|joi, iunie 1, 2023
  • Follow Us!

Mai multe instituţii şi societăţi din subordine vor prezenta rapoarte de activitate la şedinţa Consiliului Judeţean 

consiliul-judetean

Vineri, 29 mai 2015, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Vâlcea, cu 23 de proiecte de hotărâri sau informări plus punctul „Diverse” pe ordinea de zi. Astfel, se vor aproba următoarele propuneri: informare privind eficienţa activităţii desfăşurate de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea, pe trimestrul I 2015; informare privind activitatea din trimestrul I 2015 a instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Vâlcea; informare privind situaţia economico-financiară înregistrată la Societatea „Expo Nord – Oltenia SA” la sfârşitul anului 2014 şi trimestrul I 2015; informare privind situaţia economico-financiară înregistrată la societatea Centrul de Afaceri – Flandra Vâlcea S.A. la sfârşitul anului 2014 şi trimestrul I 2015; informare privind activitatea desfăşurată de Direcţia Generală de Asistentă Socială şi Proiecţia Copilului Vâlcea în perioada 2014 – 15.05.2015; rectificarea bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, a bugetelor de venituri şi cheltuiei ale instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, a Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, precum şi alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea, pe anul 2015; aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii Comerciale CET Govora, pe anul 2015; aprobarea contului de execuţie a bugetului local al judeţului Vâlcea, a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local şi contul de execuţie al împrumuturilor interne, pe anul 2014; aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi a bugetului împrumuturilor interne, la data de 31 martie 2015; privind aprobarea regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti; aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea; atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul „Pietrari – Râmnicu Vâlcea – Bujoreni”, operatorului de transport rutier, SC Silva Crisflor SRL; desemnarea Camerei Agricole Judeţene Vâlcea pentru emiterea avizului consultativ în vederea eliberării atestatului de producător; modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 103 din 21 decembrie 1999, privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare; majorarea valorii de inventar a unor active fixe corporale de natura construcţiilor şi terenurilor, aflate în domeniul public al judeţului Vâlcea; trecerea unui bun imobil din domeniul public în domeniul privat al judeţului Vâlcea, în vederea scoaterii din funcţiune; solicitarea transferului, cu titlu gratuit, a activelor „Pod din beton armat peste Valea Băiaşului” şi „Decantor pârâul CHE Cornetu” din patrimoniul SC Hidroelectrica SA, în domeniul public al judeţului Vâlcea şi în administrarea Consiliului Judeţean Vâlcea; închirierea Sălii de festivităţi a Consiliului Judeţean Vâlcea, prin licitaţie publică, unui operator economic specializat în distribuţia şi proiecţia de film în sistem 3D; aprobarea memorandumului de cooperare în vederea actualizării şi implementării Planului Local de Acţiune pentru Mediu; renunţarea la dreptul de preempţiune referitor la cumpărarea imobilului „Conacul Săndulescu”, situat în satul Alunu, comuna Alunu, judeţul Vâlcea; completarea componenţei Comisiei Judeţene de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Vâlcea.

Leave a Response