|marți, noiembrie 24, 2020
  • Follow Us!

Termen de plată pentru impozitul pe dividende 

bani-43-2a50323f74

 

          Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea reaminteşte contribuabililor că, potrivit art. 36 şi 67 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, o persoană juridică română care distribuie/plăteşte dividende către o persoană juridică sau fizică română are obligaţia să reţină, să declare şi să plătească impozitul pe dividende reţinut, către bugetul de stat.

Impozitul pe dividende se stabileşte prin aplicarea unei cote de impozit de 16% asupra dividendului brut distribuit/plătit unei persoane juridice sau fizice române.

Impozitul pe dividende se declară în Declaraţia 100 şi se plăteşte la bugetul de stat până la data de25 inclusiv a lunii următoare celei în care se distribuie/plăteşte dividendul.

În cazul în care dividendele distribuite nu au fost plătite până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale, impozitul pe dividende aferent se plăteşte până la data de25 ianuarie a anului următor.

Leave a Response