|sâmbătă, decembrie 5, 2020
  • Follow Us!

Acţionarii Uzinelor Sodice Govora au decis retragerea societăţii de pe piaţa bursieră 

usg

 

Joi, 15 ianuarie 2015, a avut loc şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor de la Uzinele Sodice Govora, prielj cu care s-a aprobat, cu majoritate de voturi, ca societatea să nu facă demersurile legale în vederea admiterii acţiunilor pe o piaţă reglementată, respectiv tranzacţionării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare, urmând ca acţiunile societăţii să fie retrase de la tranzacţionare, ca urmare a desfiinţării pieţei Rasdaq, în conformitate cu dispoziţiile din regulamentul CNVM nr. 17/28 noiembrie 2014. În data de 15 ianuarie 2015, acţionarii SC Uzinele Sodice Govora – Ciech Chemical Group SA au dezbătute situaţia creată de lipsa cadrului legal de funcţionare a pieţei Rasdaq, în conformitate cu dispoziţiile art. 2 din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acţiunilor care se tranzacţionează pe piaţa Rasdaq sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate. S-a prezentat raportul întocmit în conformitate cu dispoziţiile art. 2 din Legea nr. 151/2014 privind cadrul juridic aplicabil tranzacţionării acţiunilor pe o piaţă reglementată, respectiv tranzacţionării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare şi s-au prezentat pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare pe care pot fi tranzacţionate acţiunile societăţii. În aceste condiţii, acţionarii de la Uzinele Sodice Govora au aprobat propunerea ca societatea să nu facă demersurile legale în vederea admiterii acţiunilor pe o piaţă reglementată, respectiv tranzacţionării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare, urmând ca acţiunile societăţii să fie retrase de la tranzacţionare, ca urmare a desfiinţării pieţei Rasdaq, în conformitate cu dispoziţiile art. 9 din regulamentul CNVM nr. 17/28 noiembrie 2014. Va fi acordat dreptul acţionarilor USG de a se retrage din societate în condiţiile art. 134 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale regulamentul CNVM nr. 17/28 noiembrie 2014 cu respectarea termenului prevăzut de Legea nr. 151/2014. Acţionarii SC Uzinele Sodice Govora – Ciech Chemical Group SA l-au mandatat pe Witold Urbanowski, directorul general al societăţii, pentru conducerea şedinţei Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor şi pentru semnarea hotărârilor adunării, în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi ale prevederilor din actul constitutiv al societăţii. Acţiunile SC Uzinele Sodice Govora – Ciech Chemical Group SA sunt nominative, ordinare, indivizibile, dematerializate, evidenţiate prin înscriere în cont. Acţiunile acordă drepturi egale deţinătorilor acestora, iar o acţiune acordă dreptul la un singur vot în Adunarea Generală a Acţionarilor. Societatea ţine evidenţa acţiunilor şi acţionarilor prin intermediul unui registru independent privat (SC Depozitarul Central SA) cu care are încheiat un contract în acest sens. În vara anului trecut, Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat propunerea de mandatare a reprezentantului său în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea CET Govora să aprobe cumpărarea de către întreprindere de la SC Uzinele Sodice Govora – Ciech Chemical Group SA a unui număr de 6,8 milioane de acţiuni în valoare totală de 1,7 milioane de lei, prin avansarea efectivă a sumei respective în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor a USG.

 

Majorare de capital la USG de 45 milioane de lei

 

Tot acţionarii întreprinderii au mai aprobat în 15 ianuarie propunerea de majorare a capitalului social, prin aport în numerar, cu suma de 45 milioane de lei, de la valoarea curentă de 66,3 milioane de lei, la valoarea de 111,3 milioane de lei, în vederea atragerii de lichidităţi necesare strategiei de dezvoltare, prin investiţii, a societăţii, dezvoltării USG pe termen lung, prin implementarea unui program investiţional, îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă, a situaţiei financiare a SC Uzinele Sodice Govora – Ciech Chemical Group SA şi a structurii pasivului societăţii, în sensul aducerii activului net al întreprinderii la o valoare care să depăşească jumătate din valoarea capitalului social, în conformitate cu prevederile din actul constitutiv, raportat la dispoziţiile din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale. Se vor emite un număr de 180 milioane de acţiuni noi nominative, ordinare, liber transferabile, emise în formă dematerializată, cu valoarea nominală de 0,25 lei/acţiune, respectiv creşterea numărului acţiunilor emise de societate, de la 265,2 milioane la peste 445,2 milioane. Va fi acordat dreptul de preferinţă pentru acţionarii SC Uzinele Sodice Govora – Ciech Chemical Group SA înregistraţi la data de înregistrare, proporţional cu numărul de acţiuni detinute la această dată şi tranzacţionarea acestor drepturi, conform prevederilor actului constitutiv şi dispoziţiilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale. Perioada de subscriere în cadrul exercitării dreptului de preferinţă este de 32 de zile de la data publicării hotărârii AGA. Preţul unei acţiuni subscrise în cadrul exercitării dreptului de preferinţă este egal cu valoarea nominală a unei acţiuni emise de SC Uzinele Sodice Govora – Ciech Chemical Group SA, respectiv 0,25 lei pe acţiune. Vor fi oferite spre subscriere exclusiv acţionarilor USG-CCG care şi-au exercitat dreptul de preferinţă, a acţiunilor care nu vor fi subscrise în totalitate în intervalul de exercitare a dreptului de preferinţă. Termenul de subscriere în această etapă este de 7 zile calendaristice. Preţul unei acţiuni subscrise în cadrul acestei etape este egal cu valoarea nominală a unei acţiuni emise de societate, respectiv 0,25 lei pe acţiune. Acţiunile subscrise atât în exercitarea dreptului de preferinţă, cât şi în cadrul perioadei de subscriere subsecvente vor fi integral plătite în condiţiile Legii nr. 31/1990. Acţiunile rămase nesubscrise în urma exercitării dreptului de preferinţă sau în perioada de subscriere subsecventă vor fi anulate prin decizia consiliului de administraţie al societăţii.

(Petre Coman)

Leave a Response