|miercuri, mai 31, 2023
  • Follow Us!

Liberalii vor câştiga „concursul” pentru cele două posturi din consiliul de administraţie al RAJDP 

c_valimareanu_rajdp_legea

 

Mai mult formal, Consiliul Judeţean Vâlcea a dat zilele trecute publicităţii anunţul cu privire la organizarea procedurii „de selecţie” a candidaţilor în două funcţii de membri ai consiliului de administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea. Însă, sforile au fost trase de mult în sânul PNL Vâlcea, având în vedere că preşedintele interimar al CJ Vâlcea, Gheorghe Păsat, majoritatea din Consiliul Judeţean şi directorul general al RAJDP sunt toţi de culoare „galbenă”. Potrivit anunţului, cele două posturi administratori ai RAJDP Vâlcea sunt după cum urmează: un post de administrator – reprezentant al Consiliului Judeţean Vâlcea, cu experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome sau în activitatea de administrare de societăţi comerciale ori regii autonome; un post de administrator – persoană cu experienţă în administrarea sau managementul unor regii autonome sau societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei autonome, inclusiv societăţi comerciale din sectorul privat (această persoană nu poate fi selectată din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare sau al altor instituţii publice). În luna martie, Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat declanşarea procedurii de selecţie a doi membri ai Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea.

Având în vedere demisia lui Octavian Perpelea (fiul fostului prefect Mircea Perpelea) din funcţia de administrator al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea şi ţinând cont că mai este un post vacant de administrator, se impunea, ţinând cont de dispoziţiile legale invocate, declanşarea procedurii privind selecţia a doi administratori ai RAJDP Vâlcea. Persoanele selectate vor fi numite, prin hotărâre, de către Consiliul Judeţean Vâlcea, în funcţiile de membri ai Consiliului de administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, în conformitate cu prevederile din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011. Conducerea Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea este asigurată de către un Consiliu de administraţie, organ deliberativ compus din 5 persoane şi un director general. Prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr. 998 din 21 ianuarie 2015, RAJDP Vâlcea a înaintat demisia lui Perpelea Mihai Octavian, membru al consiliului de administraţie şi a solicitat desemnarea unei alte persoane în această calitate. În prezent, cadrul legislativ care stabileşte ansamblul de reguli care guvernează sistemul de administrare şi control în cadrul unei întreprinderi publice, raporturile dintre autoritatea publică tutelară şi organele întreprinderii publice, între consiliul de administraţie sau de supraveghere, directori sau directorat, acţionari şi alte persoane interesate, este Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Mai spunem că pentru „interviu” se stabileşte un punctaj maxim de 100 puncte, rezultatul obţinut de candidat reprezentând suma punctajelor obţinute la această probă. Punctajul minim necesar pentru a fi declarat „admis” este de 70 de puncte. Interviul se va desfăşura la sediul Consiliului Judeţean Vâlcea. Data, ora şi locul desfăşurării interviului se vor afişa pe site-ul Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea şi al Consiliului Judeţean Vâlcea. „Selecţia” se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea.

(Nicu Trandafir)

One Response to Liberalii vor câştiga „concursul” pentru cele două posturi din consiliul de administraţie al RAJDP

  1. Luiza

    Mài porto-penelistilor, nu mai faceti pe voi inbràcati cà mirositi prea urit. Vreti sà và spun eu de la Màciuca, care sunt cei doi candidati pentru Consiliul de administratie La RAJDP Vilcea. Làsati ce mintiti voi cu pregàtirea si alte mizerii. Doriti incàlecarea judetului si atita tot.

     

Leave a Response