|miercuri, mai 18, 2022
  • Follow Us!

Directorul Urbanowski de la USG a mutat afacerile şi profiturile uriaşe pe o firmă-paravan din Râmnicu Vâlcea 

usg_37146800
  • Avem dovada pentru administratorul judiciar al CET Govora!

 

Directorul Urbanowski de la USG a mutat afacerile şi profiturile uriaşe pe o firmă-paravan din Râmnicu Vâlcea

 

În conformitate cu datele Ministerului Finanţelor Publice, SC Ciech Spolka Akcyjna Varşovia SA Sucursala Râmnicu Vâlcea (o firmă-paravan creată de directorul Witold Urbanowski de la USG pentru a comercializa mărfurile produse la SC Ciech Soda România SA) a realizat anul trecut o cifră de afaceri de circa 432 milioane de lei, venituri totale de 440 milioane de lei (100 milioane de euro) şi un profit brut de 15,2 milioane de lei (3,4 milioane de euro). La data de 31 decembrie 2015, SC Ciech Spolka Akcyjna Varşovia SA Sucursala Râmnicu Vâlcea avea datorii de 96 milioane de lei, creanţe de 70,2 milioane de lei şi un capital social de 11,37 milioane de lei. Societatea avea anul trecut un număr mediu de salariaţi de doar 50 de persoane (în comparaţie cu USG, care are 600 de angajaţi), iar tipul de activitate, conform clasificării CAEN, era „Comerţ cu ridicata al produselor chimice”. În comparație, SC Ciech Soda România SA a realizat în 2014 o cifră de afaceri de numai 284,34 milioane de lei, venituri din exploatare de 295,26 milioane de lei şi cheltuieli de exploatare de 253,38 milioane de lei. SC Ciech Soda România SA a înregistrat în 2014 venituri totale de peste 315 milioane de lei, cheltuieli totale de 315,3 milioane de lei (comparativ cu circa 494 milioane de lei în 2013), rezultând o pierdere de numai 313.000 lei (70.000 euro), în condiţiile în care pierderile în 2013 au fost de aproape 140 milioane de lei (31,8 milioane de euro). În 2014, principalii factori care au influenţat activitatea societăţii au fost: mărirea capacităţii de producţie, fapt ce a condus la creşterea consumurilor, dar şi a veniturilor; costurile de exploatare, sunt datorate în principal efectelor combinate ale menţinerii preţului ridicat la utilităţi şi la materii prime; pierderea financiară a înregistrat o scădere faţă de anul precedent şi se datorează, în principal, aprecierii monedei naţionale în raport cu monedele internaţionale. De asemenea, dobânzile datorate pentru împrumuturile primite de la compania Ciech SA au avut o influenţă semnificativă asupra rezultatului financiar. Prin contractul de vânzare a pieţei nr. 216/31 ianuarie 2014, fosta SC Uzinele Sodice Govora – Ciech Chemical Group SA a vândut către SC Ciech Spolka Akcyjna Varşovia SA Sucursala Râmnicu Vâlcea drepturi de piaţă, acesta însemnând transferul sau vânzarea activităţii efectuate de vânzător înainte de data tranzacţiei (definite în contract ca fiind cu data de 1 ianuarie 2014) reprezentând contractele existente, clienţi, baza de date, relaţiile de piaţă, analizele de piaţă existente, împreună cu interzicerea din partea vânzătorului a competiţiei (concurenţei) după încheierea tranzacţiei. De aceea, în 2014, CET Govora şi Consiliul Judeţean Vâlcea (unicul acţionar al societăţii de producere a energiei termice) au consiederat că pierderea de către CET Govora a posibilităţii de a verifica şi cenzura actele încheiate de administratorii SC Ciech Soda România SA era de natură să periciliteze posibilitatea de recuperare a sumelor datorate de SC Ciech Soda România SA. Societatea este cel mai mare producător de substanţe sodice din România. Compania mai produce şi detergenţi industriali şi de uz casnic. A fost înfiinţată în anul 1959 sub denumirea de Uzina de Sodă Govora, iar în anul 1990 a fost înregistrată ca societate pe acţiuni. Din anul 2007, compania este controlată de grupul polonez Ciech Chemical Group, iar Autoritatea de Administrare a Activelor Statului (AAAS) deţine 0,68% din acţiuni. Toate proiectele de dezvoltare ale SC Ciech Soda România SA sunt în concordanţă cu strategia integrată de dezvoltare a grupului Ciech şi vizează investiţii importante ce au ca scop creşterea capacităţii de producţie la 530.000 tone/an sodă calcinată, produs de calitate, competitiv pe piaţa internaţională, protecţia mediului şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă. Creşterea şi stabilizarea capacităţii de producţie rămân obiective importante pentru perioada următoare, având în vedere punerile în funcţiune a obiectivelor pe flux, care reprezintă încadrarea în programul de reducere a costurilor la toate nivelurile. SC Ciech Soda România SA mai are, ca obiectiv, creşterea cotei de piaţă, bazându-se pe portofoliul de produse actual (prin creşterea treptată a capacităţii de producţie a societăţii, ca urmare a transferului de know-how de la societatea-mamă) şi în principal prin intrarea pe noi pieţe, ca parte integrantă a strategiei Grupului Ciech. SC Ciech Soda România SA va proceda la adaptarea mixului de marketing la contextul local, dar în deplină concordanţă cu strategia de ansamblu a Ciech Group, cu următoarele obiective: stabilirea unui raport preţ-calitate atractiv pentru segmentul actual de clienţi, ca şi extinderea acestui segment către pieţe adiacente zonei în care se află societatea şi către care livrările se pot efectua pe cale terestră; menţinerea competitivităţii preţurilor care să permită stabilirea unor raporturi contractuale stabile şi pe termen lung cu clienţii actuali; dezvoltarea unor efecte de sinergie în privinţa promovării produselor şi utilizarea beneficiilor care derivă din puternica reputaţie regională şi internaţională a numelui de marcă pentru produsele sodice ale societăţii mamă. Contractul de vânzare a pieţei încheiat între SC Ciech Soda România SA, în calitate de vânzător, şi SC Ciech Spolka Akcyjna Varşovia SA Sucursala Râmnicu Vâlcea, în calitate de cumpărător, are o valoare juridică de 4,4 milioane de lei. Prin contractul de colaborare în domeniul vânzării sau cumpărării produselor dintre SC Ciech Soda România SA şi SC Ciech Spolka Akcyjna Varşovia SA Sucursala Râmnicu Vâlcea s-au definit normele şi procedurile de vânzare a produselor producătorului în favoarea Ciech şi stabilirea obligaţiilor părţilor în ceea ce priveşte achiziţionarea produselor producătorului în numele şi pe contul propriu al Ciech, în scopul revânzării acestora de către Ciech cumpărătorilor din ţară şi din străinătate. Lista produselor SC Ciech Soda România SA destinate vânzării cuprinde carbonat de sodiu şi silicat de sodiu. Contractul cu SC Ciech Spolka Akcyjna Varşovia SA Sucursala Râmnicu Vâlcea este încheiat pe o perioadă nedeterminată. În baza Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acţiunilor care se tranzacţionează pe Rasdaq şi a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) de la SC Ciech Soda România SA din 15 ianuarie 2015 a fost decisă retragerea de la tranzacţionare a societăţii de pe piaţa Rasdaq şi radierea din evidenţa ASF a acţiunilor emise de societate, întreprinderea fiind delistată de pe pieţele de capital.

(Nicu Trandafir)

Leave a Response