suport LCD- WESTWOOD, un fier calcat Tefal 9340, un fier calcat Tefal FV 5260,un filtru cafea Philips 7690 sau contravaloarea acestora in suma totala de 27.220, 02 lei. In baza art. 290 alin. 5 NCP dispune confiscarea bunurilor care au facut obiectul savarsirii infractiunilor de luare si dare de mita.

Obligă pe inculpatul Dobrişan Dorin, în solidar cu inculpata Kovacs Florina, iar aceasta în solidar cu SC PROCONFORT SRL la plata către partea civilă CEC BANK a sumei de 24.924,47 lei, reprezentând contravaloare comisioane de intermediere acordate în mod nejustificat. Obligă pe inculpatul Dobrişan Dorin, în solidar cu inculpate Popescu Luminiţa, iar aceasta în solidar cuSC Delux Imobiliare SRL la plata către partea civilă CEC BANK a sumei de 40.736,29 lei, reprezentând contravaloare comisioane de intermediere acordate în mod nejustificat. În baza art 25 alin.5 NCPP lasă nesoluţionată acţiunea civilă privind pe inculpatul Bododea Constantin, ca urmare a încetării procesului penal în baza decesului inculpatului. În baza art 274 NCPP obligă pe inculpatul Dobrişan Dorin către stat la plata sumei de 15.000 lei, cu titlu de cheltieli judiciare, din care 10.000 lei reprezintă cheltuieli judiciare efectuate în faza de urmărire penală.

Admite, în parte, cererea de despăgubiri civile formulată de partea civilă CEC BANK. Obligă pe inculpatul Dobrişan Dorin către această parte civilă la plata sumei de 1.380.748,82 lei, reprezentând contravaloarea creditului acordat inculpatului prin mijloace frauduloase, sumă compusă din 1.199.194,21 lei credit restant, 45.179,88 lei dobânzi restante, 135.729,79 lei dobânzi penalizatoare şi 644, 94 lei cheltuieli de urmărire effectuate de bancă.

 

În baza art 274 NCPP obligă pe inculpata Kovacs Florina către stat la plata sumei de 6000 lei, cu titlu de cheltieli judiciare, din care 1000 lei reprezintă cheltuieli judiciare efectuate în faza de urmărire penală. În baza art 274 NCPP obligă pe inculpate Popescu Luminita către stat la plata sumei de 6000 lei, cu titlu de cheltieli judiciare, din care 1000 lei reprezintă cheltuieli judiciare efectuate în faza de urmărire penală. În baza art. 274 alin. 1 teza a II-a NCPP rămân în sarcina statului următoarele onorarii avocat oficiu: – 400 lei- avocat Gheorghe Aritoneta pentru inculpatul Dobrişan Dorin; – 400 lei- avocat Catrangiu Ana Maria pentru inculpata Popescu Luminiţa, – 400 lei- avocat Gheorghe Alina Florentina pentru inculpata Kovacs Florentina. Cu apel în 10 zile de la comunicare”.

Document: Hotarâre  171/2014  28.10.2014

One Response to Controversatul bancher Dorin Dobrişan, condamnat la ani grei de închisoare

  1. Olimpia

    Dobrisane, te stiu de peste 20 de ani, din vremea in care lucrai la garda financiara si schimbai cate o suta de marci germane, desi tu nu erai platit in valuta de catre Min. Finantelor …
    Apoi, cu marile „inginerii financiare”, in perioada cand erai jupan la BCR, etc., etc., etc.
    Deci, acest FINAL nu ar trebui sa surprinda pe nimeni, dintre cei care te-au cunoscut bine …

     

Leave a Response