|joi, iunie 1, 2023
  • Follow Us!

Trei companii străine ar fi interesate să participe la privatizarea OLTCHIM 

oltchim-fabrica-agerpres-1

 

 

Potrivit presei naţionale, trei companii ar fi interesate de privatizarea combinatului Oltchim din Râmnicu Vâlcea. Două sunt din China şi una din Europa, a declarat vineri, ministrul Economiei, Florin Tudose, prezent la semnarea contractului de retehnologizare a centralei hidroelectrice Dimitrie Leonida. „Privatizarea companiei Oltchim este pe drum. Avem trei oferte de cumpărare a Oltchim-ului aşa cum este el acum. Nu am vorbit de bucăţi şi aşa de mai departe. Ieri şi azi reprezentanţii unui consorţiu chinezesc sunt la Oltchim. Când avem scrisorile clare de intenţie, următoarea etapă este vânzarea”, a precizat ministrul Economiei. Preţul minim de pornire a negocierii în procedeul de selecţie a ofertei câştigătoare în vederea achiziţiei părţilor sociale ale Oltchim este de 307 milioane euro, se menţionează în document. Oltchim se află în insolvenţă de doi ani şi s-a încercat în repetate rânduri privatizarea acestuia, dar fără succes, ultimul termen fiind 15 decembrie, când niciun investitor nu a fost interesat de societatea vâlceană, care are datorii istorice de aproximativ 800 de milioane de euro. SC Oltchim SA este o societate ale cărei valori mobiliare sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată – Bursa de Valori Bucureşti – drept pentru care, conform OMF nr. 1286/2012 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, deţinând aport la capitalul social al altor societăţi, denumite filiale sau asociaţi, este obligată să întocmească situaţii financiare consolidate. În cursul anului 2014, SC Oltchim SA a pus în funcţiune obiective de investiţii în sumă totală de peste 7 milioane de lei, situaţia pe principalele obiective prezentându-se astfel: reabilitare electrolizoare la Electroliza cu membrană – 4,34 milioane de lei; modernizare instalaţie Oxo brut – 1,38 milioane de lei; modernizare vagoane cisternă – 715.000 lei; utilizare hidrogen excedentar – 562.000 lei, etc. În cursul anului 2015, realizarea de investiţii este strâns legată de resursele financiare pe care le va atrage SC Oltchim SA. Odată cu preluarea activelor de petrochimie de la Arpechim, instalaţiile tehnologice ale societăţii au două amplasamente, respectiv Platforma Industrială Râmnicu Vâlcea şi Platforma Industrială Bradu-Piteşti. Premizele alegerii amplasamentului SC Oltchim SA au constat în existenţa în zonă a multiplelor resurse naturale (sare, calcar, cărbune, sursa de apă Olt). Un procent de 67% din instalaţiile care funcţionează în cadrul societăţii sunt noi şi au fost puse în funcţiune în perioada 2002-2012. Pentru restul instalaţiilor se efectuează periodic revizii şi reparaţii capitale astfel încât ele să aibă asigurate toate condiţiile de funcţionare în siguranţă, dat fiind specificul de pericol deosebit în instalaţiile chimice. Din punct de vedere al stării fizice şi al menţinerii în funcţiune a acestor instalaţii, gradul de uzură stabilit conform cărţilor tehnice ale echipamentelor şi utilajelor este apreciat la un nivel de circa 30%. Amortizarea se calculează la cost, prin metoda liniară, de-a lungul duratei utile de viaţă estimată în ani a activelor. Pentru achiziţiile efectuate în anul 2014, duratele de viaţă sunt cele stabilite de normele legale în vigoare. Terenurile nu se amortizează deoarece se presupune că au o durată de viaţă nelimitată. SC Oltchim SA are constituite ipoteci şi gajuri asupra activelor corporale, la data de 31 decembrie 2014, ce constau în terenuri, construcţii, echipamente tehnologice şi mijloace de transport cu o valoare de 866 milioane de lei (valoare inventar minus amortizare) pentru facilităţile de descoperire de cont, împrumuturile pe termen scurt şi lung şi datorii faţă de furnizorii principali şi AAAS. Întocmirea situaţiilor financiare ale SC Oltchim SA s-a făcut în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 1286/1 octombrie 2012 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), adoptate de Uniunea Europeană. Situaţiile financiare au fost întocmite în baza principiului continuităţii activităţii. Analizând activele imobilizate la valoarea ramasă netă, se constată o scădere a acestora faţă de anul precedent cu 398,84 milioane de lei, de la 1,19 miliarde de lei, la 792,22 milioane de lei. Comparând valoarea activelor circulante ale SC Oltchim SA la finele anului 2014 cu cea de la sfârşitul anului 2013 se constată o scădere cu 7,85 milioane de lei.

Leave a Response