|luni, aprilie 12, 2021
  • Follow Us!

Gheorghe Deaconu va primi titlul de Cetăţean de Onoare al Judeţului Vâlcea 

deaconu

Consiliul Judeţean Vâlcea este chemat joi, 30 octombrie, să aprobe propunerea de acordare a titlului de Cetăţean de Onoare al Judeţului Vâlcea lui Gheorghe Deaconu, fostul director al Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Vâlcea. Recent, Forumul Cultural al Râmnicului, Societatea Culturală „Anton Pann”, Fundaţia Culturală „Sf. Antim Ivireanul” şi Asociaţia Seniorilor din Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, organizaţii neguvernamentale cu profil cultural din municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, au propus conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al Judeţului Vâlcea domnului Gheorghe Deaconu, etnolog, folclorist, eseist, istoric al culturii, publicist, memorialist, editor, animator cultural, scenarist şi regizor de spectacole, care timp de aproape o jumătate de secol (1968-2014) a contribuit cu rezultate remarcabile la conservarea, promovarea şi valorificarea culturii populare vâlcene, precum şi la dezvoltarea şi promovarea culturii scrise, ceea ce a dus la creşterea prestigiului judeţului Vâlcea în ţară şi în străinătate. De asemenea, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Vâlcea, a făcut aceeaşi propunere, în numele salariaţilor respectivei instituţii, căreia cel propus i-a fost director în perioada 1968-2001. În conformitate cu Statutul Judeţului Vâlcea, adoptat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 58 din 26 aprilie 2011, titlul de Cetăţean de Onoare al Judeţului Vâlcea se conferă persoanelor fizice române şi străine, cu merite deosebite pe plan politic, economic, social, cultural sau altor personalităţi reprezentative pentru judeţul Vâlcea. Condiţiile de acordare a acestui titlu sunt următoarele: să fie o persoană reprezentativă pentru judeţul Vâlcea; persoana propusă să fi adus mari servicii judeţului Vâlcea prin activitatea desfăşurată; să fie o persoană care este cunoscută cu o bună comportare pe plan social şi să nu fi fost condamnată în ţară sau străinătate pentru vreo infracţiune care să o facă nedemnă de distincţia propusă; să fie o persoană care prin comportamentul, atitudinea şi acţiunile sale, să dea dovadă că este loială judeţului Vâlcea; să fie o persoană care a contribuit la dezvoltarea judeţului Vâlcea pe plan politic, economic, cultural, social etc. Gheorghe Deaconu s-a născut la 22 august 1944, în satul Piatra, comuna Ciofrângeni, judeţul Argeş, sat situat la limita cu judeţul Vâlcea, pe drumul naţional Râmnicu Vâlcea – Curtea de Argeş. După absolvirea Facultăţii de Filologie a Universităţii Bucureşti, în anul 1968, a fost numit director al Casei Creaţiei Populare a Judeţului Vâlcea, numită în prezent Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea, unde a muncit cu entuziasm peste 30 de ani, utilizând întreaga sa capacitate intelectuală şi organizatorică pentru racordarea spaţiului spiritual vâlcean la cultura naţională. Menţionăm că judeţul Vâlcea, care făcuse anterior parte din regiunea Argeş, ca un colţ de regiune ce fusese, era deficitar pe linie culturală, aşa că perioada de după reînfiinţarea judeţului Vâlcea, domnul Gheorghe Deaconu, devenit vâlcean prin domiciliu, a realizat o serie de structuri culturale (asociaţii, societăţi, cluburi, studiouri, saloane), precum şi programe şi proiecte culturale care au devenit tradiţionale, dintre care menţionăm: „Cocoşul de