|miercuri, iunie 23, 2021
  • Follow Us!

Prefectul Cornoiu a aruncat în aer activitatea curentă de la Consiliul Judeţean Vâlcea 

cornoiu

• Din cauza unor orgolii politice mărunte,

Prefectul Cornoiu a aruncat în aer activitatea curentă de la Consiliul Judeţean Vâlcea

La presiunile enorme ale „tyranozaurului bolşevic” Dumitru Persu, dar şi a altor „agitatori liberali”, prefectul Dumitru Cornoiu a atacat luni, 5 ianuarie 2015, în contencios administrativ trei hotărâri ale Consiliului Judeţean Vâlcea privind alegerea unie conduceri interimare în fruntea instituţiei. De fapt, prefectul a cerut în instanţă anularea hotărârilor nr. 131, 132 şi 133 adoptate în şedinţa extraordinară a CJ Vâlcea din data de 19 decembrie 2014. Conform art. 3 alin. 3 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, actul atacat este suspendat de drept. În aceste condiţii, preşedintele interimar al instituţiei Gheorghe Păsat şi vicepreşedintele Romulus Bulacu sunt… „în aer”, întrucât deciziile CJ Vâlcea de alegere a celor doi sunt suspendate, până la pronunţarea instanţei de judecată de fond. Înainte de a semna respectivele acte, prefectul Dumitru Cornoiu trebuia să se gândească că, din cauza unor orgolii politice, riscă să arunce în aer activitatea CJ Vâlcea, întrucît există mii de acte semnate de Gheorghe Păsat şi Romulus Bulacu, care, astfel, devin… nule de drept. Ca să nu mai punem la socoteală că se pune în pericol activitatea viitoare a CJ Vâlcea, deoarece până la alegerea unei noi conduceri, va exista un vid de putere şi nu va fi nici o persoană împuternicită să semneze actele financiar-administrative ale CJ Vâlcea. Reamintim că, în data de 19 decembrie 2014, CJ Vâlcea a adoptat, cu 17 voturi pentru ale consilierilor PNL, următoarele hotărâri: alegerea lui Gheorghe Păsat ca vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, în urma vacantării postului prin demisie a lui Bogdan Pistol; desemnarea lui Gheorghe Păsat ca să exercite atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea; delegarea consilierului judeţean Romulus Bulacu ca să îndeplinească temporar atribuţiile vicepreşedintelui CJ Vâlcea ce a fost desemnat să exercite atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea.

 

Comunicatul de presă, prin care prefectul Dumitru Cornoiu a demonstrat că este tributar şefilor politici

În urma verificarii legalităţii de către juriști abilitați ai Instituției Prefectului, a şedinţei extraordinare din data de 19 decembrie 2014, a Consiliului Judeţean Vâlcea, consemnată în procesul verbal comunicat Instituţiei Prefectului cu adresa nr. 20049 din 30 decembrie 2014, precum şi a hotărârilor adoptate de către Consiliul Judeţean Vâlcea în data de 19 decembrie 2014, Instituţia Prefectului – Județul Vâlcea a atacat la instanța de contencios administrativ următoarele hotărâri:

– Hotărârea nr. 131 din 19 decembrie 2014 privind alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea în urma vacantării postului prin demisie a domnului Bogdan Alexandru Pistol;

– Hotărârea nr. 132 din 19 decembrie 2014 privind desemnarea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea care să exercite atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea;

– Hotarârea nr. 133 din 19 decembrie 2014 privind delegarea unui consilier judeţean care să îndeplinească temporar atribuţiile vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea ce a fost desemnat să exercite atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea.

Actele administrative menţionate au fost atacate ca urmare a încălcării  prevederilor Legii nr. 215/2001 republicată, Legea administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PREFECT,

Dumitru-Nicu CORNOIU

 

 

 

 

 

 

Râmnicu Vâlcea, 05 Ianuarie 2015

 

Leave a Response