|marți, aprilie 20, 2021
  • Follow Us!

Administraţia Bazinală de Apă Olt va realiza lucrări de amenajare a cursului pârâului Bistrița în județul Vâlcea 

excavator ABA Olt
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI Instrumente Structurale2007-2013
Comunicat de Presă

                    

Cod –F-PC-1                                                                                                 Vâlcea / 29. 10. 2014

Administraţia Bazinală de Apă Olt va realiza lucrări de amenajare a cursului pârâului Bistrița în județul Vâlcea

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene prin Programul Operaţional Sectorial “Mediu”

            Lansarea proiectului: „Regularizarea pârâului Bistrița pe sectorul Costesti-Băbeni județul Vâlcea” Cod Proiect: COD SMIS – CSNR 38764

            În data de 06.08.2014 a fost semnat Contractul de Finanţare nr. 4124, pentru proiectul Regularizare pârâu Bistrița pe sectorul Costești – Băbeni jud. Vâlcea”, între Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial “Mediu” (Axa prioritară 5) şi Administraţia Naţională “Apele Române” în calitate de beneficiar, prin Administraţia Bazinală de Apă Olt, care este parte delegată cu implementarea proiectului.

            Obiectivul de investiții este de prioritate social-economică şi presupune implementarea infrastructurii adecvate pentru reducerea riscului la inundaţii şi diminuarea efectelor negative ale acestora, pe pârâul Bistriţa, afluent de dreapta al râului Olt, între localităţile Costeşti şi Băbeni, pe o lungime de 36 km din care cu lucrări proiectate 18,6 km.

            Lucrările de amenajare respectă prevederile H.G.nr 846/2010 privind Strategia națională de management a riscului la inundații pe termen mediu și lung, și constau în:

-mărirea capacităţii de transport a albiei minore pentru scurgerea debitelor cu asigurarea de 1%;

-consolidarea malurilor în zonele cu eroziuni şi protejarea construcţiilor din vecinătatea malurilor;

– stabilizarea albiei.

Capacitățile aprobate sunt:

Amenajare albie pentru o lungime de 18,60 km.

Protecție de mal pentru o lungime de 12.075m.

Valoarea totală a proiectului este de 30.800.973 lei (inclusiv TVA) în conformitate cu Ordinul nr 1070/07.07.2014 al Ministrului Mediului și Schimbărilor Climatice, din care valoarea eligibilă conform POS MEDIU este de 24.858.096 lei compusă din:

– finanțare nerambursabilă din Fondul de Coeziune în valoare de 22.372.286 lei;

– finanțare nerambursabilă de la bugetul de stat în valoare de 2.485.810 lei.

           Durata Contractului de finanțare, în conformitate cu Ordinul Ministrului Mediului și Schimbărilor Climatice nr. 1070/07.07.2014 este până la 31 decembrie 2015.

 

Persoană de contact: Mihaela COCA/ Responsabil comunicare

Tel: 0755143031, E-mail: mihaela.coca@dao.rowater.ro

Administraţia Bazinală de Apă Olt, Str.Remus Bellu nr.6,

Rm.Vâlcea, Fax:0250/738255

 

 

Leave a Response