Hurez” – târg naţional al ceramicii populare, „Cântecele Oltului” – festival folcloric al judeţelor străbătute de râul Olt, „Hora costumelor” – sărbătoare a portului popular, „învârtită dorului” -festival păstoresc, „La izvorul dorului” – alt festival pastoral, „Vâlcea artistică” – festival de creaţie cultă, „Brâul de aur” – festival al dansului popular vâlcean. A înfiinţat grupul vocal bărbătesc „Rapsozii Oltului”, în cadrul căruia activează şi s-a îngrijit de editarea a 5 albume (CD-uri) cu cântecele din repertoriul grupului. A înfiinţat Editura „Patrimoniu” a instituţiei pe care o conducea. A devenit doctor al Universităţii Bucureşti în anul 1984, cu teza „Evoluţia folclorului în satul românesc contemporan. Dinamica obiceiurilor”. Ca editor, a coordonat, a alcătuit, a îngrijit şi a prefaţat numeroase volume (inclusiv antologii), monografii şi studii despre cultura populară vâlceană, dintre care menţionăm: „Arta populară din Vâlcea” (1972), „Meşterul Manoie” (antologie, coautor, 2005), „Goleştii de Sus. Monografie”, de Ion Anghelescu şi Gheorghe Cazacu (2007), „Haretismul în cultura românească (judeţul Vâlcea)”, de Gheorghe Dumitraşcu (2008), „Privitor în oglinda timpului”, de Constantin Catrina (2008), „Discurs despre ideal”, de Constantin Gibescu (2009), „Din gândurile şi amintirile unui pietrean”, de Nicu Ştefan (2011). A înfiinţat mai multe publicaţii de profil, precum „Izvoraşul” (serie nouă) sau „Doina Oltului”, dar şi colecţii în domeniu: „Izvoare”, „Cartea de învăţătură”, „Cartea Vâlcii”, „Cartea omului”, „Cartea Topologului”, „Cartea artelor”, „Panteonul român”, „Tezaur”, „Datina”, „Dimitrie Guşti”, „Mihai Pop”, unele dintre acestea cuprinzând diverse serii: „Etnologie”, „Monografii”, „Studii vâlcene”, „Memorialistică”, „Biografii/Genealogii”, „Biobibliografii”, „Personalităţi – Bibliografie, Corespondenţă”, „Arhive şi colecţii -Cataloage”, „Literatură”, „Muzică”. A avut o preocupare constantă pentru arhivarea fenomenului artistic desfăşurat în judeţul nostru, în perioada 1968-2000, astfel încât Vâlcea are o Bancă Etnoculturală care va sta mărturie peste timp a identităţii noastre vâlcene şi oferă un larg câmp de studiu specialiştilor în domeniu. Ca o recunoaştere a competenţelor şi a meritelor sale, domnul Gheorghe Deaconu a fost numit directorul Centrului Naţional de Conservare şi Valorificare a Tradiţiei şi Creaţiei Populare, funcţie exercitată în perioada 1990-1992, apoi a condus Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Vâlcea (2001-2004), când a întocmit „Strategia de dezvoltare culturală a judeţului Vâlcea”. Pentru performanţele sale de excepţie în domeniul dezvoltării, promovării şi valorificării culturii populare, precum şi a celei scrise, în spaţiul naţional, dar şi în cel european, domnul Gheorghe Deaconu a fost răsplătit cu mai multe premii şi distincţii, dintre care menţionăm: Medalia „Meritul Cultural” cl. I (1983); Premiul Inspectoratului pentru Cultură al Judeţului Vâlcea, pentru animaţie culturală (1998); Premiul Fundaţiei Naţionale pentru Civilizaţie Rurală „Nişte ţărani” Bucureşti (1998); Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, Categoria F – „Promovarea culturii” (2004).

One Response to Gheorghe Deaconu va primi titlul de Cetăţean de Onoare al Judeţului Vâlcea

  1. OCTAV

    ATI UITAT SA MENTIONATI TOCMAI PE CEL MAI IMPORTANT DINTRE MERITELE „CULTURALE” ALE TOVARASULUI DEACONU GHEORGHE : CAND LUCRA LA „BALANTA SIBIU” SI FACEA CANTARE ROMANIEI …

     

Leave a Response