|marți, mai 30, 2023
  • Follow Us!

Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat un protocol de colaborare cu STS 

gica pasat bulacu

 

 

Recent, Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat un protocol de colaborare pentru realizarea în comun de activităţi, servicii, proiecte, care să conducă la asigurarea de servicii de tehnologia informaţiei şi de comunicaţii, între Consiliul Judeţean Vâlcea şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS). Serviciul a transmis Consiliului Judeţean Vâlcea, prin e-mail, în data de 25 februarie 2015, forma draft privind „Protocolul de colaborare pentru realizarea în comun de activităţi, servicii, proiecte, care să conducă la asigurarea de servicii de tehnologia informaţiei şi de comunicaţii, între Consiliul Judeţean Vâlcea şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale”, înregistrat şi la Consiliul Judeţean Vâlcea. Precizăm că obiectul protocolului îl constituie cooperarea dintre Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Consiliul Judeţean Vâlcea, în scopul implementării de proiecte de tehnologia informaţiei şi comunicaţii, serviciile care pot fi furnizate fiind următoarele: realizarea de reţele securizate de comunicaţii de date de tip intranet şi configurarea de servicii de voce, date şi video; servicii de acces la Internet şi serviciile asociate accesului la Internet; servicii de radiocomunicaţii mobile analogice şi digitale, de bandă îngustă şi de bandă largă; servicii de comunicaţii de cooperare cu alte instituţii şi structuri ale statului (interconectare); servicii de consultanţă şi asistenţă tehnică de specialitate pentru proiectele de comunicaţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea; utilizarea cu titlu gratuit, atat de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale cât şi de judeţ, a infrastructurilor proprii de fibră optică şi infrastructurilor proprii de canalizaţie de telecomunicaţii existentă sau care se va dezvolta. De asemenea, Consiliul Judeţean Vâlcea implementează, în calitate de beneficiar, proiectele: „Dezvoltarea eficientă a serviciilor publice prin implementarea de soluţii e-guvernare în judeţul Vâlcea – Grupa 1” şi „Dezvoltarea eficientă a serviciilor publice prin implementarea de soluţii e-guvernare în judeţul Vâlcea – Grupa 4”, finanţate în cadrul Programului Operaţional Sectorial 2007-2013. În ceea ce priveşte proiectul „Dezvoltarea eficientă a serviciilor publice prin implementarea de soluţii e-guvernare în judeţul Vâlcea – Grupa 4”, acesta are ca scop are achiziţionarea unui sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic, respectiv achiziţionarea serviciilor de dezvoltare şi implementare a soluţiilor software pentru 15 unităţi administrativ-teritoriale din judeţ, partenere în proiect, respectiv: Băbeni, Băile Govora, Voineasa, Galicea, Glăvile, Mihăeşti, Măldăreşti, Nicolae Bălcescu, Oteşani, Păuşeşti Măglaşi, Pietrari, Roşiile, Sineşti, Vaideeni, Zătreni. Pentru atingerea obiectivelor şi indicatorilor proiectului, în urma licitaţiei prin mijloace electronice, între firma SC Prosoft SRL, lider al Asociaţiei SC Prosoft SRL – SC Esri România SRL şi Consiliul Judeţean Vâlcea, a fost încheiat contractul de furnizare nr. 16152/3021/29 octombrie 2014, care are ca obiect furnizarea echipamentelor hardware, licenţelor software, realizarea aplicaţiei informatice şi prestarea serviciilor de instruire a personalului care va folosi şi administra aplicaţia informatică cuprinse în caietul de sarcini, parte integrantă a contractului menţionat. În caietul de sarcini şi oferta tehnică anexe la contractul de furnizare, asigurarea activităţii de migrare a datelor intră în obligaţia beneficiarului, astfel că în urma discuţiilor şi disponibilităţii manifestate de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) s-a propus prin adresa nr. 1370/28 ianuarie 2015 încheierea unui acord prin care să se asigure suport tehnic necesar realizării conexiunilor securizate cu bandă minim garantată de 4 Mbps pentru primăriile partenere şi o lăţime de bandă de minim 50 Mbps pentru Consiliul Judeţean Vâlcea. În acest sens, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale va oferi posibilitatea furnizării unei conexiuni internet broadband pentru Consiliul Judeţean Vâlcea care va fi folosită ca variantă backup pentru conexiunea existentă. Totodată Serviciul de Telecomunicaţii Speciale poate furniza servicii de comunicaţii de voce şi date, mobile şi fixe, de bandă îngustă şi de bandă largă, utilizând infrastructurile de radiocomunicaţii aflate în administrarea sa. Serviciile de radiocomunicaţii mobile de bandă îngustă furnizate de STS constau în servicii de radiocomunicaţii mobile în standard TETRA şi servicii de voce. De asemenea, STS va putea furniza în funcţie de necesităţile Consiliului Judeţean Vâlcea şi alte servicii enumerate anterior în condiţiile protocolului.

Leave a Response