|joi, noiembrie 26, 2020
  • Follow Us!

Consiliul Local a decis menținerea bonificației de 10% pentru persoanele fizice care plătesc până la 31 martie 

primaria ramnicu valcea

 

Activitatea de încasare a taxelor şi impozitelor locale aferente anului în curs a demarat, cetăţenii putându-şi achita obligaţiile către bugetul local atât la sediul Direcţiei Economico-Financiare a Primăriei municipiului din strada Carol I, cât şi la birourile direcţiei de la Stadionul Zăvoi. În cazul în care se vor sesiza aglomeraţii la ghişee, se ia în calcul deschiderea, de la jumătatea lunii februarie, şi a biroului de încasare din strada I.C. Brătianu – cartier Ostroveni. La sfârşitul anului trecut, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat nivelul impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2015. De asemenea, s-au mai aprobat tarifele pentru serviciile specifice prestate de Poliţia Locală a municipiului, valoarea despăgubirilor pentru distrugeri şi sancţiuni contravenţionale instituite de Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, pentru anul 2015, precum şi nivelurile minime şi maxime pentru sancţiunile contravenţionale, stabilite în baza unor legi speciale, surse de venit al bugetului local, pentru anul 2015. S-a aprobat acordarea unei bonificaţii de 10% contribuabililor persoane fizice care efectuează anticipat, până la 31 martie inclusiv, plata integrală a obligaţiilor datorate bugetului local calculate pentru fiecare rol unic provenind din orice fel de impozite şi taxe, inclusiv amenzi şi se acordă pentru sursele de venit reprezentând impozitul pe clădiri, teren şi mijloace de transport. Termenele pentru plata obligaţiilor către bugetul local constând din impozite, taxe şi alte sume calculate, avându-se în vedere nivelurile stabilite şi aprobate pentru anul 2015, sunt următoarele: impozitele pe clădiri, terenuri şi mijloace de transport se datorează anual şi se plătesc în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, atât de persoanele fizice, cât şi de persoanele juridice. în condiţiile în care impozitul anual cumulat, datorat de persoane fizice şi persoane juridice, este de până la 50 lei inclusiv, acesta se plăteşte integral până ia primul termen de plată; taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor se achită anticipat eliberării acestora; taxele pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se plătesc anual în două rate egale până la data de 31 martie, respectiv 30 septembrie inclusiv (taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate datorată aceluiaşi buget local de către contribuabili persoane fizice şi juridice, de până la 50 de lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. Pentru amplasarea mijloacelor de publicitate se vor respecta prevederile Hotărârii Consiliului Local nr, 137/2014 referitoare la actualizarea regulamentului privind amplasarea mijloacelor de publicitate în municipiul Râmnicu Vâlcea); taxa pentru deţinere sau utilizare de utilaje (vehicule lente) se achită până la 31 martie a anului fiscal 2015; taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate pe bază de contract se achită până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări servicii; impozitul pe spectacole se achită până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul; taxa hotelieră se achită lunar până la data de 10 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a colectat taxa; taxa specială pentru susţinerea financiară a culturii şi sportului vâlcean se plăteşte lunar până în ultima zi lucrătoare; taxele de urgenţă se achită anticipat eliberării actelor administrative; taxele stabilite în baza unor legi speciale se achită anticipat efectuării serviciilor; tarifele pentru servicii, despăgubirile şi amenzile stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local se achită conform reglementărilor instituite prin acestea. Creanţele fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie 2014 mai mici de 40 de lei se anulează conform prevederilor din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003.

(Marian Dinu)

Leave a Response