|miercuri, iunie 23, 2021
  • Follow Us!

Vicele Vîrlan a prins un „os de ros” în Comisia pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor 

VARLAN1

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 20 ianuarie 2015, l-a desemnat pe viceprimarul Eduard Vîrlan în Comisia municipală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor. Începând cu data adoptării acestei decizii, Hotărârea Consiliului Local nr. 177/26/2012 îşi încetează aplicabilitatea. Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 890/2005, prevede la art. 2, lit. b ca din comisia municipală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor să facă parte şi un viceprimar, desemnat la municipii reşedinţă de judeţ, de consiliul local, prin hotărâre. Astfel, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 177/26/2012 domnul viceprimar Gigi Ion Matei a fost desemnat în comisia municipală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor. Ulterior, prin HCL nr. 57/2014 domnul viceprimar Gigi Ion Matei a fost desemnat să îndeplinească atribuţiile specifice funcţiei de primar până la alegerea unui nou primar; potrivit prevederilor legale primarul este preşedintele acestei comisii. Ţinând seama de faptul că viceprimarul Eduard Vîrlan coordonează activitatea Direcţiei Dezvoltare Locală care are în subordine şi Serviciul Cadastru, Agricultură şi Registru Agricol, Consiliul Local a decis desemnarea viceprimarului Eduard Vîrlan în comisia municipală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, ce va fi constituită prin ordin al prefectului.

(Marian Dinu)

Leave a Response