|sâmbătă, decembrie 5, 2020
  • Follow Us!

O propunere legislativă a senatorului Laurențiu Coca a devenit lege 

Coca Laurentiu

Propunerea legislativă pentru modificarea şicompletarea Legii 53/2003- Codul Muncii, a fost promulgată. Printre iniţiatoriiacestei legi se află şi senatorul PSD Laurenţiu Coca.
Prin prezenta propunere legislativă se doreşte îmbunătăţirea Legii 53/2003 privindCodul Muncii. În forma actuală la art.16. legiuitorul a omis un aspectimportant: data încheierii contractului individual de muncă. Astfel propunereacompletează articolul,specificând momentul în care se încheie contractul de muncă şi anume anteriorînceperii activităţii.

Principalele modificări:
– situaţia absenţelor nemotivate ale salariatului să detreminesuspendarea de drept a contractului individual de muncă fără a fi nevoie de proceduri suplimentare
– la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei pentru limităde vârstă, pensiei de invaliditate, pensiei anticipate parţiale sau pensieianticipate, după caz
– în situaţia îndeplinirii condiţiilor de pensie pentru limită devârstă, iar salariatul nu a solicitat pensionarea, în condiţiile în care legilespeciale din domeniu nu prevăd altfel
– durata muncii şi programul de muncă
– salariaţii ce îşi desfăşoară activitatea pe timpul nopţii beneficiazăfie de un program redus cu o oră faţă de durata normală a zilei de muncă,pentru zilele în care efectuează cel puţin 3 ore de muncă de noapte, fără caaceasta să ducă la scăderea salariului de bază, fie un spor de 25% din salariulde bază, pentru fiecare oră pe noapte lucrată.
– repausul săptămânal se acordă în două zile, de regulă sâmbăta şiduminica
Prezenta propunerecompletează şi art.141 al Codului Muncii, în textul de lege se va solicita  să se introducă efectiv activităţile care nupot fi întrerupte datorită caracterului procesului de producţie sauspecificul  activităţii. Nefiindspecificate aceste activităţi, în majoritatea zilelor de sărbătoare legală selucrează în unităţi precum: supermarket-uri, mall-uri şi în alte unităţiactivităţi diverse. Această modificare va uşura munca inspectorilor din cadrulInspectoratului Teritorial de Muncă, în vederea identificării şi sancţionăriicelor care nu au voie să lucreze, pe perioada sărbătorilor legale.
,,Codul Muncii şi tot ce este legat de Legea53/2003, este o dorinţă a mişcării sindicale din România’’, a afirmatparlamentarul vâlcean.

Leave a Response