|joi, iunie 1, 2023
  • Follow Us!

„Liberalul” Buican a sabotat o propunere legislativă privind liberul acces la informaţiile publice 

buican

 

Potrivit situaţiei votului electronic de la Parlament, deputatul Cristian Buican, co-preşedintele PNL Vâlcea, a votat în data de 13 mai 2015 pentru RESPINGEREA propunerii legislative PL 589/2014 privind modificarea Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Prin propunerea respectivă, iniţiatorii doreau eliminarea taxelor suplimentare de xerocopiere a documentelor de interes public solicitate de presă şi opinia publică. „În momentul de faţă, Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, prevede, în opoziţie flagrantă faţă de titlul legii, dar şi cu prevederile articolului 1 din prezenta lege, ca solicitantul de copii de pe documentele deţinute de autoritatea sau instituţia publică să achite serviciile de copiere. Aici cităm articolul 1 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public: «Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţie de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României». În opinia noastră, prevederea de la articolul 9, alineatul 1, din Legea 544/2001 nu se face altceva decât să îngrădească oricărui cetăţean – solicitant de copii după documentele deţinute de autorităţi şi instituţii publice liberul acces la informaţii de interes public. În practică, multe dintre autorităţi şi instituţii publice se ascund după introducerea unor taxe de xerocopiere în cuantumuri foarte mari, astfel încât solicitarea de copii după documente publice este descurajată, din start. Drept urmare, dorim să reglementăm acest fapt prin abrogarea alineatului 1 din articolul 9 al Legii 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, şi supunem dezbaterii şi adoptării parlamentare prezenta propunere legislativă de abrogare a acestei prevederi”, se spunea în expunerea de motive a iniţiatorilor propunerii legislative PL 589/2014 privind modificarea Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

(Marian Dinu)

Leave a Response