|joi, septembrie 29, 2022
  • Follow Us!

Mădălina Cotar, aleasă în CA la Centrul olimpic pentru pregătirea handbalistelor 

madalina-cotar

 

În urma unui troc politic, Consiliul Judeţean Vâlcea a ales-o vineri, 30 septembrie, pe domnişoara Mădălina Cotar (PER) ca reprezentant al Consiliului Judeţean în consiliul de administraţie al Centrului Naţional Olimpic de Excelenţă Râmnicu Vâlcea pentru pregătirea handbalistelor. Prin adresa nr. 1544 din 21 septembrie 2016, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr. 14458 din 22 septembrie 2016, Federaţia Română de Handbal solicită instituţiei noastre nominalizarea unui consilier judeţean/reprezentant al Consiliului Judeţean, care să facă parte din Consiliul de Administraţie al Centrului Naţional Olimpic de Excelenţă Râmnicu Vâlcea, conform prevederilor art. 6 alin 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 669 din 28.03.2007. Prin scrisoarea menţionată, Federaţia Română de Handbal precizează următoarele: persoana desemnată în Consiliul de Administraţie va participa la toate şedinţele consiliului, va aproba strategia, bugetul, regulamentul intern, programele şi planurile de pregătire sportivă ale CNE Râmnicu Vâlcea, după ce acestea au fost avizate de Departamentul tehnic al Federaţiei Române de Handbal; va ţine legătura cu preşedintele Consiliului de Administraţie, directorul Colegiului Energetic Râmnicu Vâlcea şi cu Federaţia Română de Handbal prin directorul tehnic al CNE. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 85 din 31 mai 2005 s-a aprobat asocierea Consiliului Judeţean Vâlcea cu Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Federaţia Română de Handbal şi Comitetul Olimpic Român în vederea finanţării Centrului Naţional Olimpic de Excelenţă pentru pregătirea handbalistelor înfiinţat în municipiul Râmnicu Vâlcea. În conformitate cu prevederile art. 6 alin 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 669 din 28.03.2007, Consiliul de Administraţie al Centrului Naţional de Excelenţă Râmnicu Vâlcea este format din 11 persoane, dintre care un reprezentant desemnat de Consiliul Judeţean Vâlcea. Potrivit prevederilor art. 91 alin. 5 lit. a) pct. 1, 5 şi 6 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul judeţean asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind educaţia, tineretul şi sportul. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 36 din 19 martie 2007 a fost desemnat domnul Poenaru Constantin Mircea, consilier judeţean, în calitate de reprezentant al Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul de Administraţie al Centrului Naţional Olimpic de Excelenţă pentru pregătirea handbalistelor.

Leave a Response